RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.09.2022
Prima / Metadate
Tehnologii informaţionale. Poştă şi telecomunicaţii
Versiune tipar
 

I. Concepte şi definiţii utilizate în statistica Tehnologiei informaţiei

Tehnologia informației – utilizarea mijloacelor microelectronice pentru colectarea, stocarea, prelucrarea, căutarea, transmiterea și prezentarea datelor, textelor, imaginilor şi sunetelor.

Computerele personale conectate la Internet reprezintă totalitatea echipamentelor (computere personale, servere) care au acces direct prin intermediul propriei adrese IP la reţeaua Internet.

Internet – o comunitate globală de reţele informaţionale, cu resurse imense şi o gamă largă de servicii.

Acces la Internet în bandă largă conexiune fixă - tehnologii care asigură viteza de cel puţin 256 kbit/s în una sau ambele direcţii, cum ar fi DSL (Digital Subscriber Line), modem de cablu, linii închiriate, fibre-to-home, Powerline, satelit, wireless fix , wireless LAN şi WiMAX.

Acces la Internet în bandă largă conexiune mobilă - tehnologii care oferă viteze de cel puţin 256 kbit/s în una sau ambele direcţii, precum bandă largă mobilă  CDMA cunoscute în Europa ca UMTS (Sistemul universal de telecomunicaţii mobile); HSDPA (Viteză mare de acces a lotului în linia de jos), completat  HSUPA ((Viteză mare de acces a lotului în linia de sus); CDMA2000 1xEV-DO şi CDMA2000  1xEV-DV. Accesul poate fi implementat prin orice dispozitiv (calculator de buzunar, calculator portabil sau telefon mobil, etc.).

Reţele locale - LAN – reţele de transmitere a datelor prin conectarea calculatoarelor situate în limitele zonei strict determinate, de exemplu, clădire separată, edificiu. Reţelele pot fi fără fire.

Utilizatori acces la Internet reflectă numărul total al utilizatorilor, care subscriu pentru un serviciu de bază de acces la Internet prin intermediul reţelei fixe şi mobile, inclusiv din furnizare de servicii de acces în bandă largă.

Investiţii, cheltuieli şi consumuri pentru informatizare cuprind totalitatea mijloacelor alocate pentru: proiectări şi elaborări de sisteme informaţionaleprocurarea echipamentelor electronice şi de comunicaţii, inclusiv calculatoare, procurarea produselor software, instruirea personalului în domeniul tehnologiei informaţiei, alte consumuri şi cheltuieli pentru materiale consumabile, întreţinere echipamente, baze de date, registre informatice, reţele informatice etc.

Comerț electronic (e-comerț) – vânzarea sau cumpărarea de bunuri sau servicii realizate prin intermediul unei rețele de calculatoare prin metode specifice proiectate pentru scopul primirii sau plasării de comenzi.

Comunicaţii electronice – orice transmitere a vocii, datelor, textului, sunetului şi a imaginilor, bazate pe o singură tehnologie sau pe o combinaţie de tehnologii.

Utilizator – persoană fizică sau juridică care utilizează sau solicită servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului.

Operator telefonie mobilă – furnizori, înregistrați în Republica Moldova, a căror activitate constă, în totalitate sau în parte, în furnizarea serviciilor de telefonie mobilă.

Operator telefonie fixă – furnizori, înregistrați în Republica Moldova, a căror activitate constă, în totalitate sau în parte, în furnizarea serviciilor de telefonie fixă.

Posturile telefonice publice reprezintă numărul de telefoane publice (cartofoane) operate de furnizor.

Utilizatori telefonie fixă reprezintă numărul total de linii de acces (din considerent 1 linie de acces sau 1 număr telefonic = 1 abonat) la servicii de telefonie fixă (acest indicator nu va reflecta numărul abonaţilor la servicii de telefonie prin Internet negestionat (servicii ”over-the-top”)).

Traficul telefonic naţional al reţelelor fixe reprezintă volumul total de trafic voce la nivel naţional deservit de reţeaua fixă.

Traficul telefonic internaţional de ieşire al reţelelor fixe reprezintă volumul total al apelurilor iniţiate de abonaţi şi destinate abonaţilor unor operatori străini (apeluri către orice numere telefonice ce nu aparţin Planului Naţional de Numerotare).

Traficul telefonic internaţional de intrare al reţelelor fixe reprezintă volumul de terminaţie în proprie reţea a traficului internaţional transmis de operatori străini (nerezidenţi).

Utilizatori telefonie mobilă - abonaţii (manifestaţi prin număr de cartele SIM, RUIM, USIM, etc.) la reţeaua de radioacces mobil, indiferent dacă aceştia subscriu un serviciu de bază de voce, Internet mobil, transport date (de ex. M2M-machine-to-machine), alţi abonaţi.

Traficul telefonic naţional al reţelelor mobile reprezintă volumul total de trafic voce la nivel naţional deservit de reţeaua mobilă.

Traficul telefonic internaţional de ieşire al reţelelor mobile reprezintă volumul total al apelurilor iniţiate de abonaţi şi destinate abonaţilor unor operatori străini (apeluri către orice numere telefonice ce nu aparţin Planului Naţional de Numerotare).

Traficul telefonic internaţional de intrare al reţelelor mobile reprezintă volumul de terminaţie în proprie reţea a traficului internaţional transmis de operatori străini.

Staţiile de televiziune reprezintă numărul instalaţiilor pentru transmiterea imaginilor mobile cu ajutorul undelor electromagnetice  unui număr nelimitat de posturi receptoare.

Utilizatori TV, contra plată reprezintă toţi abonaţii TV care achită contractul de prestare servicii TV, dar şi în baza unui contract de prestare a serviciilor integrate double play sau triple play.”

Staţiile de radioficare reprezintă numărul instalaţiilor pentru transmiterea emisiunilor radiofonice cu ajutorul undelor electromagnetice  unui număr nelimitat de posturi receptoare.

II. Concepte şi definiţii utilizate în statistica Comunicaţiilor Poştale

Comunicații poștale – sistem tehnologic de unități și itinerare poștale care asigură recepționarea, prelucrarea, transportul și distribuirea trimiterilor poștale, precum și prestarea serviciilor de plăți poștale.

Servicii de comunicaţii poştale – produs al activităţii de primire, prelucrare, transmitere şi distribuire a expedierilor poştale.

Unităţile de poştă sunt unităţi ce efectuează servicii de primire, transport şi predare la destinaţie a unor comunicări scrise, documente, valori şi bunuri materiale, pentru întreprinderi, instituţii şi pentru populaţie.

Oficiu poştal urban – unitate poştală deschisă publicului pentru prestarea serviciilor poştale în mediul urban.

Oficiu poştal rural – unitate poştală deschisă publicului pentru prestarea serviciilor poştale în mediul rural.

Puncte de acces – instalaţii fizice, inclusiv cutiile poştale, puse la dispoziţia publicului fie pe drumuri publice, fie în localurile furnizorului de serviciu poştal universal, prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi introduse de utilizatori în reţeaua poştală publică;

Trimitere de corespondență - comunicare în formă scrisă, tipărită sau înregistrată pe orice fel de suport fizic, care urmează să fie transportată şi distribuită la adresa indicată de expeditor pe acest suport sau pe ambalajul acestuia. Cărţile, cataloagele, ziarele şi publicaţiile periodice nu sunt considerate trimiteri de corespondenţă.

Trimitere expresă – trimitere care este colectată, ambalată, transmisă şi distribuită prin mijloace fizice într-un mod cât mai rapid posibil.

Trimitere poştală – bun având înscrisă o adresă la care urmează să fie distribuit de furnizorul de servicii poştale. Din această categorie fac parte trimiterile de corespondenţă, precum şi cărţi, cataloage, ziare, publicaţii periodice şi colete poştale conținând bunuri cu sau fără valoare comercială.

Trimitere poştală internaţională – trimitere poştală expediată de pe teritoriul Republicii Moldova la o adresă care nu se află pe teritoriul acesteia sau expediată din afara Republicii Moldova la o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

Imprimatele (cărţi, cataloage, presa periodică) sunt trimiteri poştale care nu sunt incluse în categoria trimiterilor de corespondenţă.

Trimiterile (expedierile) poştale recomandate sunt acele trimiteri pentru care se oferă o garanţie forfetară împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială, deteriorare şi pentru care se eliberează la cerere o dovadă privind depunerea la punctul de acces sau la destinatar.

Trimiterile (expedierile) poştale cu valoare declarată sunt acele trimiteri care sunt asigurate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale, deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor.

Coletele poştale sunt trimiteri poştale conținând bunuri cu sau fără valoare comercială; coletele poştale nu trebuie să conţină alte trimiteri poştale.

Cecograme – trimiteri poştale cecografice prezentate deschise, clişee care poartă însemne ale cecografiei, înregistrări sonore şi pe hârtie specială destinate numai pentru folosinţa nevăzătorilor, dacă sunt expediate de sau către o instituţie pentru nevăzători.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46760 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran