RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.10.2022
Prima / Metadate
Transporturi
Versiune tipar
 

Din punct de vedere al obiectului de activitate, transportul se divizează în transport de marfă (bunuri) şi de persoane (pasageri). Transportul rutier de mărfuri orice transport de mărfuri cu ajutorul unui vehicul de transport rutier de marfă.

Transportul rutier (autobuze și microbuze, taximetre şi troleibuze) de pasageri - transportul de persoane efectuat cu un autovehicul rutier destinat transportului de persoane pe drumurile publice.

Transportul mărfurilor/pasagerilor pe calea ferată înseamnă mişcarea mărfurilor/pasagerilor folosind vehiculele de cale ferată între locul de la care se face încărcarea/îmbarcarea şi locul la care se face descărcarea /debarcarea.            

Transportul pe căi navigabile interioare reprezintă deplasarea de bunuri şi pasageri folosind nave pentru căi navigabile interioare sau nave mixte, în călătorii care se realizează în întregime (cu acelaşi vas), pe căi navigabile interioare.

I. Concepte şi definiţii utilizate în statistica - Transportului de mărfuri (rutier, feroviar, fluvial și aerian)  

Mărfuri transportate cu transportul rutier, în tone, reprezintă greutatea mărfurilor, care fac obiectul transportului într-o perioadă de timp. Se cuprind mărfurile transportate cu mijloace de transport proprii sau închiriate oricare ar fi locul de expediţie sau de destinaţie.  Transporturile rutiere de mărfuri includ mărfurile transportate cu autovehicule înregistrate în Moldova

Greutatea mărfurilor transportate cu transportul rutier cuprinde mărfurile care fac obiectul transportului într-o perioadă de timp. Greutatea mărfurilor transportate se înregistrează în momentul expedierii, cu excepţia transportului prin conducte la care înregistrarea se face la sosirea mărfurilor pompate la destinaţie.  Greutatea mărfurilor transportate include atît greutatea proprie a mărfurilor, cît şi cea a ambalajelor, containerelor sau paleţilor folosite pentru transport.

Transporturile de mărfuri pe calea ferată includ mărfurile încărcate în vagoane şi expediate pe calea ferată, indiferent de locul de destinaţie. De asemenea, includ mărfurile încărcate pe o reţea feroviară străină şi transportate pe calea ferată din Moldova pentru descărcare în ţară sau pentru tranzit.

Greutatea mărfurilor transportate pe calea ferată  exprimă în tone greutatea mărfurilor cu mijloace de transport pe calea ferată. În transportul pe calea ferată se cuprind mărfurile încărcate în vagoane şi expediate pe calea ferată, indiferent de locul de destinaţie, precum şi mărfurile încărcate în vagoane intrate prin staţii de frontieră. Cantitatea mărfurilor transportate pe calea ferată se înregistrează în momentul expedierii. La stabilirea greutăţii mărfurilor transportate (în tone) se iau în calcul şi greutăţile ambalajelor, containerelor sau paleţilor folosite pentru transport, precum şi vehiculele rutiere pentru transport de mărfuri transportate pe calea ferată.

Mărfurile şi poşta transportate în transportul aeroportuar reprezintă cantitatea de mărfuri şi poştă expediată printr-un anumit zbor (cu acelaşi număr) înregistrată o singură dată. Sunt incluse încărcăturile de mărfuri incluzînd greutatea containerelor şi a ambalajelor, poşta expres, valiza diplomatică, dar fiind excluse proviziile de bord şi bagajele pasagerilor.

Parcursul mărfurilor se determină în funcţie de greutatea mărfurilor transportate şi de distanţele parcurse de vehiculele care efectuează transporturile, de la locul de încărcare (expediţie) pînă la locul de descărcare (destinaţie).

Parcursul de exploatare net al mărfurilor - pentru trenurile de marfă - se calculează prin însumarea rezultatelor înmulţirii greutăţii mărfurilor încărcate cu distanţa parcursă de trenuri pe calea ferată, pe teritoriul Moldovei.

Parcursul tarifar al mărfurilor - pentru trenurile de marfă - se calculează prin însumarea rezultatelor înmulţirii cantităţii mărfurilor transportate cu distanţele parcurse pentru transportul mărfurilor, de la locul de expediţie pană la locul de destinaţie pentru transportul naţional. Pentru transportul internaţional şi de tranzit se ia în calcul numai distanţa parcursă pe reţeaua de cale ferată de pe teritoriul ţării.

Parcursul tarifar al mărfurilor se calculează pe ruta dintre locul de încărcare şi locul de descărcare în funcţie de distanţa înscrisă pe documentul de transport al mărfii. Parcursul mărfurilor se înregistrează in perioada calendaristică în care a avut loc expediţia.

Distanţa medie de transport a mărfurilor caracterizează lungimea medie parcursă de o marfă, exprimată în km. Se calculează ca raport între parcursul mărfurilor şi volumul mărfurilor transportate.

Transportul naţional (intern) de mărfuri reprezintă transportul efectuat între două locuri, un loc de încărcare şi un loc de descărcare, ambele situate in Moldova.

Transportul internaţional de mărfuri cuprinde transportul la care încărcarea are loc în Moldova, iar descărcarea are loc în altă ţară sau transportul la care locul de descărcare este situat în Moldova, iar locul de încărcare în altă ţară. Datele statistice cu privire la transportul rutier internaţional de mărfuri din publicaţiile statistice include cursele care nu tranzitează Moldova şi traficul în tranzit.

Tranzitul este transportul realizat, între două locuri, unul de încărcare, altul de descărcare, ambele situate în aceeaşi ţară sau în ţări diferite, fără încărcări sau descărcări pe teritoriul Moldovei.

Transportul rutier de mărfuri în cont propriu - transportul efectuat de unităţi cu altă activitate de bază decît transportul, dar care au în inventar mijloace de transport rutier pentru transportul de mărfuri şi efectuează transporturi în folos propriu.

Transportul rutier de mărfuri în contul altora - transportul efectuat de unităţi care au activitate de bază transportul de mărfuri şi efectuează transporturi pentru terţi (în contul altora), pe bază de plată.

Timpul mediu de rulaj al vagoanelor de marfă exprimă durata medie a unui ciclu de transport complet al vagoanelor de marfă în limitele reţelei, respectiv timpul mediu între două încărcări succesive.

Greutatea medie brută a trenurilor de marfă se determină ca raport între parcursul de exploatare brut şi numărul de tren-km. Nu se includ trenurile de manevră, de coletărie, de serviciu şi parcursul locomotivelor izolate.

II. Concepte şi definiţii utilizate în statistica - Transportului de pasageri (rutier (autobuze, microbuze, taximetre şi troleibuze), feroviar, fluvial şi aerian).

Pasagerii transportaţi reprezintă pasagerii îmbarcaţi cu orice destinaţie, indiferent dacă plecarea se face de pe teritoriul ţării sau nu, cu condiţia ca vehiculul să aparţină operatorului de transport din ţara noastră sau să fie închiriat de acesta.

La transportul feroviar sunt incluşi pasagerii plecaţi din staţiile de cale ferată din ţară, indiferent de destinaţie şi pasagerii intraţi în ţară cu vagoane prin staţiile de la frontieră.

Pasagerii transportaţi cu transportul aerian reprezintă pasagerii unui zbor avînd acelaşi număr, înregistraţi o singură dată. Sunt excluşi pasagerii în tranzit direct – pasagerii care, după o scurtă oprire, continuă călătoria cu acelaşi zbor sau unul avînd acelaşi număr cu zborul de sosire.

Pasagerii transportaţi exprimă numărul persoanelor care au constituit obiectul transportului în decursul anului, inclusiv pasagerii beneficiari de gratuităţi de transport. Se includ persoanele transportate pe baza biletelor, abonamentelor, legitimaţiilor de călătorie şi a altor documente de transport.

Parcursul pasagerilor exprimă volumul transportului de pasageri (în pasageri-km) şi se determină pe baza numărului de pasageri transportaţi şi a distanţei efective in km parcurse de fiecare pasager.

Parcursul pasagerilor cu troleibuzele se calculează ca produs între numărul pasagerilor transportaţi şi distanţa medie de circulaţie a pasagerilor cu troleibuzele. Distanţa medie de circulaţie se stabileşte o dată în cinci ani în urma cercetării fluxului de pasageri pe traseele de troleibuze ale oraşului respectiv, se aprobă în ordinea stabilită şi se ia în calcul ca o mărime constantă.  

Distanţa medie de transport a pasagerilor, exprimată în km. Se calculează ca raport între parcursul pasagerilor şi numărul de pasageri transportaţi.

Pasager este orice persoană care se deplasează cu un mijloc de transport, exceptînd personalul de serviciu al mijlocului de transport de pasageri.

Pasager-kilometru unitate de măsură reprezentînd transportul unui pasager pe o distanţă de un kilometru. Este considerată distanţa parcursă efectiv de către pasager.

Transport rutier de pasageri: operaţiune prin care se realizează deplasarea persoanelor, cu un autovehicul, pe un drum deschis circulaţiei publice, pe distanţe şi în condiţii prestabilite. Din punctul de vedere al activităţii, se clasifică în transport rutier public şi transport rutier în cont propriu.
 
Transport rutier public de pasageri este transportul rutier efectuat pe bază de contract, contra plată, de către operatorii de transport rutier numai cu autovehicule deţinute, la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei de transport, precum şi licenţa de traseu ori autorizaţia de transport internaţional sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz.

Transportul turistic este serviciul ocazional de transport care asigură deplasarea în scopuri turistice a unui grup de persoane.

Serviciu ocazional de transport de persoane este activitate de transport public de persoane, realizată pe bază de contract unic pentru fiecare cursă, care nu poate fi definită ca serviciu regulat sau ca serviciu regulat special, prin care se transportă grupuri de persoane dinainte constituite, la iniţiativa unei persoane, cu ocazia unor evenimente, manifestări speciale, călătorii circulare cu caracter de agrement, turism şi altele asemenea.

III. Concepte şi definiţii utilizate în statistica – Traficul prin aeroportul internaţional

Traficul prin aeroport reprezintă îmbarcările/debarcările de pasageri şi încărcările/descărcările de mărfuri şi poştă în/din aeronavele naţionale sau străine care decolează/aterizează pe Aeroportul Internaţional Chişinău, precum şi mişcările de aeronave pe acest aeroport.

Serviciu de transport aerian comercial: operarea unei aeronave într-una sau mai multe etape de zbor desfăşurate regulat sau nu, destinate transportului public contra cost de pasageri şi/sau mărfuri şi poştă.

Serviciu de transport aerian comercial regulat (după grafic): serviciu furnizat prin zboruri sau extra zboruri în cazul afluenţei traficului, desfăşurate conform unui orar publicat sau cu o frecvenţă care să constituie o serie sistematică, deschis rezervărilor directe de către public.

Serviciu de transport aerian comercial neregulat: serviciu furnizat prin zboruri comerciale altele decît cele regulate. Sunt incluse zborurile de tip taxi aerian.

Zbor internaţional: transport de pasageri şi/sau mărfuri şi poştă care se desfăşoară către, dinspre, în interiorul sau între ţări diferite de cea în care se află sediul operatorului de transport.

Etapă de zbor - în transport internaţional este considerat zborul unei aeronave în care aeroporturile de decolare şi aterizare se află în alt stat decît cel în care operatorul de transport îşi are sediul. Etapa de zbor se referă numai la serviciile aeriene comerciale.

Pasageri îmbarcaţi şi debarcaţi: pasagerii înregistraţi într-un aeroport, care încep sau finalizează o călătorie (la decolare sau respectiv, aterizare). Sunt incluşi pasagerii de transfer sau în tranzit indirect, adică pasagerii care aterizează şi apoi decolează cu altă aeronavă într-un interval de 24 ore, sau cu aceeaşi aeronavă purtînd un alt număr.

Mărfuri şi poştă încărcate şi descărcate: cantitatea de mărfuri şi poştă încărcată în vederea transportării şi respectiv, descărcată dintr-o aeronavă la destinaţie.

Curse aeriene regulate reprezintă seria de zboruri cu următoarele caracteristici:

  • sunt efectuate contra cost cu aeronavele pentru transport pasageri, mărfuri şi poştă puse la dispoziţia populaţiei fie direct de operatorul de transport aeroportuar, fie prin agenţii săi autorizaţi;
  • sunt organizate într-un mod care să asigure legătura între două sau mai multe aeroporturi conform unui orar publicat sau cu o regularitate care să reprezinte o serie sistematică evidentă.

Curse aeriene neregulate sunt zborurile plătite, altele decît cele indicate la cursele regulate. Sunt incluse zborurile de tip charter şi alte zboruri neregulate.

Total mişcări de aeronave pentru servicii comerciale – reprezintă totalul decolărilor (plecărilor) şi aterizărilor (sosirilor) plătite, efectuate de aeronave civile, pentru curse regulate şi neregulate.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
49458 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran