RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.11.2020
Prima / Formulare statistice 2014
Agricultura
Versiune tipar
 
 • Indicaţii metodologice privind completarea raportului statistic Nr.14-AGR

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-ACHIZ "Achiziţionarea şi utilizarea producţiei vegetale"

anual

 • pe perioada ianuarie-noiembrie - la 5 decembrie 
 • pentru anul 2013 la 16 februarie după anul de raportare

Se prezintă în adresa organului teritorial de statistică de către întreprinderile (organizaţiile) de achiziţionare şi de prelucrare a producţiei (materie primă) vegetale.

Nr. 2-ACHIZ "Achiziţionări a producţiei animaliere"

anual,

 • pe perioada ianuarie-noiembrie - la 6 decembrie
 • pe anul 2013 - la 18 februarie după anul de raportare

Se prezintă de către întreprinderile agricole producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste) în adresa organului teritorial pentru  statistică.

Nr. 2-LIV-VII "Înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, producerea materialului săditor"

anual, pînă la 3 iunie şi 5 decembrie

Se prezintă de către întreprinderile agricole producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi persoanele fizice în adresa organului teritorial de statistică.

Nr. 3-AGR "Informaţia privind deţinătorii de terenuri agricole, conform stării la 1 mai"anual, pînă la 15 maiSe prezintă de către primăriile satelor (comunelor), oraşelor în adresa organului teritorial de statistică.

Nr. 4-AGR "Totalurile semănatului pentru recolta"

anual, pînă la 6 iunie

Se prezintă de către întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate precum şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste în adresa organului teritorial pentru statistică.

Nr. 6 "Efectivul animalelor şi păsărilor în gospodăriile populaţiei"

anual, (conform stării la 1 ianuarie) - la 25 februarie
trimestrial, pînă la 11 martie, 10 iunie, 12 septembrie, 12 decembrie, conform stării la data de întîi a lunii respective

Se prezintă în adresa organului teritorial de statistică de către primăriile satelor (comunelor), oraşelor.

Nr. 6-p "Utilizarea terenurilor fondului de rezervă"

anual, pînă la 6 iunie

Se prezintă de către primăriile satelor (comunelor), oraşelor în adresa organului teritorial de statistică.

Nr. 7-AGR "Recoltarea roadei culturilor agricole de pe toată suprafaţa însămînţată"

în următorii termeni: pînă la 3 iulie, 3 octombrie şi 3 decembrie

Se prezintă de către întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste), în adresa organului teritorial pentru  statistică.

Nr. 8-AGR "Semănatul culturilor de toamnă şi aratul de zăble"

anual, pînă la 26 decembrieSe prezintă de către întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste), în adresa organului teritorial pentru  statistică.

Nr. 9-AGR "Utilizarea produselor de uz fitosanitar şi introducerea fertilizanţilor chimici şi naturali"

anual, pînă la 5 decembrie

Se prezintă de către întreprinderile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de terenuri agricole de 50 ha şi peste) în adresa organului teritorial de statistică.

NR. 14-AGR "Consumuri şi cheltuieli de producţie (lucrări, servicii)"

anual, pînă la 25 martie Prezintă întreprinderile, care practică activitatea agricolă, inclusiv cele cu activitate auxiliară agricolă şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de 50 ha terenuri agricole şi peste.

NR. 15-AGR "Efectivul de animale"

anual, pînă la 25 aprilie Se prezintă de către întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care deţin la balanţa animale/păsări agricole) şi organizaţiile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate  în adresa organului teritorial de statistică.

NR. 16-AGR "Balanţa producţiei"

anual, pînă la 25 martie Prezintă întreprinderile, care practică activi-tatea agricolă, inclusiv cele cu activitate auxiliară agricolă şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de 50 ha terenuri agricole şi peste.

Nr. 21-VÎNZ "Vînzarea producţiei agricole"

anual, la data de 25 a anului următor celui raportat

Se prezintă în adresa organului teritorial de statistică de către întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de terenuri agricole de 50 ha şi peste), indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate.

Nr. 21-VÎNZ "Vînzarea producţiei agricole"trimestrial, conform graficului stabilit

Se prezintă în adresa organului teritorial de statisticăde către întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de terenuri agricole de 50 ha şi peste), indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate.

Nr. 24-AGR "Starea sectorului zootehnic"

anual,  pînă la 21 ianuarie

Se prezintă de către întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care deţin la balanţa animale/păsări agricole) şi organizaţiile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate.

Nr. 24-AGR "Starea sectorului zootehnic"

trimestrial, la a 5-a zi după perioada de raportare

Se prezintă de către întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care deţin la balanţa animale/păsări agricole) şi organizaţiile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate în adresa organului teritorial de statistică.

Nr. 29-AGR "Producţia obţinută la culturile recoltate pe toată suprafaţa însămînţată"

anual,  pînă la 5 decembrie

Se prezintă de către întreprinderile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste) în adresa organului teritorial pentru statistică.

Chestionarul A "Cercetarea activităţii agricole a micilor producători agricoli" trimestrial  Se prezintă în adresa organului teritorial de statistică.
Chestionarul B "Suprafeţele însămînţate cu culturi agricole pentru recolta anului 2014 în gospodăriile ţărăneşti (de fermier)" cercetare unică – luna iunie Se prezintă în adresa organului teritorial de statistică.
Chestionarul C "Recolta globală obţinută în gospodăriile ţărăneşti (de fermier), anul 2014"  cercetare unică – luna decembrie Se prezintă în adresa organului teritorial de statistică.
Chestionarul D "Venituri şi cheltuieli aferente activităţii agricole a micilor producători agricoli (cu suprafaţa terenurilor pînă la 10 ha)"trimestrialSe prezintă în adresa organului teritorial de statistică.
Nr. 1 PPI (agr) "Cercetarea preţurilor la mărfurile industriale şi serviciile procurate de către întreprinderile agricole"anual, pînă la data de 14 aprilieSe prezintă de către întreprinderile incluse în eşantion –  la  14  aprilie, în adresa organului teritorial pentru  statistică.
Nr. 2 PPI (agr) "Cercetarea preţurilor la îngrăşămintele minerale şi mijloacele chimice de protecţie a plantelor"anual, pînă la data de 14 aprilieSe prezintă de către întreprinderile incluse în eşantion –  la  14  aprilie, în adresa organului teritorial pentru  statistică.
Nr. 3 PPI (agr) "Cercetarea preţurilor la serviciile prestate pentru reparaţia şi deservirea tehnică a tehnicii agricole şi automobilelor"anual, pînă la data de 14 aprilieSe prezintă de către întreprinderile incluse în eşantion –  la  14  aprilie, în adresa organului teritorial pentru  statistică.
Nr. 4 PPI (agr) "Cercetarea preţurilor de vînzare a tractoarelor, autocamioanelor, principalelor maşini şi utilaj agricol"anual, pînă la data de 14 aprilieSe prezintă de către întreprinderile incluse în eşantion –  la  14  aprilie, în adresa organului teritorial pentru  statistică.
Nr. 5 PPI (agr) "Cercetarea preţurilor la seminţe, material săditor şi la unele feluri de nutreţ"anual, pînă la data de 14 aprilieSe prezintă de către întreprinderile incluse în eşantion –  la  14  aprilie, în adresa organului teritorial pentru  statistică.
Nr. 6 PPI (agr) "Cercetarea preţurilor la serviciile agrochimice"anual, pînă la data de 14 aprilieSe prezintă de către întreprinderile incluse în eşantion –  la  14  aprilie, în adresa organului teritorial pentru  statistică.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
53726 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran