RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.10.2022
Prima / Formulare statistice 2015
Agricultura
Versiune tipar
 
  • Indicaţii metodologice privind completarea raportului statistic Nr.14-AGR

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

Nr. 1-ACHIZ "Achiziţionarea şi utilizarea producţiei vegetale"

anual, pentru anul 2014 la 16 februarie după anul de raportare

Se prezintă în adresa organului teritorial de statistică de către întreprinderile (organizaţiile) de achiziţionare şi de prelucrare a producţiei (materie primă) vegetale (după adresa juridică a agentului economic).

Nr. 2-ACHIZ "Achiziţionări a producţiei animaliere"

anual, la 18 februarie după anul de raportare

Se prezintă  în adresa organului  teritorial de statistică de către întreprinderile (organizaţiile) de colectare şi  prelucrare a producţiei animaliere la 18 februarie după anul de raportare după adresa juridică a agentului economic.

Nr. 2-LIV-VII "Înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, producerea materialului săditor"

anual, pînă la 3 iunie şi 4 decembrie

Se prezintă de către întreprinderile agricole producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste în adresa organului teritorial pentru  statistică (după locul de amplasare a terenurilor).

Nr. 3-AGR "Informaţia privind deţinătorii de terenuri agricole, conform stării la 1 mai"anual, pînă la 15 maiSe prezintă: la 15 mai de către primăriile satelor (comunelor), oraşelor în adresa organului teritorial pentru statistică (după locul de amplasare a terenurilor).

Nr. 4-AGR "Totalurile semănatului pentru recolta"

anual, pînă la 5 iunie

Se prezintă de către întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate precum şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste în adresa organului teritorial pentru statistică.

Nr. 6 "Efectivul animalelor şi păsărilor în gospodăriile populaţiei"

anual, (conform stării la 1 ianuarie) - la 25 februarie
trimestrial, pînă la 11 martie, 10 iunie, 11 septembrie, 11 decembrie, conform stării la data de întîi a lunii respective

Se prezintă în adresa organului teritorial de statistică de către primăriile satelor (comunelor), oraşelor.

Nr. 6-p "Utilizarea terenurilor fondului de rezervă"

anual, pînă la 5 iunie

Se prezintă de către primăriile satelor (comunelor), oraşelor în adresa organului teritorial de statistică (după locul de amplasare a terenurilor).

Nr. 7-AGR "Recoltarea roadei culturilor agricole de pe toată suprafaţa însămînţată"

în următorii termeni: pînă la 2 iulie, 2 octombrie şi 2 decembrie

Se prezintă de către întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste), în următorii termeni: 2 iulie, 2 octombrie şi 2 decembrie în adresa organului teritorial pentru  statistică (după locul de amplasare a terenurilor).

Nr. 8-AGR "Semănatul culturilor de toamnă şi aratul de zăble"

anual, pînă la 25 decembrieSe prezintă de către întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste), în adresa organului teritorial pentru statistică (după locul de amplasare a terenurilor).

Nr. 9-AGR "Utilizarea produselor de uz fitosanitar şi introducerea fertilizanţilor chimici şi naturali"

anual, pînă la 4 decembrie

Se prezintă de către întreprinderile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de terenuri agricole de 50 ha şi peste) în adresa organului teritorial de statistică (după locul de amplasare a terenurilor).

Nr. 10-mec. (succint) "Existentul de tractoare, autocamioane şi maşini agricole" la data de 1 ianuarie 2015"anual, la 10 aprilie 2015

Se prezintă de către  primăriile satelor (comunelor), oraşelor în adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică.

Nr. 10-mec. "Existentul de tractoare, autocamioane şi
maşini agricole la data de l ianuarie 2015"
anual, la 10 aprilie 2015Prezintă întreprinderile producătoare de producţie agricolă, întreprinderile de deservire a agriculturii, alte întreprinderi din sistemul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi alte întreprinderi şi organizaţii, care dispun de tehnică agricolă - în adresa Direcţiei (secţiei) teritoriale de statistică.

Nr. 14-AGR "Consumuri şi cheltuieli de producţie (lucrări, servicii)"

anual, pînă la 25 martie Prezintă: întreprinderile, care practică activitatea agricolă, inclusiv cele cu activitate auxiliară agricolă şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de 50 ha terenuri agricole şi peste în adresa organului teritorial de statistică după adresa juridică a agentului economic.

Nr. 15-AGR "Efectivul de animale"

anual, pînă la 25 aprilie Se prezintă de către întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care deţin la balanţa animale/păsări agricole) şi organizaţiile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate în adresa organului teritorial de statistică după adresa juridică a agentului economic.

Nr. 16-AGR "Balanţa producţiei"

anual, pînă la 25 martie Prezintă: întreprinderile, care practică activitatea agricolă, inclusiv cele cu activitate auxiliară agricolă şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de 50 ha terenuri agricole şi peste la data de 25 martie în adresa organului teritorial de statistică după adresa juridică a agentului economic.

Nr. 21-VÎNZ "Vînzarea producţiei agricole"

anual, la data de 25 a anului următor celui raportat

Se prezintă: de către întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de terenuri agricole de 50 ha şi peste), indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate la data de 25 a anului următor celui raportat în adresa organului teritorial de statistică după adresa juridică a agentului economic.

Nr. 21-VÎNZ "Vînzarea producţiei agricole"trimestrial, conform graficului stabilit în adresa organului teritorial de statistică Se prezintă de către întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de terenuri agricole de 50 ha şi peste), indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, conform graficului stabilit în adresa organului teritorial de statistică după adresa juridică a agentului economic.

Nr. 24-AGR "Starea sectorului zootehnic"

anual, pînă la 21 ianuarie

Se prezintă de către întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care deţin la balanţa animale/păsări agricole) şi organizaţiile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate în adresa organului teritorial de statistică după locul de producere а producţiei animaliere.

Nr. 24-AGR "Starea sectorului zootehnic"

trimestrial, la a 5-a zi după perioada de raportare

Se prezintă de către întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care deţin la balanţa animale/păsări agricole) şi organizaţiile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate în adresa organului teritorial de statistică după locul de producere а producţiei animaliere.

Nr. 29-AGR "Producţia obţinută la culturile recoltate pe toată suprafaţa însămînţată"

anual, pînă la 4 decembrie

Se prezintă:  la 4 decembrie întreprinderile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste) în adresa organului teritorial pentru  statistică (după locul de amplasare a terenurilor).

Chestionarul A "Cercetarea activităţii agricole a micilor producători agricoli" trimestrial Se prezintă în adresa organului teritorial de statistică.
Chestionarul B "Suprafeţele însămînţate cu culturi agricole pentru recolta anului 2015 în gospodăriile ţărăneşti (de fermier)" cercetare unică – luna iunie Se prezintă în adresa organului teritorial de statistică.
Chestionarul C "Recolta globală obţinută în gospodăriile ţărăneşti (de fermier), anul 2015" cercetare unică – luna decembrie Se prezintă în adresa organului teritorial de statistică.
Chestionarul D "Venituri şi cheltuieli aferente activităţii agricole a micilor producători agricoli (cu suprafaţa terenurilor pînă la 10 ha)"trimestrialSe prezintă în adresa organului teritorial de statistică.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46763 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran