RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.10.2021
Prima / Publicaţii
Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova. Aspecte metodologice şi analitice
Versiune tipar
 

Pentru a analiza excluziunea/incluziunea socială, precum şi coeziunea socială în Republica Moldova, autorii studiului au utilizat cercetările statistice periodice efectuate de Biroul Naţional de Statistică: Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice, Modulul ad-hoc „Excluderea socială” efectuat pentru prima dată în Moldova în trimestrul I al anului 2009, Ancheta Forţei de Muncă, precum şi date administrative oferite de diverse ministere (Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, etc.).

Indicatorii propuşi permit monitorizarea excluziunii/incluziunii sociale, politicilor sectoriale implementate, oferind o analiză complexă a impactului acestora asupra nivelului calităţii vieţii populaţiei. Indicatorii de monitorizare sînt grupaţi pe 10 dimensiuni principale ale calităţii vieţii populaţiei:

 1. sărăcie şi inegalitate (14 indicatori),
 2. locuinţă şi condiţii locative ale gospodăriilor (10 indicatori);
 3. piaţa muncii (14 indicatori);
 4. educaţie (19 indicatori);
 5. sănătate (13 indicatori);
 6. protecţie socială (9 indicatori);
 7. justiţie şi securitate (8 indicatori);
 8. cultură, sport şi petrecerea timpului liber (4 indicatori);
 9. participare la viaţa socială, guvernare, comunicare şi acces la informaţie (10 indicatori)
 10. mediul (2 indicatori).

În studiu, o atenţie centrală este acordată şi metodologiei de calculare a indicatorilor de monitorizare a excluziunii/incluziunii şi coeziunii sociale. Respectiv, indicatorii de excluziune socială sînt prezentaţi în dinamică.

Studiul a fost elaborat cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi a Fondului Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei în colaborare cu Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi publicată în cadrul proiectului comun „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional al Republicii Moldova”, cu susţinerea financiară a Agenţiei Suedeze de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare (Sida).

Versiune electronică

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
40634 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran