RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 04.06.2020
Prima / Metadate
Justiţie
Versiune tipar
 

Infracţiune înregistrată – acţiunea socialmente periculoasă, relevată şi oficial luată în evidenţă de organele de drept, conform prevederilor legislaţiei penale.

Infracţiuni excepţional de grave – se consideră infracţiunile săvârşite cu intenţie pentru care legea penală prevede detenţie pe viaţă.

Infracţiuni deosebit de grave – se consideră infracţiunile săvârşite cu intenţie pentru care legea penală prevede pedeapsă maximă cu închisoarea pe un termen ce depăşeşte 15 ani.

Infracţiuni grave – se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsă maximă cu închisoarea pe un termen de pînă la 15 ani inclusiv.

Infracţiuni mai puţin grave şi uşoare – se consideră faptele pentru care legea penală prevede pedeapsă maximă cu închisoare pe un termen de pînă la 2 ani inclusiv.

Infracţiuni legate de circulaţia ilicită a drogurilor activitatea ilegală privind circulaţia, deţinerea, păstrarea, eliberarea, comercializarea, procurarea lor fără autorizaţie.

Escrocheria – dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înşelăciune sau abuz de putere.

Furt  sustragerea pe ascuns a bunurilor altei persoane.

Huliganism - acţiunile intenţionate care încalcă grosolan ordinea publică şi exprimă o vădită lipsă de respect faţă de societate, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe, de opunere de rezistenţă reprezentanţilor autorităţilor sau altor persoane care curmă actele huliganice, precum şi acţiunile care, prin conţinutul lor, se deosebesc printr-un cinism sau obrăznicie deosebită. 

Jaf – sustragerea deschisă a bunurilor altei persoane.

Omor  acţiunea care duce la lipsirea de viaţă a unei persoane.

Scoaterea ilegală a copiilor din ţară scoaterea copilului din ţară în baza unor acte false sau pe altă cale ilegală, precum şi abandonarea lui în străinătate în alte scopuri.

Tâlhărie – atacul săvârşit asupra unei persoane în scopul sustragerii bunurilor, însoţit de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate ori de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe.

Viol este raportul sexual săvârşit prin constrângere fizică sau psihică a persoanei sau profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa.

Antecedent penal  starea juridică a persoanei, ce apare din momentul rămânerii definitive a sentinţei de condamnare, generând consecinţe de drept nefavorabile pentru condamnat pînă la momentul stingerii antecedentelor penale sau reabilitării.

Condamnat este persoana în privinţa căreia sentinţa, parţial sau integral, de condamnare a devenit definitivă.

Contrabanda – trecerea peste frontiera vamală a republicii a mărfurilor, obiectelor şi a altor valori în proporţii mari, elucidîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el, prin ascunderea în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclararea sau declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei.

Contravenţia – acţiunea sau inacţiunea-ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decît infracţiunea, săvârșită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege.

Detenţie – orice formă de privare instituţională de libertate, dispusă în baza unei hotărîri definitive sau executorii a instanţei de judecată (judecător de instrucţie), emise în condiţiile Codului de Procedură Penală.

Deţinut  persoană privată de libertate în condiţiile legii, care se deţine în penitenciare, indiferent de statutul acestuia (condamnat sau prevenit).

Instituţii penitenciare – instituţii subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor în care conform hotărârii instanţei de judecată, îşi execută pedeapsa privativă de libertate persoanele condamnate la închisoare şi detenţiune pe viaţă, precum şi locurile de detenţie provizorii pentru persoanele faţă de care a fost aplicată măsura arestului preventiv.

Persoana adultă – persoana care a împlinit vârsta de 18 ani.

Persoana minoră – persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Traficul de copii este acţiunea de recrutare, transportare, adăpostire sau primire a unui copil, precum şi darea sau primirea unor plăţi ori beneficii pentru obţinerea consimţământului unei persoane care deţine controlul asupra copilului, în scop de exploatare sexuală comercială sau necomercială, prin muncă sau servicii forţate, în sclavie, de folosire în conflicte armate sau în activităţi criminale, de prelevare a organelor sau ţesuturilor pentru transplantare, abandonare în străinătate.

Vătămare intenţionată gravă care este periculoasă pentru viaţă ori care a provocat pierderea vederii, auzului, graiului sau a unui alt organ ori încetarea funcţionării acestuia, o boală psihică sau o altă vătămare a sănătăţii, însoţită de pierderea stabilă a cel puţin o treime din capacitatea de muncă, ori care a condus la întreruperea sarcinii sau la o desfigurare iremediabilă a feţei şi/sau a regiunilor adiacente.

Violenţa în familie este definită ca acţiunea sau inacţiunea intenţionată, manifestată fizic sau verbal, comisă de un membru al familiei asupra unui alt membru al familiei, care a provocat suferinţă fizică, soldată cu vătămarea uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii, suferinţă psihică ori prejudiciu material sau moral.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
78254 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran