RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.12.2021
Prima / Noutăţi / Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
08.10.2012 // Data limită de prezentare - 26 octombrie 2012
Versiune tipar

ANUNŢ
Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Biroul Naţional de Statistică  anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante:

Direcţia conturi naţionale şi sinteze macroeconomice

Secţia conturi consolidate

- Specialist principal -

a)  scopul general:

 •  Contribuirea la elaborarea conturilor naţionale conform metodologiilor şi standardelor internaţionale.

b) sarcinile de bază:

 • Participarea la implementarea metodologiilor în domeniul statisticii conturilor naţionale.
 • Elaborarea balanţelor economice în conformitate cu metodologia sistemului conturilor economice.
 • Cooperarea cu direcţiile/secţiile de ramură a BNS, precum şi cu alte instituţii în vederea analizei şi validării informaţiilor statistice obţinute de la agenţii economici.
 • Elaborarea informaţiilor operative privind indicatorii conturilor naţionale;
 • Participarea la activitatea de colaborare cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorităţi publice centrale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mass-media etc.

Direcţia infrastructură statistică

Secţia statistica structurală a întreprinderilor

- Consultant -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea metodologiei în domeniul cercetări structurale, la colectarea şi generalizarea anchetei structurale.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea metodologiei şi instrumentarului statistic  în domeniul cercetări structurale şi altor cercetări ce ţin de competenţa direcţiei.
 • Avizarea proiectelor de acte normative ce ţin de competenţa direcţiei.
 • Colectarea, prelucrarea verificarea şi generalizarea anchetei structurale anuale şi altor cercetări ce ţin de competenţa direcţiei.
 • Participarea la lucrările ce ţin de colectarea, prelucrarea verificarea, generalizarea şi analiza datelor privind consumurile şi cheltuielile întreprinderii, activitatea companiilor de leasing.
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice OTS, întreprinderilor şi organizaţiilor privind modul de completare a rapoartelor statistice, sistemul de indicatori statistici privind ancheta structurală anuală şi altor cercetări ce ţin de competenţa direcţiei.
 • Analiza şi diseminarea  informaţiei statistice privind rezultatele cercetării anchetei structurale anuale.

Secţia  registre statistice

- Şef secţie -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurii statistice, implementarea noilor metodologii în domeniul  de infrastructură statistică.

b) sarcinile de bază:

 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de elaborarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurii statistice.
 • Elaborarea şi implementarea noilor metodologii în domeniul infrastructurii statistice în conformitate cu cerinţele UE.
 • Participarea împreună cu alţi şefi ai subdiviziunilor structurale ale  BNS la implementarea şi organizarea noilor cercetări statistice.
 • Acordarea asistenţei consultative personalului BNS, OTS, agenţilor economici, utilizatorilor statistici în domeniul infrastructurii statistice.
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de crearea bazei de sondaj a întreprinderilor active care stau  la baza efectuării  tuturor cercetărilor statistice pe termen scurt şi lung.
 • Elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative ce ţin de competenţa secţiei.

- Consultant -

a) scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea metodologiei şi instrumentarului statistic  în domeniul cercetări structural, precum şi colectarea, prelucrarea, verificarea, generalizarea şi analiza anchetelor structural şi altor cercetări în domeniul de infrastructură statistică.

b) sarcinile de bază:

 • Avizarea actelor normative ce ţin de competenţa secţiei.
 • Elaborarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurii statistice în domeniul de competenţă.
 • Participarea împreună cu alţi şefi ai subdiviziunilor structurale ale  BNS la implementarea şi organizarea noilor cercetări statistice.
 • Analiza informaţiei primite din alte surse de date administrative necesare pentru utilizare în domeniul infrastructurii statistice.
 • Colaborarea cu autorităţile publice centrale şi locale privind crearea grupurilor comune interministeriale privind elaborarea programelor naţionale, strategiilor naţionale, proiectelor de acte normative.

- Consultant -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea, implementarea şi organizarea noilor cercetări statistice în domeniul infrastructurii statistice

 b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi implementarea noilor metodologii în domeniul infrastructurii statistice în conformitate cu cerinţele UE.
 • Avizarea proiectelor actelor normative ce ţin de competenţa secţiei.
 • Participarea împreună cu alţi şefi ai subdiviziunilor structurale ale BNS la implementarea şi organizarea noilor cercetări statistice.
 • Analiză şi diseminare a informaţiei statistice în domeniul de competenţă a direcţiei.
 • Examinarea solicitărilor administraţiei publice centrale şi locale, altor utilizatori ce ţin de prezentarea informaţiei statistice din domeniul infrastructurii statistice.
 • Acordarea asistenţei consultative personalului BNS, OTS, agenţilor economici, utilizatorilor statistici în domeniul infrastructurii statistice.

- Specialist principal -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la analizarea informaţiei  din datele de surse administrative şi examinarea si satisfacerea solicitărilor  privind prezentarea informaţiei statistice din domeniul infrastructurii statistice.

 b) sarcinile de bază:

 • Participarea la implementarea noilor metodologii în domeniul infrastructurii statistice în conformitate cu cerinţele UE.
 • Analiza informaţiei primite din alte surse de date administrative necesare pentru utilizare în domeniul infrastructurii statistice.
 • Acordarea asistenţei consultative personalului BNS, OTS, agenţilor economici, utilizatorilor statistici în domeniul infrastructurii statistice.
 • Participare la analiză şi diseminare a informaţiei statistice în domeniul de competenţă a direcţiei.
 • Examinarea solicitărilor administraţiei publice centrale şi locale, altor utilizatori ce ţin de prezentarea informaţiei statistice din domeniul infrastructurii statistice.

Direcţia statistica agriculturii şi mediului

Secţia statistica agriculturii

- Consultant -

a) scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea şi modificarea metodologiilor în domeniul automatizării prelucrării datelor statistice, asigurarea metodologică a procesului de elaborare a programelor de prelucrare a informaţiei statistice in domeniul statisticii agriculturii.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea metodologiilor de calcul a indicatorilor statistici, rapoartelor vizînd statistica agriculturii şi instrucţiunilor de completare a acestora.
 • Elaborarea şi modificarea metodologiilor în domeniul automatizării prelucrării datelor statistice, asigurarea metodologică a procesului de elaborare a programelor de prelucrare a informaţiei statistice.
 • Examinarea solicitărilor de informaţii statistice de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor de cercetări ştiinţifice, persoanelor fizice, altor utilizatori.
 • Avizarea proiectelor actelor normative în domeniul de competenţă.
 • Colaborarea metodologică cu OTS vizînd aplicarea metodologiei, organizarea lucrărilor statistice, analiza autenticităţii datelor în domeniul statisticii agriculturii.
 • Efectuarea calculelor definitive anuale a producţiei globale agricole.

Secţia cercetări statistice selective în agricultură

- Consultant -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea chestionarelor selective în agricultură, precum şi contribuirea la elaborarea publicaţiilor şi informaţiilor statistice privind rezultatele cercetărilor statistice în agricultură,  plasarea informaţiei pe pagina Web a BNS.

 b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor chestionarelor cercetărilor selective, instrucţiunilor de completare a acestora.
 • Avizarea proiectelor actelor normative ce asigură activitatea secţiei.
 • Examinarea solicitărilor de informaţii statistice de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor de cercetări ştiinţifice, persoanelor fizice, altor utilizatori.
 • Coordonarea şi efectuarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea informaţiei statistice privind activitatea agricolă a micilor producători agricoli.
 • Elaborarea publicaţiilor şi informaţiilor statistice privind rezultatele cercetărilor statistice selective în agricultură, precum şi pentru plasarea pe pagina Web a BNS, pregătirea informaţiei la solicitările utilizatorilor.
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice specialiştilor organelor teritoriale pentru statistică, agenţilor economici, utilizatorilor de informaţie statistică privind modul de completare a anchetelor statistice, sistemul de indicatori. Participarea la pregătirea şi organizarea seminarelor de instruire a personalului, antrenat în cercetările statistice selective.

- Consultant -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la efectuarea lucrărilor privind colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea informaţiei statistice privind activitatea agricolă a micilor producători agricoli precum şi examinarea şi satisfacerea solicitărilor de informaţie statistică către utilizatori.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor chestionarelor cercetărilor selective, instrucţiunilor de completare a acestora.
 • Avizarea proiectelor actelor normative ce asigură activitatea secţiei.
 • Elaborarea publicaţiilor şi informaţiilor statistice privind rezultatele cercetărilor statistice selective în agricultură,  precum şi pentru plasarea pe pagina Web a BNS,  pregătirea informaţiei la solicitările utilizatorilor.
 • Examinarea solicitărilor de informaţii statistice de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor de cercetări ştiinţifice, persoanelor fizice, altor utilizatori.
 • Coordonarea şi efectuarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea informaţiei statistice privind activitatea agricolă a micilor producători agricoli.
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice specialiştilor organelor teritoriale pentru statistică, agenţilor economici, utilizatorilor de informaţie statistică privind modul de completare a anchetelor statistice, sistemul de indicatori. Participarea la pregătirea şi petrecerea seminarelor de instruire a personalului antrenat în cercetările statistice selective.

- Specialist principal -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea chestionarelor selective în agricultură, precum şi organizarea seminarelor de instruire a personalului antrenat în cercetările statistice selective.

b) sarcinile de bază:

 • Participarea la elaborarea proiectelor chestionarelor cercetărilor selective, instrucţiunilor de completare a acestora.
 • Examinarea solicitărilor de informaţii statistice de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor de cercetări ştiinţifice, persoanelor fizice, altor utilizatori.
 • Asigurarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea informaţiei statistice privind preţurile la mărfurile şi serviciile procurate de către întreprinderile agricole.
 • Participarea la organizarea seminarelor de instruire a personalului antrenat în cercetările statistice selective.
 • Participarea la elaborarea publicaţiilor şi informaţiilor statistice privind rezultatele cercetărilor statistice selective în agricultură.

Serviciul statistica mediului

- Consultant -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea şi perfecţionarea rapoartelor şi instrucţiunilor privind statistica mediului, participarea la elaborarea şi modificarea metodologiilor în domeniul automatizării prelucrării datelor statistice vizînd mediul.

 b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea, perfecţionarea rapoartelor şi instrucţiunilor vizînd statistica mediului.
 • Avizarea proiectelor actelor normative ce asigură activitatea secţiei.
 • Coordonarea exploatării programelor de prelucrare a informaţiei statistice. Participarea la elaborarea şi modificarea metodologiilor în domeniul automatizării prelucrării datelor statistice, la asigurarea metodologică a procesului de elaborare a programelor de prelucrare a informaţiei statistice.
 • Efectuarea controlului logic asupra datelor primare şi corectarea erorilor depistate, verificarea şi analiza datelor obţinute vizînd mediul.
 • Examinarea solicitărilor de informaţii statistice de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor de cercetări ştiinţifice, persoanelor fizice, altor utilizatori.
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice specialiştilor organelor teritoriale pentru statistică, agenţilor economici, utilizatorilor de informaţie statistică privind modul de completare a rapoartelor (anchetelor) statistice, sistemul de indicatori.

Secţia recensăminte în agricultură

- Specialist principal -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea instrumentarului statistic de recensămînt, participarea  la acţiunile de pregătire şi desfăşurare a recensămintelor, de procesare a datelor, la efectuarea controlului logic a bazei de date.

b) sarcinile de bază:

 • Participarea la elaborarea instrumentarului statistic de recensămînt, programelor instructive pentru personalul de recensămînt, la pregătirea materialelor de publicitate a rezultatelor obţinute.
 • Monitorizarea şi evaluarea acţiunilor de pregătire şi desfăşurare a recensămintelor în teritoriu, participarea la recepţionarea documentaţiei de recensămînt de la organele teritoriale de statistică.
 • Monitorizarea acţiunilor de procesare a datelor recensămîntului.
 • Participarea la efectuarea controlului logic al bazei de date şi rezolvarea erorilor depistate, verificarea şi analiza datelor finale ale recensămîntului.
 • Examinarea solicitărilor de informaţii statistice de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor de cercetări ştiinţifice, persoanelor fizice, altor utilizatori.

Direcţia statistica industriei, energeticii şi construcţiilor

Secţia statistica industriei

- Consultant superior -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea şi implementarea clasificatoarelor naţionale, perfecţionarea sistemului de indicatori  în domeniul industriei, la elaborarea informaţiei statistice generalizate.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi implementarea clasificatoarelor naţionale în domeniul industriei, armonizate la standardele europene.
 • Elaborarea programelor şi strategiilor de dezvoltare în domeniul statisticii industriei, proiectelor actelor legislative şi normative pe domeniile de competenţă.
 • Perfecţionarea sistemului de indicatori în domeniul statisticii industriei, cu scopul implementării standardelor şi Regulamentelor UE.
 • Elaborarea informaţiei statistice generalizate necesare pentru elaborarea publicaţiilor, diseminare, şi furnizarea acesteia conform PLS utilizatorilor, asigurînd păstrarea confidenţialităţii şi anonimatului datelor individuale ale persoanelor juridice şi fizice.
 • Acordarea asistenţei metodologice şi de instruire specialiştilor organelor teritoriale de statistică în vederea asigurării calităţii necesare a datelor la nivel naţional.
 • Participarea la organizarea seminarelor de instruire a personalului din OTS.

- Consultant -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea metodologiilor privind statisticile pe termen scurt, la elaborarea şi analiza informaţiei statistice   în domeniul industriei şi energeticii.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea metodologiilor privind statisticile pe termen scurt în domeniul industriei, armonizate la standardele UE şi realizarea activităţilor de implementare a acestora.
 • Elaborarea şi  avizarea actelor legislative şi normative, proiectelor, programelor, strategiilor de dezvoltare pe domeniile de competenţă.
 • Elaborarea şi analiza informaţiei statistice pe domeniul industriei şi energeticii, pentru diseminarea acesteia către organele administraţiei publice centrale, publicaţii, pagina oficială a BNS, alţi utilizatori, asigurînd păstrarea confidenţialităţii şi anonimatului datelor individuale ale persoanelor juridice şi fizice.
 • Acordarea asistenţei metodologice specialiştilor organelor teritoriale de statistică vizînd asigurarea calităţii rapoartelor statistice în domeniul  industriei  şi energeticii, transmise la oficiul central al BNS pentru elaborarea indicatorilor la nivel naţional.
 • Colaborarea cu autorităţile publice centrale şi locale în cadrul grupelor de lucru, comisii inter administrative pentru realizarea sarcinilor şi hotărîrilor de Guvern.
 • Examinarea solicitărilor de date statistice din partea organelor administraţiei publice centrale, locale şi altor utilizatori, pregătirea şi prezentarea acestor date.

- Consultant -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea şi analiza informaţiei statistice  privind statistica industriei şi preţurilor producţiei industriale, la implementarea noilor metodologii, clasificatoarelor şi indicatorilor armonizaţi cu standardele internaţionale.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi analiza informaţiei statistice pe domeniul statisticii industriei şi preţurilor producţiei industriale, pentru diseminarea acesteia: în publicaţii, pagina oficială a BNS, către organele administraţiei publice centrale, alţi utilizatori, asigurînd păstrarea confidenţialităţii şi anonimatului datelor individuale ale persoanelor juridice şi fizice.
 • Elaborarea şi avizarea proiectelor actelor legislative şi normative, programelor şi strategiilor de dezvoltare în domeniile de competenţă.
 • Acordarea asistenţei metodologice specialiştilor organelor teritoriale de statistică în vederea asigurării calităţii rapoartelor privind industria şi preţurile producţiei industriale, transmise la oficiul central al BNS pentru elaborarea indicatorilor la nivel naţional.
 • Examinarea solicitărilor de date statistice din partea organelor administraţiei centrale şi alţi utilizatori şi pregătirea acestor date, participarea la elaborarea publicaţiilor statistice periodice.
 • Implementarea în statistica industriei a noilor metodologii, clasificatoare şi indicatori armonizaţi cu standardele internaţionale, în special cele europene.
 • Perfecţionarea sistemului informaţional privind statistica industriei şi preţurile producţiei industriale.

- Specialist principal -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea metodologiilor privind statisticile pe termen scurt, la elaborarea şi analiza informaţiei statistice în domeniul industriei şi energeticii.

b) sarcinile de bază:

 • Participarea la elaborarea şi analiza informaţiei statistice lunare privind industria şi anuale privind energetica în vederea asigurării datelor pentru diseminare; păstrarea confidenţialităţii şi anonimatului datelor individuale ale persoanelor juridice şi fizice.
 • Elaborarea şi implementarea clasificatoarelor şi nomenclatoarelor statistice utilizate în statistica industriei.
 • Acordarea asistenţei metodologice specialiştilor organelor teritoriale de statistică în vederea asigurării calităţii anchetelor lunare privind industria şi anuale privind energetica, transmise la oficiul central al BNS pentru elaborarea indicatorilor la nivel naţional.
 • Pregătirea comunicatelor, publicaţiilor statistice periodice, solicitărilor speciale de informaţii din partea utilizatorilor.
 • Participarea la elaborarea şi avizarea actelor legislative şi normative, proiectelor, programelor, strategiilor de dezvoltare pe domeniile statisticii industriei şi preţurilor producţiei industriale.

Serviciu statistica energeticii

- Şef serviciu -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea metodologiilor de calculare a indicatorilor statistici, la asigurarea elaborării şi analizei indicatorilor în domeniul energeticii,  la implementarea clasificatoarelor şi nomenclatoarelor statistice în domeniul  energeticii şi industriei.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea metodologiilor de efectuare a noilor cercetări şi de calculare a indicatorilor statistici în domeniul energeticii în conformitate cu cerinţele AIE, Eurostat, CEE ONU, Comunităţii energetice europene şi cu Programul Guvernului în acest domeniu.
 • Coordonarea şi realizarea activităţii de asistenţă metodologică şi instruire  în domeniul cercetărilor statistice şi sistemului de indicatori privind industria şi energetica în rândul subalternilor şi specialiştilor OTS.
 • Asigurarea elaborării şi analizei indicatorilor privind statistica energetică (Balanţa energetică generală, balanţa energiei electrice şi altele conform PLS).
 • Perfecţionarea sistemului de indicatori şi asigurare informaţională a sistemului statistic în domeniile statisticii energeticii şi industriei în scopul implementării standardelor internaţionale şi europene în domeniile vizate de Regulamentele respective.
 • Coordonarea şi asigurarea implementării clasificatoarelor şi nomenclatoarelor statistice în domeniul energeticii şi industriei.
 • Avizarea şi elaborarea proiectelor actelor legislative şi normative în domeniile de competenţă; elaborarea politicilor de dezvoltare a statisticii energeticii.

Secţia statistica construcţiilor şi investiţiilor

- Consultant superior -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea şi implementarea noilor metodologii, clasificatoarelor şi indicatorilor armonizaţi cu standardele internaţionale,  la elaborarea informaţiei statistice generalizate vizînd investiţiile, construcţiile şi preţurile în construcţii, proiectelor de noi cercetări statistice (anchete, instrucţiuni etc.)

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi implementarea noilor metodologii, clasificatoarelor şi indicatorilor armonizaţi cu standardele internaţionale în special cele europene.
 • Elaborarea proiectelor de noi cercetări statistice (anchete, instrucţiuni etc.).
 • Elaborarea şi perfecţionarea informaţiilor pentru diseminare: în publicaţii periodice, pagina oficială a BNS, baza de date PC Axis pe pagina Web, organelor administraţiei publice centrale, alţi utilizatori.
 • Elaborarea sau coordonarea elaborării politicilor, elaborarea sau avizarea proiectelor actelor legislative/normative în domeniile  investiţiilor, construcţiilor şi preţurilor în construcţii.
 • Acordarea asistenţei metodologice şi instructive specialiştilor organelor teritoriale de statistică vizînd investiţiile, construcţiile şi preţurile în construcţii.
 • Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în cadrul grupurilor de lucru, comisiilor interadministrative pentru realizarea proiectelor, strategiilor, programelor de dezvoltare în domeniile de competenţă.

- Consultant -

a) scopul general:

 • Contribuirea la perfecţionarea permanentă a sistemului de indicatori de analiză statistică privind preţurile în construcţii, coordonarea lucrărilor ce ţin de  furnizarea şi diseminarea  informaţiei statistice privind preţurile în construcţii.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea metodologiilor statistice, clasificatoarelor naţionale  şi  indicatorilor armonizaţi  cu standardele internaţionale  în domeniul statisticii  preţurilor în construcţii.
 • Elaborarea sau avizarea proiectelor actelor legislative/normative în domeniul preţurilor în construcţii.
 • Organizarea şi perfecţionarea permanentă a sistemului de indicatori de analiză statistică pe termen scurt privind preţurile în construcţii.
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de  furnizarea şi diseminarea  informaţiei statistice privind preţurile în construcţii: în publicaţii periodice, pagina oficială a BNS, baza de date PC Axis pe pagina Web, organelor administraţiei publice centrale, alţi utilizatori, conducerii ţării.
 • Acordarea asistenţei metodologice şi instructive specialiştilor organelor teritoriale de statistică vizînd preţurile în construcţii.

- Consultant -

a) scopul general:

 • Contribuirea la contribuirea la perfecţionarea permanentă a sistemului de indicatori de analiză statistică privind preţurile în construcţii, coordonarea lucrărilor ce ţin de  furnizarea şi diseminarea  informaţiei statistice privind preţurile în construcţii.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea metodologiilor statistice şi clasificatoarelor naţionale în domeniul statisticii investiţiilor şi construcţiilor pe termen scurt.
 • Elaborarea sau avizarea proiectelor actelor  legislative/normative  în domeniul  statisticii investiţiilor şi construcţiilor.
 • Organizarea şi perfecţionarea permanentă a sistemului de informaţie statistică privind investiţiile şi construcţiile  pe termen scurt  asigurînd anonimatul datelor individuale ale persoanelor juridice şi fizice.
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de generalizarea şi furnizarea informaţiei statistice privind investiţiile şi construcţiile pentru diseminare: în publicaţii periodice, pagina oficială pe Internet a BNS, baza de date PC Axis pe pagina Web, organelor administraţiei publice centrale, alţi utilizatori, conducerii ţării.
 • Acordarea asistenţei metodologice şi instructive specialiştilor organelor teritoriale de statistică vizînd investiţiile, construcţiile.  

- Specialist principal -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea proiectelor formularelor de rapoarte statistice, instrucţiunilor de completare vizînd fondul locativ şi executarea lucrărilor ce ţin de generalizarea şi furnizarea informaţiei statistice privind fondul locativ pentru diseminare: în publicaţii periodice, pagina oficială a BNS, baza de date PC Axis pe pagina Web, organelor administraţiei publice centrale, altor  utilizatori, conducerii ţării.

b) sarcinile de bază:

 • Asigurarea implementării politicilor de dezvoltare în domeniul statisticii fondului locativ.
 • Elaborarea proiectelor formularelor de rapoarte statistice, instrucţiunilor de completare  vizînd fondul locativ.
 • Asigurarea  lucrărilor ce ţin de generalizarea şi furnizarea informaţiei statistice privind fondul locativ pentru diseminare: în publicaţii periodice, pagina oficială a BNS, baza de date PC Axis pe pagina Web, organelor administraţiei publice centrale, altor  utilizatori, conducerii ţării. 
 • Acordarea asistenţei  metodologice şi instructive specialiştilor organelor teritoriale de statistică vizînd fondul locativ.
 • Organizarea şi perfecţionarea permanentă a sistemului de informaţie statistică privind fondul locativ.

Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă

Secţia statistica comerţului exterior

- Specialist principal -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la analizarea listei de erori şi excluderea erorilor depistate, obţinută în rezultatul controlului automatizat al bazei de date la nivel de declaraţii vamale, precum şi verifică corectitudinea declarării în vamă a preţului, cantităţii şi valorii statistice la mărfurile exportate şi importate.

b) sarcinile de bază:

 • Analiza listei de erori, obţinută în rezultatul controlului automatizat al bazei de date la nivel de declaraţii vamale.
 • Verificarea corectitudinii codificării mărfurilor declarate la export şi import în corespundere cu Nomenclatorul Mărfurilor.
 • Verificarea corectitudinii declarării în vamă a cantităţii şi valorii statistice la mărfurile exportate şi importate.
 • Verificarea corectitudinii preţurilor declarate în vamă la mărfurile exportate şi importate.
 • Perfectarea listei de erori depistate, pentru a fi remisă Serviciului Vamal, întru elucidarea şi corectarea greşelilor admise de agenţii economici.
 • Analiza corecţiilor primite de la Serviciul Vamal şi introducerea acestora în baza de date statistice pe comerţul exterior de mărfuri.

Secţia statistica transporturilor, comunicaţiilor şi turismului

- Consultant -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea proiectelor formularelor de rapoarte statistice, instrucţiunilor metodologice de completare a acestora privind transportul auto şi elaborarea şi implementarea clasificatoarelor naţionale, culegerilor de informaţii statistice ce cuprind informaţii statistice privind transporturile auto, schimbul de informaţii statistice cu organismele internaţionale.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor formularelor de rapoarte statistice, instrucţiunilor metodologice de completare a acestora privind transportul auto.
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea, informaţiei statistice privind transportul auto. Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor statistice, sistemul de indicatori statistici privind transportul auto.
 • Avizarea proiectelor de acte normative în domeniul de competenţă.
 • Elaborarea şi implementarea clasificatoarelor naţionale, culegerilor de informaţii statistice ce cuprind informaţii statistice privind transporturile auto, la schimbul de informaţii statistice cu organismele internaţionale (Forumul Internaţional al Transporturilor, CEE/NU, Federaţia Internaţională a Drumurilor, Eurostat, Comitetul de Statistică al CSI).
 • Pregătirea informaţiei statistice privind transportul auto pentru plasarea acesteia pe pagina Web a BNS, pregătirea informaţiei la solicitările utilizatorilor.
 • Participarea la activităţile de instruire (conferinţe, seminare, cursuri de instruire, stagii etc.) organizate de către BNS.

- Consultant -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea proiectelor formularelor rapoartelor statistice, instrucţiunilor metodologice de completare a acestora privind activitatea turistică precum şi coordonează lucrările ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea, informaţiei statistice privind activitatea turistică.

b) sarcinile de bază:

 •  Elaborarea proiectelor formularelor de rapoarte statistice, instrucţiunilor metodologice de completare a acestora privind activitatea turistică şi structurile de cazare turistică.
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea, informaţiei statistice privind activitatea turistică şi structurile de cazare turistică.
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor statistice, sistemul de indicatori statistici privind activitatea turistică şi structurile de cazare turistică.
 • Elaborarea şi implementarea clasificatoarelor naţionale, culegerilor de informaţii statistice ce cuprind informaţii statistice privind activitatea turistică şi structurile de cazare turistică, la schimbul de informaţii statistice cu organismele internaţionale (Organizaţia Mondială a Turismului, Eurostat, Comitetul de Statistică al CSI).
 • Pregătirea informaţiei statistice privind activitatea turistică structurile de cazare turistică pentru plasarea acesteia pe pagina Web a BNS, pregătirea informaţiei la solicitările utilizatorilor.
 • Avizarea proiectelor actelor normative în domeniul de competenţă.

- Consultant -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea proiectelor formularelor de rapoarte statistice, instrucţiunilor metodologice de completare a transportului naval şi cu troleibuze, a tehnologiilor informaţionale precum şi elaborarea şi implementarea clasificatoarelor naţionale, culegerilor de informaţii statistice, schimbul de informaţii statistice cu organismele internaţionale.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor formularelor de rapoarte statistice, instrucţiunilor metodologice de completare a acestora privind transportul naval şi cu troleibuze, tehnologiile informaţionale.
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea, informaţiei statistice privind transportul naval şi cu troleibuze, tehnologiile informaţionale.
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a rapoartelor statistice, sistemul de indicatori statistici privind transportul naval şi cu troleibuze, tehnologiile informaţionale.
 • Elaborarea şi implementarea clasificatoarelor naţionale, culegerilor de informaţii statistice ce cuprind informaţii statistice privind transportul naval şi cu troleibuze, tehnologiile informaţionale, la schimbul de informaţii statistice cu organismele internaţionale (Eurostat, Comitetul de Statistică al CSI ).
 • Pregătirea informaţiei statistice privind transportul naval şi cu troleibuze, tehnologiile informaţionale pentru  plasarea acesteia pe pagina Web a BNS, pregătirea informaţiei la solicitările utilizatorilor.
 • Avizarea proiectelor actelor normative în domeniul de competenţă.

- Specialist superior -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea, informaţiei statistice privind transportul auto şi oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a anchetelor statistice, sistemul de indicatori statistici privind domeniul său de activitate.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi publice centrale a proiectelor anchetelor statistice, instrucţiunilor metodologice de completare a acestora privind transportul auto al persoanelor fizice.
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea, informaţiei statistice privind transportul auto al persoanelor fizice.
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a anchetelor statistice, sistemul de indicatori statistici privind transportul auto al persoanelor fizice.
 • Participarea la elaborarea şi implementarea clasificatoarelor naţionale, culegerilor de informaţii statistice ce cuprind informaţii statistice privind transportul auto al persoanelor fizice.
 • Pregătirea informaţiei statistice privind transportul auto al persoanelor fizice pentru plasarea acesteia pe pagina Web a BNS.

Secţia statistica comerţului interior şi serviciilor de piaţă

- Consultant superior -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea şi avizarea proiectelor actelor normative şi rapoartelor statistice, instrucţiunilor metodologice de completare a acestora privind comerţul cu amănuntul şi comerţul cu ridicata precum şi elaborarea şi implementarea clasificatoarelor naţionale, elaborarea culegerilor de informaţii statistice care reflectă situaţia social-economică a ţării, schimbul de informaţii statistice cu organismele internaţionale.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor actelor normative şi rapoartelor statistice, instrucţiunilor metodologice de completare a acestora privind comerţul cu amănuntul şi comerţul cu ridicata.
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea informaţiei statistice pe comerţul cu amănuntul şi comerţul cu ridicata.
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a formularelor statistice, sistemul de indicatori din domeniul comerţului cu amănuntul şi comerţului cu ridicata.
 • Elaborarea şi implementarea clasificatoarelor naţionale, elaborarea culegerilor de informaţii statistice care reflectă situaţia social-economică a ţării, la schimbul de informaţii statistice cu organismele internaţionale (Diviziunea Statistică a ONU Eurostat, Comitetul de Statistică al CSI), cu organele statistice din alte ţări.
 • Pregătirea informaţiei statistice privind comerţul interior pentru plasarea acesteia pe pagina Web a BNS, pregătirea informaţiei la solicitările utilizatorilor.
 • Participarea la activităţile de instruire (conferinţe, seminare, cursuri de instruire, stagii etc.) organizate de către BNS.

- Consultant -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea şi avizarea proiectelor actelor normative şi proiectelor de rapoarte statistice şi instrucţiuni metodologice de completare a rapoartelor privind serviciile de piaţă prestate populaţiei precum şi elaborarea culegerilor de informaţii statistice, care reflectă situaţia social-economică a ţării, schimbul de informaţii statistice cu organismele internaţionale, cu organele statistice din alte ţări.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi avizarea proiectelor actelor normative şi proiectelor de rapoarte statistice şi instrucţiunilor metodologice de completare a acestora privind serviciile de piaţă prestate populaţiei.
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea informaţiei statistice privind serviciile de piaţă prestate populaţiei.
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a formularelor rapoartelor statistice, sistemul de indicatori din domeniul serviciilor de piaţă prestate populaţiei.
 • Elaborarea culegerilor de informaţii statistice, care reflectă situaţia social-economică a ţării, la schimbul de informaţii statistice cu organismele internaţionale (Diviziunea Statistică  a ONU, Eurostat, Comitetul de Statistică al CSI), cu organele statistice din alte ţări. Participarea la elaborarea şi implementarea clasificatoarelor naţionale.
 • Pregătirea informaţiei statistice privind serviciile de piaţă prestate întreprinderilor pentru plasarea acesteia pe pagina Web a BNS, pregătirea informaţiei la solicitările utilizatorilor.
 • Participarea la activităţile de instruire (conferinţe, seminare, cursuri de instruire, stagii etc.) organizate de către BNS.

- Specialist principal -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea a proiectelor de rapoarte statistice şi instrucţiunilor metodologice de completare privind reţeaua de comerţ cu amănuntul precum şi pregătirea informaţiei statistice privind reţeaua de comerţ cu amănuntul şi suprafaţa comercială a unităţilor de comerţ cu amănuntul, pentru plasarea acesteia pe pagina Web a BNS, pregătirea informaţiei la solicitările utilizatorilor.

 b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea de sine stătător sau în comun cu alte autorităţi publice centrale a proiectelor de rapoarte statistice şi instrucţiunilor metodologice de completare a acestora privind reţeaua de comerţ cu amănuntul şi suprafaţa comercială a unităţilor de comerţ cu amănuntul.
 • Coordonarea lucrărilor ce ţin de colectarea, prelucrarea, centralizarea, stocarea, actualizarea şi păstrarea informaţiei statistice privind reţeaua de comerţ cu amănuntul şi suprafaţa comercială unităţilor de comerţ cu amănuntul.
 • Oferirea consultaţiilor şi explicaţiilor metodologice privind modul de completare a formularelor rapoartelor statistice ce ţin de reţeaua de comerţ cu amănuntul şi suprafaţa comercială a unităţilor de comerţ cu amănuntul.
 • Pregătirea informaţii statistice privind reţeaua de comerţ cu amănuntul şi suprafaţa comercială a unităţilor de comerţ cu  amănuntul, pentru plasarea pe pagina Web a BNS, pregătirea informaţiei la solicitările utilizatorilor.
 • Participarea la activităţile de instruire (conferinţe, seminare, cursuri de instruire, stagii etc.) organizate de către BNS.

Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei

- Şef direcţie -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative precum şi altor reglementări cu privire la organizarea recensămintelor populaţiei precum şi coordonarea procesului elaborării programului de recensămînt al populaţiei şi al locuinţelor din 2014, stabilirea indicatorilor de bază precum şi managementul direcţiei.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative precum şi altor reglementări cu privire la organizarea recensămintelor populaţiei.
 • Coordonarea procesului elaborării programului de recensămînt al populaţiei şi al locuinţelor din 2014, stabilirea indicatorilor de bază.
 • Aplicarea şi executarea actelor legislative şi normative, necesare pentru realizarea evidenţei populaţiei, proceselor demografice şi migraţionale care au loc pe teritoriul ţarii.
 • Coordonarea procesului de elaborare şi ajustare a metodologiilor şi metodelor de calcul pentru indicatorii din domeniul statisticii demografice şi gender.
 • Stabilirea priorităţilor şi oportunităţilor de dezvoltare a mecanismelor de reglementare instituţională a procesului de prognozare demografică conform recomandărilor Eurostatului. Determinarea scopurilor şi obiectivelor prognozei demografice, periodicităţii prognozelor şi tipurilor  lor, etc.
 • Acordarea asistenţei metodologice şi organizatorice organelor teritoriale de statistică privind organizarea şi efectuarea recensămîntului populaţiei, recensămintelor în teritoriu.
 • Reprezentarea intereselor BNS în ţară şi străinătate în domeniul statisticii populaţiei.
 • Managementul direcţiei.

Secţia recensămîntul populaţiei şi al  locuinţelor

- Şef adjunct direcţie, şef secţie în cadrul direcţiei -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative privind recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor precum şi elaborarea principiilor metodologice de organizare şi efectuare a recensămintelor, Planului calendaristic de acţiuni, programelor, chestionarelor de recensămînt, instrumentarului statistic, materialelor instructive, proiectului bugetului recensămîntului şi monitorizarea şi evaluarea gradului de pregătire şi efectuare a recensămintelor.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative privind recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor.
 • Elaborarea principiilor metodologice de organizare şi efectuare a recensămintelor,  Planului calendaristic de acţiuni,  programelor, chestionarelor de recensămînt, instrumentarului statistic, materialelor instructive,  proiectului  bugetului  recensămîntului.
 • Asigurarea executării lucrărilor de pregătire pentru efectuarea recensămintelor (întocmirea materialului cartografic, listelor unităţilor de observare, listelor clădirilor şi locuinţelor, repartizarea teritoriului fiecărei localităţi în sectoare de recensămînt, generalizarea planurilor organizatorice în profil teritorial).
 • Organizarea acţiunilor de publicitate a recensămintelor  (organizarea tenderului de achiziţionare a serviciilor de publicitare, participarea la emisiuni teleradio, mese rotunde) şi de popularizare a rezultatelor obţinute.
 • Acordarea asistenţei metodologice şi organizatorice organelor teritoriale de statistică privind instruirea personalului de recensămînt, organizarea şi efectuarea recensămintelor în teritoriu.
 • Monitorizarea şi evaluarea gradului de pregătire şi efectuare a recensămintelor.
 • Recepţionarea documentaţiei de recensămînt completate perfectarea ei pentru procesul de procesare şi creare a bazei de date.
 • Elaborarea totalurilor preliminare şi finale ale recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor; notelor informative vizînd caracteristicile demografice, socioculturale, lingvistice, naţionale etc.
 • Managementul secţiei recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor.

Secţia statistica demografică

- Specialist -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la pregătirea scenariilor pentru efectuarea prognozei demografice şi structurii populaţiei cu mai multe variante pe baza standardelor şi metodologiei UE precum şi determinarea premizelor schimbărilor natalităţii, mortalităţii şi migraţiei, necesare pentru calculul populaţiei de perspectivă.

b) sarcinile de bază:

 • Asigurarea procesului de elaborare a prognozelor: extinderea şi susţinerea bazei de date demografice vizînd informaţia despre populaţie şi structura populaţiei, precum şi despre evenimentele demografice.
 • Abordarea tendenţială a factorilor care au determinat evoluţiile trecute şi actuale, cît şi cei care vor acţiona şi în viitor în acelaşi sens.
 • Determinarea premizelor schimbărilor natalităţii, mortalităţii şi migraţiei, necesare pentru calculul populaţiei de perspectivă.
 • Pregătirea scenariilor pentru efectuarea prognozei demografice şi structurii populaţiei cu mai multe variante pe baza standardelor şi metodologiei UE.  Adaptarea metodelor de analiză existente la condiţiile Republicii Moldova.
 • Prezentarea ministerelor rezultatelor prognozării pentru elaborarea prognozelor funcţionale în diferite sectoare ale economiei naţionale.

Direcţia statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai

Secţia statistica educaţiei, ştiinţei şi culturii

- Consultant -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea şi implementarea metodologiilor cercetărilor statistice în domeniul educaţiei, în special a indicatorilor ce ţin de învăţămîntul profesional, mediu de specialitate şi superior precum şi elaborează note informative  şi rapoartelor analitice în domeniul statisticii educaţiei şi culturii.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi implementarea metodologiilor cercetărilor statistice în domeniul educaţiei, în special a indicatorilor ce ţin de învăţămîntul profesional, mediu de specialitate şi superior.
 • Coordonarea procesului de colectare a datelor în domeniul statisticii educaţiei şi culturii, în special activitatea organelor teritoriale de statistică.
 • Elaborarea notelor informative  şi rapoartelor analitice în domeniul statisticii educaţiei şi culturii.
 • Coordonarea activităţii organelor teritoriale de statistică în realizarea cercetărilor statistice în domeniul educaţiei, ştiinţei şi culturii.
 • Colaborarea cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorităţi publice centrale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mass-media etc.
 • Cooperarea internaţională în domeniul statisticii educaţiei şi culturii.
 • Avizarea proiectelor de acte normative în domeniul de competenţă

- Specialist principal -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la implementarea metodologiilor cercetărilor statistice în domeniul educaţiei, în special nivelul preşcolar şi mediu general precum şi conlucrează cu organele teritoriale de statistică întru realizarea cercetărilor statistice în domeniul educaţiei

b) sarcinile de bază:

 • Implementarea metodologiilor cercetărilor statistice în domeniul educaţiei, în special nivelul preşcolar şi mediu general.
 • Asigurarea procesului de colectare a datelor în domeniul vizat, în special asigurarea pe etape a recepţionării datelor, editarea şi validarea primară a datelor, procesarea şi generalizarea etc.
 • Elaborarea notelor informative în domeniul statisticii educaţiei, în special pregătirea informaţiei conform solicitărilor parvenite din partea utilizatorilor.
 • Coordonarea activităţii organelor teritoriale de statistică în realizarea cercetărilor statistice în domeniul educaţiei.
 • Participarea la activitatea de colaborare cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorităţi publice centrale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mass-media etc.

Serviciul statistica serviciilor sociale

- Specialist principal -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la implementarea metodologiilor cercetărilor statistice în domeniul serviciilor sociale precum şi participă la analiza şi diseminare a informaţiilor statistice, inclusiv pregătirea informaţiei conform solicitărilor din partea diferitor utilizatori.

b) sarcinile de bază:

 • Implementarea metodologiilor cercetărilor statistice asupra întreprinderilor/unităţilor din domeniul serviciilor sociale: aprovizionare cu apă şi sistem de canalizare, infrastructura edilitară, etc.
 • Organizarea şi desfăşurarea cercetărilor statistice asupra întreprinderilor în domeniul serviciilor sociale cu referire la statistica localităţilor urbane (infrastructura edilitară, aprovizionare cu apă şi sistem de canalizare.
 • Participarea la analiza şi diseminare a informaţiilor statistice, inclusiv pregătirea informaţiei conform solicitărilor din partea diferitor utilizatori.
 • Coordonarea activităţii organelor teritoriale de statistică în realizarea cercetărilor statistice asupra întreprinderilor, inclusiv: consultarea, instruirea, colectarea, centralizarea, analiza şi validarea informaţiilor statistice obţinute de la organele teritoriale de statistică.
 • Participarea la activitatea de colaborare cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorităţi publice centrale şi locale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mass-media etc.

Direcţia statistica pieţei muncii

Secţia statistica salariilor

- Consultant principal -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea şi implementarea metodologilor cercetărilor statistice infraanuale şi anuale în domeniul pieţei muncii precum şi organizarea procesului şi desfăşurarea cercetărilor statistice din domeniul pieţei muncii asupra întreprinderilor.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi implementarea metodologilor cercetărilor statistice infraanuale şi anuale în domeniul pieţei muncii/alte statistici conexe asupra întreprinderilor.
 • Elaborarea şi implementarea metodologilor cercetărilor statistice unice (de structură) în domeniul pieţei muncii asupra întreprinderilor.
 • Organizarea şi desfăşurarea cercetărilor statistice din domeniul pieţei muncii asupra întreprinderilor.
 • Analiza, şi diseminarea informaţiilor statistice. Participarea la activitatea de cooperare internaţională în domeniul statisticii pieţei muncii.
 • Coordonarea activităţii organelor teritoriale de statistică în realizarea cercetărilor statistice asupra întreprinderilor, inclusiv: consultarea, instruirea, centralizarea, analiza şi validarea informaţiilor statistice obţinute de la organele teritoriale de statistică.
 • Colaborarea cu utilizatorii de date statistice din domeniu (inclusiv participarea la seminarele organizate de Direcţie): ministere, alte autorităţi publice centrale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mass-media etc.

- Consultant -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la elaborarea şi implementarea metodologilor cercetărilor statistice trimestriale din domeniul pieţei muncii şi elaborarea notelor informative tematice în domeniu de competenţă.

b) sarcinile de bază:

 • Elaborarea şi implementarea metodologilor cercetărilor statistice infraanuale asupra întreprinderilor din domeniul pieţei muncii (statisticile pe termen scurt).
 • Elaborarea şi implementarea metodologilor cercetărilor statistice trimestriale din domeniul pieţei muncii.
 • Elaborarea notelor informative tematice în domeniu de competenţă.
 • Organizarea şi desfăşurarea cercetărilor statistice infraanuale (lunare, trimestriale) asupra întreprinderilor în domeniul formării profesionale, securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Coordonarea activităţii organelor teritoriale de statistică în realizarea cercetărilor statistice asupra întreprinderilor, inclusiv: consultarea, instruirea, colectarea, centralizarea, analiza şi validarea informaţiilor statistice obţinute de la organele teritoriale de statistică.
 • Colaborarea cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorităţi publice centrale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mass-media etc.
 • Avizarea proiectelor actelor normative în domeniul de competenţă.

- Specialist principal - 2 unităţi -

a)  scopul general:

 • Contribuirea la implementarea metodologilor cercetărilor statistice asupra întreprinderilor din domeniul pieţei muncii precum şi desfăşurarea cercetărilor statistice asupra întreprinderilor analizarea şi diseminarea informaţiilor statistice.

b) sarcinile de bază:

 • Implementarea metodologilor cercetărilor statistice asupra întreprinderilor din domeniul pieţei muncii.
 • Desfăşurarea cercetărilor statistice asupra întreprinderilor.
 • Coordonarea activităţii organelor teritoriale de statistică în realizarea cercetărilor statistice asupra întreprinderilor, inclusiv colectarea, centralizarea, analiza şi validarea informaţiilor statistice obţinute de la organele teritoriale de statistică.
 • Analiza şi diseminarea informaţiilor statistice.
 • Participarea la activitatea de cooperare internaţională, de colaborare cu utilizatorii de date statistice din domeniu: ministere, alte autorităţi publice centrale, mediul academic, organizaţii non-guvernamentale, mass-media .

 


Condiţii  pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, financiar, contabil;
 • Experienţă profesională  -  vechimea în muncă de în domeniul economico-financiar cel puţin 4-3 ani şi 2 ani - în serviciul public pentru funcţiile de şef direcţie/secţie, şef adjunct direcţie; 2 ani  în domeniul economico-financiar  şi 1 an  în serviciul public pentru funcţia de consultant principal; 1 an - pentru funcţiile de  şef serviciu, consultant superior, consultant, specialist principal.
 • Cunoaşterea  domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet,  E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii, contabilităţii;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor normative şi altor documente, argumentare, comunicare eficientă, lucru independent şi în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale, precum şi peste hotare.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare  profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii  depun documentele  personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că  candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare);
- cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere  privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este de 20 zile din ziua publicării anunţului.
 • Data limită de prezentare 26 octombrie  2012 

Locul desfăşurării concursului:

 • locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106,   biroul nr.409, telefoane de contact:  022  40 30 54; 40 30 80; 72 73 57.

Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

 • Diana Bîrsa, consultant principal în Serviciul juridic,
 • Galina Vozian, specialist principal  în Secţia resurse umane.

Cheltuielile:

 • cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

Bibliografia

Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
53091 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran