RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.12.2021
Prima / Statistica gender
Statistica gender, 2007
Versiune tipar
 

Statistica gender

INDICATORI CHEIE

2007

Cota mandatelor deţinute de femei în Parlament.

21,8

Procentul de femei din totalul populaţiei

51,9

Procentul de femei din populaţia activă

49,5

Ponderea femeilor angajate în economie pe tipuri de activităţi economice(%)

- Agricultura, silvicultura şi pescuitul

46,0

- Industrie

44,4

- Construcţii

9,4

- Servicii

59,5

Manageri şi înalţi funcţionari în administraţia publică şi unităţile economice şi sociale (%)

40,2

Ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice(%)

64,4

Cota salariului mediu al femeilor din salariul mediu al bărbaţilor.

72,6

Speranţa de viaţă la naştere, ani

- femei

65,04

- bărbaţi

72,56

Rata alfabetizării la adulţi  (%)

- femei

98,5

- bărbaţi

99,7

Rata brută de cuprindere în toate nivelurile de învăţămînt (%)

- femei

73,2

- bărbaţi

66,8

Produsul intern brut (PIB) pe locuitor USD la PPC

- femei

2118

- bărbaţi

3357

Statistica gender reprezintă date statistice despre femei şi bărbaţi, reflectînd  situaţia lor în toate domeniile vieţii societăţii. Ea este unul din instrumentele importante ce permit a ţine evidenţa caracteristicilor  femeilor şi bărbaţilor, ca grupe social-demografice specifice, la elaborarea politicii social-demografice optimale, realizarea principiului egalităţii drepturilor şi posibilităţilor femeilor şi bărbaţilor. 

Această pagină Web prezintă o parte din informaţia BNS din acest domeniu şi conţine date statistice, care reflectă situaţia curentă a femeilor şi bărbaţilor în Republica Moldova.

 Populaţie
 • Mai mult de jumătate din populaţia Republicii Moldova la 01.01.2008 o constituiau  femeile, 51,9%;
 • Trăiesc în medie cu şapte  ani şi jumătate mai mult decât bărbaţii (speranţa de viaţă la naştere fiind de 72,56 ani pentru femei şi 65,04 ani pentru bărbaţi);
 • Anual se nasc mai puţine fete decât băieţi, în anul 2007 s-au născut 48,3% fete, din numărul total de născuţi-vii;
 • Vârsta medie la care se căsătoresc prima dată este de 22  ani pentru femei şi 25 ani pentru bărbaţi;
 • Cele mai multe divorţuri au fost înregistrate în grupa de vârstă  30-34 de ani, aproximativ 20%;
 • Mortalitatea maternă este de 15,8 la 100.000 născuţi-vii, şi se aflată pe un trend descrescător pentru perioada 2000 – 2007;
 • Speranţa de viaţă la naştere în creştere, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi;
 • Rata totală de fertilitate se menţine la un nivel scăzut, constituind 1,3 în anul 2007;

Mediul rural potenţează efectele negative

 • La nivelul mediului rural majoritatea datelor referitoare la populaţie, muncă, sănătate, educaţie şi bunăstare, arată un nivel mai slab de dezvoltare, cu repercusiuni atât asupra femeilor cât şi asupra bărbaţilor.

Muncă

 • Rata şomajului este mai mică la femei decât la bărbaţi (3,9% comparativ cu 6,3%), însă ponderea femeilor în populaţia inactivă este mai mare (55,2%);
 • Lucrează mai ales în agricultură (30,1%), administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială (28,1%), precum şi în comerţ, hoteluri şi restaurante (18,7%);
 • Pe grupe de ocupaţii, sunt mai ales lucrători necalificaţi în agricultură (23,1%), lucrători în servicii şi comerţ (19,4%) şi specialişti cu nivel superior de calificare (16,6%);
 • Ca statut profesional sunt în marea majoritate salariate (69,7%, comparativ cu 0,7% care au o afacere proprie şi 26,3% care lucrează pe cont propriu).

Tipurile de activităţi economice “feminizate” sînt:

 • sănătatea şi asistenţa socială (79,1% dintre salariaţi);
 • învăţămînt (74,3% dintre salariaţi);
 • hoteluri şi restaurante (75,1% dintre salariaţi);
 • activităţile financiare (65,7% dintre salariaţi);
 • activităţi recreative, culturale şi sportive (57,7% dintre salariaţi).

Femeile cîştigă în medie cu 27,4% mai puţin decât bărbaţii (salariul mediu al femeilor în septembrie 2007 era de 72,6% din salariul mediu al bărbaţilor).

Sănătate

 • Bărbaţii sunt mai afectaţi de tuberculoza activă decât femeile (147 de bărbaţi bolnavi la 100.000 de locuitori faţă de 59 de femei bolnave), cea mai mare incidenţă a cazurilor fiind în grupele de vârstă 35-54 de ani (46%) şi 25-34 de ani (20%);
 • Femeile sunt mai puţin afectate decât bărbaţii de BTS (68 de femei bolnave de sifilis la 100.000 de locuitori şi 87 de bărbaţi bolnavi; 20 femei bolnave de gonoree la 100.000 de locuitori şi 80 de bărbaţi bolnavi);
 • 42 de femei dintr-o mie au făcut întrerupere de sarcină în 2007;
 • În toate grupele de vârstă analizate, bărbaţii fumează cu mult mai mult decât femeile (45,9% pentru categoria de vârstă 25- 44 de ani, comparativ 3,5% femeile).

Educaţie 

Femei

 • Reprezintă 51,4% din totalul elevilor/studenţilor la nivelul tuturor formelor de învăţământ;
 • Îşi fac studiile în colegii şi instituţii de învăţământ superior în mai mare măsură decât bărbaţii (58,9% în instituţiile de învăţământ superior şi 56,2% în colegii);
 • Cele mai solicitate de femei sint instituţiile de învăţămînt superior din domeniile:  educaţie (72,4%), ocrotirea sănătăţii (70,3%), economie (62,5%), arte şi cinematografie (60,4%), şi agricultură (44,8%);
 • Doar 41 de femei cercetători-doctori habilitaţi au realizat cercetări ştiinţifice (comparativ cu 230 de bărbaţi) şi 414 de femei cercetători-doctori în ştiinţe au fost implicate în cercetări  ştiinţifice (comparativ cu 569 de bărbaţi).

Bărbaţi

 • Reprezintă mai puţin de jumătate din totalul elevilor/studenţilor la nivelul tuturor formelor de învăţământ (48,6%);
 • Doar la nivelul învăţământului secundar profesional sunt mai mulţi decât femeile – 65,7%;
 • La nivel de colegii cele mai solicitate sînt colegiile din domeniile: transporturi (93,3%), construcţii (76,7%), agricultură (67,0%), teologie (51,5%) şi drept (50,2%);
 • La nivelul învăţământului superior, alegerile bărbaţilor sînt pentru instituţiile din domeniile: teologie (87,5%), cultură fizică şi sport (80,9%), industrie (64,8%) şi drept (58,4%).

Bunăstare

Caracteristici ale gospodăriilor conduse de femei (capul gospodăriei este femeie):

 • Gospodăriile  conduse de femei sunt mai frecvente în mediul urban (47,0% comparativ cu 36,8% în mediul rural);
 • Cele mai multe sînt formate dintr-o singură persoană (38,7% faţă de 10,1% în cazul celor conduse de bărbaţi);
 • Reprezintă cele mai multe cazuri de părinţi singuri cu copii (8,7% faţă de 0,8% în cazul gospodăriilor conduse de bărbaţi);
 • Venit mediu lunar disponibil este ceva mai mare decât în cazul gospodăriilor conduse de bărbaţi (1.067,3 lei comparativ cu 993,7 lei în cazul bărbaţilor);
 • Femeile din categoriile de vârstă 70 de ani şi peste sînt supuse riscului de sărăcie în mai mare măsură decît bărbaţii din această categorie de vîrstă (rata sărăciei pentru femei este de 40% faţă de 37,2% în cazul bărbaţilor);
 • Caracteristici ale gospodăriilor conduse de bărbaţi (capul gospodăriei este bărbat):

Gospodăriile  conduse de femei sunt mai multe decît cele conduse de femei, în mediul rural (63,2% comparativ cu 53,0% în mediul rural);

 • Cele mai multe sînt formate dintr-un cuplu familial fără copii (27,7% faţă de 6,4% conduse de femei) sau au în întreţinere 1 copil (23,8% faşă de 19,6% conduse de femei);
 • Activitatea salarială este o sursă de venit mai importantă pentru gospodăriile conduse de bărbaţi (43,8% din total venituri faţă de 37,0% în cazul gospodăriei conduse de femei);
 • Pentru gospodăriile conduse de femei este caracteristică o pondere mai mare a prestaţiilor sociale şi a remitenţelor.

Criminalitate

 • Incidenţa infracţionalităţii este mai mare la bărbaţi comparativ cu femeile (13.431 de bărbaţi au comis crime, faţă de 1.870 de femei).
 • Acelaşi lucru şi în cazul infracţiunilor grave:
  • omor şi tentativă de omor – 183 bărbaţi şi 21 de femei;
  • leziuni corporale grave – 342 bărbaţi şi 24 de femei;
  • viol şi tentativă de viol – 207 bărbaţi şi  2 femei.

Participare/reprezentare politică

 • La nivel parlamentar femeile reprezintă doar 21,8%.

La nivel central

 • 21 de femei membre ale Parlamentului;
 • 5 femei ministru;
 • 4 femei viceminiştr;
 • 3 femei directori ai autorităţilor administrative centrale;
 • 3 femei vicedirector.

La nivel local

 • 1 femeie preşedintă de raion;
 • 157 de femei primari de municipii, oraşe şi sate (comune).
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
55031 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran