RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.10.2022
Prima / Noutăţi / Astăzi a început primul recensămînt general agricol în Republica Moldova
Astăzi a început primul recensămînt general agricol în Republica Moldova
15.03.2011
Versiune tipar

Astăzi a început primul recensămînt general agricol în Republica Moldova

Recensămîntul General Agricol (RGA) 2011 este primul recensămînt cu caracter general care se realizează în Republica Moldova. Acesta este desfăşurat în cadrul rundei mondiale 2010 a Recensămintelor Agricole şi va permite obţinerea de date relevante necesare evaluării politicilor agricole, va asigura informaţiile necesare pentru elaborarea Registrului statistic al exploataţiilor agricole.

La nivel naţional activităţile de pregătire, organizare şi desfăşurare a  recensămîntului general agricol se efectuează sub coordonarea Comisiei republicane pentru recensămîntul general agricolşi sînt implementate de Biroul Naţional de Statistică în comun cu autorităţile publice centrale şi locale. La nivel teritorial (municipiu, raion, U.T.A. Găgăuzia au fost constituite comisii de recensămînt raionale, ale municipiilor Chişinău şi Bălţi, U.T.A. Găgăuzia, care au atribuţii de asigurare a efectuării în bune condiţii a tuturor lucrărilor de pregătire şi desfăşurare a recensămîntului general agricol în localităţile administrate.

Recensămîntul general agricol va acoperi întreg teritoriul ţării (cu excepţia raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi a municipiului Bender), atît mediul rural, cît şi cel urban şi va cuprinde toate exploataţiile agricole, inclusiv gospodăriile auxiliare ale populaţiei, care dispun de terenuri şi animale agricole.

Programul RGA include indicatori referitor la: dimensiunea şi structura terenurilor agricole; suprafeţele însămînţate; efectivele de animale şi păsări; resursele umane şi caracteristicile demografice ale acestora; construcţiile agricole, mijloacele tehnice şi echipamentele agricole; produsele de uz fitosanitar, fertilizanţi şi irigaţii, activităţile neagricole ale producătorilor agricoli, etc.

Instrumentarul de bază, care conţine informaţia despre exploataţiile agricole, colectată în cadrul recensămîntului, este constituit din 2 tipuri de chestionare: formularul 1-RGA, formularul 2-RGA.

Chestionarul (formularul) 1-RGA – va fi utilizat pentru:

 • întreprinderile agricole cu şi fără personalitate juridică;
 • gospodăriile agricole auxiliare ale altor întreprinderi;
 • gospodăriile auxiliare ale populaţiei din mediul rural;
 • deţinătorii de loturi pomicole şi legumicole şi gospodăriile auxiliare ale populaţiei din mediul urban, care întrunesc cel puţin una din condiţiile:
  • deţin terenuri agricole de 10 ari şi peste;
  • deţin sere cu suprafaţa de 1 ar (100 m2) şi peste;
  • deţin cel puţin 1 animal de specie: bovină, porcină, ovină, caprină;
  • deţin 20 şi peste păsări agricole.

Chestionarul (formularul) 2-RGA – va fi utilizat pentru:

 • membrii întovărăşirilor pomicole deţinători de loturi pomicole şi viticole;
 • gospodăriile populaţiei din mediul urban, care întrunesc simultan următoarele condiţii:
  • suprafaţa terenului agricol sub 10 ari;
  • suprafaţa serelor pînă la 1 ar;
  • nu dispun de animale de specie: bovină, ovină, caprină, cabalină;
  • au pînă la 20 păsări agricole.

Colectarea datelor pentru Recensămîntul General Agricol din Moldova se va desfăşura în perioada 15 martie - 15 aprilie 2011. Momentul de referinţă este 1 martie 2011 pentru existenţa: efectivelor de animale, construcţiilor agricole, maşinilor şi echipamentelor. Perioadele de referinţă sînt:  Anul agricol 1 noiembrie 2009 – 31 octombrie 2010 pentru: utilizarea terenurilor; credite şi subvenţii; destinaţia producţiei agricole; forţa de muncă; utilizarea produselor de uz fitosanitar, fertilizanţi; utilizarea maşinilor şi echipamentelor, activităţi neagricole. Ultimii 3 ani pentru: măsurile de dezvoltare rurală de care a beneficiat unitatea agricolă.

Pentru executarea lucrărilor de realizare a RGA pe teren, de către organele teritoriale de statistică au fost instruite şi recrutate cca 5,5 mii persoane (recenzori, instructori-controlori).

Conform prevederilor Legii cu privire la statistica oficială datele din chestionarele de recensămînt constituie o informaţie confidenţială şi poate fi utilizată doar în scopuri statistice. Datele obţinute în cadrul recensămîntului general agricol nu pot fi utilizate în scopuri care ar putea aduce prejudiciu moral sau material persoanei, ori ar împiedica la realizarea drepturilor şi libertăţilor ei.

Bugetul total preconizat pentru desfăşurarea recensămîntului general agricol în Republica Moldova este de 67 mil lei. Guvernul Regatului Suediei alocă un grant în sumă de 20,4 milioane Coroane suedeze, contribuind cu peste 50% din total costurile operaţionale ale recensămîntului. Pentru realizarea RGA va contribui de asemenea Uniunea Europeană cu o sumă de circa 1 mil Euro, constituind circa un sfert din bugetul RGA. De asemenea pentru RGA este oferită asistenţa tehnica de către Guvernul României în valoare de circa 500 mii Euro, precum şi de către Guvernul SUA si FAO. De la bugetul de stat al Republicii Moldova pentru această lucrare de importanţă naţională vor fi alocate circa 17 mil lei.

Recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) şi legislaţia europeană referitoare la statistica structurilor agricole prevăd organizarea şi efectuarea de recensăminte generale agricole la intervale de 10 ani.

Persoana de contact:

 Ala Pâslariuc,
şefa secţiei diseminare a informaţiei şi relaţii cu publicul,
tel.: 403 051

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49873 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran