RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.12.2020
Prima / Formulare statistice 2014
Investiţii, construcţii şi fondul locativ
Versiune tipar
 
  • Indicaţii metodologice privind cercetarea statistică: 2-INV, CONS TS

Investiţii

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr.2-INV "Cu privire la investiţii"

anual, pînă la data de 1 aprilie a anului următor celui de raport

Prezintă organului teritorial pentru statistică toate întreprinderile indiferent de genul de activitate, care realizează investiţii în active materiale pe termen lung.

Nr.2-INV "Cu privire la investiţii"

trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare

Prezintă la organul teritorial pentru statistică organele administraţiei publice centrale şi locale, alte instituţii din sectorul bugetar, băncile comerciale, companiile de asigurări, organizaţiile necomerciale incluse în cercetare

Construcţii

Nr.1-CC "Activitatea de construcţii realizată în antrepriză"

anual, pînă la data de 1 aprilie după anul de raport

Prezintă organului teritorial pentru statistică întreprinderile cu genul principal de activitate "Сonstrucţii".

CONS TS "Indicatorii pe termen scurt
în construcţii"

lunar, pînă la data de 15 a lunii următoare celei de referinţă

Se prezintă organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile incluse în cercetare

Nr.4-CC "Indicatorii principali ai activităţii organizaţiilor, care efectuează proiectare şi prospecţiuni inginereşti în construcţii"

anual, pînă la data de 15 februarie 2014

Prezintă organului teritorial pentru statistică organizaţiile de proiectare şi prospecţiuni inginereşti în construcţii.

Nr.9-CC "Preţurile în construcţii"

trimestrial,

pentru trimestrul I – la 15 martie;
pentru trimestrul II – la 15 iunie;
pentru trimestrul III – la 15 septembrie;
pentru trimestrul IV – la 15 decembrie.

Prezintă Biroului Naţional de Statistică organizaţiile cu genul principal de activitate «Сonstrucţii», conform listei stabilite de BNS.

Nr. 1-AC "Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri" trimestrial, pînă la data de 15 a lunii următoare perioadei de raportarePrezintă la organul teritorial pentru statistică organele administraţiei publice locale (organul de arhitectură şi urbanism) (rapoartele pe localităţile urbane şi rurale).

Fond Locativ

Nr.1-CLI "Case de locuit individuale date în folosinţă"

anual, pînă la data de 1 martie a anului următor celui de raport

Prezintă organului teritorial pentru statistică primăriile municipiilor (rapoartele pe localităţile urbane şi rurale), primăriile oraşelor (pe localităţile urbane), primăriile satelor sau comunelor (raportul centralizator).

Nr.1-CLI "Case de locuit individuale date în folosinţă"

trimestrial, pînă la data de 10 a lunii următoare
perioadei de raportare

Prezintă organului teritorial pentru statistică primăriile municipiilor (rapoartele pe localităţile urbane şi rurale), primăriile oraşelor (pe localităţile urbane), primăriile satelor sau comunelor (raportul centralizator).

Nr.1-fondul locativ "Cu privire la fondul locativ"

anual, pînă la data de 1 martie a anului următor celui de raportPrezintă organului teritorial pentru statistică : persoane juridice de toate formele organizatorico - juridice, care dispun la bilanţ de fond locativ; primăriile oraşelor, satelor (comunelor), organul teritorial de cadastru (vizînd fondul locativ individual în municipii şi oraşe).
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
53726 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran