Resetare
DataOraCategoriaDenumirePerioada de referințăDomeniuEmitent
31.07.202314:00Banca de date Locuințe date în exploatare Anul 2022 Construcţii BNS
03.08.202314:00Banca de date Protecția socială a populației La 1 ianuarie 2023 Protecţia socială a populaţiei BNS
03.08.202314:00Banca de date Cheltuieli pentru ocrotirea sănătății Anul 2022 Ocrotirea sănătăţii BNS
03.08.202314:00Banca de date Imunizarea copiilor Anul 2022 Ocrotirea sănătăţii BNS
03.08.202314:00Banca de date Întreruperi de sarcină Anul 2022 Ocrotirea sănătăţii BNS
03.08.202314:00Banca de date Morbiditatea populației Anul 2022 Ocrotirea sănătăţii BNS
03.08.202314:00Banca de date Resursele ocrotirii sănătății Anul 2022 Ocrotirea sănătăţii BNS
03.08.202314:00Banca de date Morbiditatea populației Trimestrul II 2023 Ocrotirea sănătăţii BNS
03.08.202314:00Banca de date Protecția socială a populației (informație succintă) La 1 iulie 2023 Protecţia socială a populaţiei BNS
03.08.202314:00Banca de date Persoane cu dizabilități Anul 2022 Protecţia socială a populaţiei BNS
04.08.202310:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Iunie 2023 Energetica BNS
04.08.202314:00Banca de date Prețurile de vânzare a producției agricole și indicii prețurilor Trimestrul II 2023 Indicii preţurilor de vânzare a producţiei agricole BNS
10.08.202310:00Banca de date Indicii prețurilor de consum Iulie 2023 Indicii preţurilor de consum BNS
15.08.202310:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Iunie 2023 Comerţ exterior BNS
18.08.202310:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale Iulie 2023 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
18.08.202314:00Banca de date Export, import, pe principalele ţări, grupe de mărfuri, conform NCM şi CSCI Trimestrul II 2023 Comerţ exterior BNS
18.08.202314:00Banca de date Comerț interior de bunuri Iunie 2023 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
21.08.202310:00Banca de date Indicii producției industriale Iunie 2023 Industrie BNS
21.08.202314:00Banca de date Export, import în/din fiecare ţară din spaţiul CSI, pe grupe de mărfuri, conform NCM Anul 2022 (date definitive) Comerţ exterior BNS
21.08.202314:00Banca de date Lucrări de construcţii Ianuarie-iunie 2023 Construcţii BNS
24.08.202314:00Banca de date Numărul salariaților Anul 2022 Numărul salariaților și locurile vacante BNS
24.08.202314:00Banca de date Câștigul salarial / Serii anuale Anul 2022 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
24.08.202314:00Banca de date Costul forței de muncă Anul 2022 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
24.08.202314:00Banca de date Mobilitatea salariaților și locurile de muncă Anul 2022 Numărul salariaților și locurile vacante BNS
25.08.202314:00Banca de date Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la mărfurile exportate şi importate Trimestrul II 2023 Comerţ exterior BNS
25.08.202314:00Banca de date Locuințe date în exploatare Ianuarie-iunie 2023 Construcţii BNS
25.08.202314:00Banca de date Transportul de mărfuri și pasageri Ianuarie-iunie 2023 Activitatea de transport BNS
29.08.202314:00Banca de date Câștigul salarial / Serii trimestriale Trimestrul II 2023 Câștigul salarial și costul forței de muncă BNS
30.08.202310:00Banca de date Investiții în active imobilizate Ianuarie-iunie 2023 Investiţii în active BNS
30.08.202310:00Banca de date Indicii prețurilor în construcții Trimestrul II 2023 Construcţii BNS
30.08.202314:00Banca de date Frecventarea structurilor de primire turistică Trimestrul II 2023 Turism BNS
01.09.202314:00Banca de date Șomeri Trimestrul II 2023 Ocupare și șomaj BNS
01.09.202314:00Banca de date Ocupare și somaj (Ancheta Forței de Muncă) indicatori principali Trimestrul II 2023 Ocupare și șomaj BNS
05.09.202310:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali Iulie 2023 Energetica BNS
05.09.202314:00Banca de date Comunicații electronice Trimestrul II 2023 Tehnologia informaţiei, poştă şi comunicaţii BNS
08.09.202314:00Banca de date Educația și instruirea femeilor pe parcursul vieții Anul 2022 Statistica gender BNS
11.09.202310:00Banca de date Indicii prețurilor de consum August 2023 Indicii preţurilor de consum BNS
11.09.202314:00Banca de date Sănătatea femeilor Anul 2022 Statistica gender BNS
11.09.202314:00Banca de date Participarea femeilor în procesul de luare a deciziilor Anul 2022 Statistica gender BNS
15.09.202310:00Banca de date Export, import, balanța comercială pe grupe de ţări Iulie 2023 Comerţ exterior BNS
15.09.202314:00Banca de date Minimul de existență Semestrul I 2023 Nivelul de trai al populaţiei BNS
19.09.202310:00Banca de date Indicii prețurilor producției industriale August 2023 Indicii preţurilor producţiei industriale BNS
19.09.202314:00Banca de date Comerț interior de bunuri Iulie 2023 Comerţ interior de bunuri şi servicii BNS
20.09.202310:00Banca de date Indicii producției industriale Iulie 2023 Industrie BNS
21.09.202314:00Banca de date Abilitarea economică a femeilor Anul 2022 Statistica gender BNS
25.09.202314:00Banca de date Principalii indicatori în agricultură (date definitive, prețuri curente) Anul 2022 Agricultură BNS
29.09.202314:00Banca de date Finanțe Trimestrul II 2023 Finanţe BNS
29.09.202314:00Banca de date Balanța energetică Anul 2022 Energetica BNS
05.10.202310:00Banca de date Resurse energetice, indicatori principali August 2023 Energetica BNS
06.10.202314:00Banca de date Managementul deșeurilor Anul 2022 Mediul înconjurător BNS