Activitatea agricolă în ianuarie-martie 2021

Activitatea agricolă în ianuarie-martie 20211

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-martie 2021, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 1721,4 mil. lei, constituind 86,7% (în preţuri comparabile)faţă de perioada respectivă a anului 2020. Micșorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei în sectorul zootehnic cu 13,5%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.

Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Tabelul 1. Producţia animalieră pe principalele tipuri

 

Ianuarie-martie 2021

total

în % faţă de
ianuarie-martie 2020

Ponderea
(în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor
 
(în masă vie) – total, mii tone

34,2

86,9

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

21,8

85,6

63,8

gospodăriile populaţiei

12,4

89,4

36,2

Lapte – total, mii tone

53,5

85,4

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

5,5

101,1

10,3

gospodăriile populaţiei

48,0

83,8

89,7

Ouă - total, mil. buc.

108,3

86,1

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

72,2

84,9

66,7

gospodăriile populaţiei

36,1

88,6

33,3

Datele tabelului în format .xlsx

Producția (creşterea)vitelor şi păsărilor(în masă vie) în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2021 față de perioada respectivă a anului precedent a scăzut cu 13,1% datorită micșorării volumului producţiei atât în întreprinderile agricole, cât și în gospodăriile populației (respectiv, cu 14,4% și cu 10,6%).

Producţia de lapte în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 14,6% în rezultatul micşorării producţiei în gospodăriile populației cu 16,2%, totodată în întreprinderile agricole producția de lapte a crescut cu 1,1%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 13,9% datorită micşorării producţiei atât în întreprinderile agricole, cât și în gospodăriile populației (respectiv, cu 15,1% și cu 11,4%).

La 1 aprilie 2021 faţă de data respectivă a anului trecut a fost înregistrată micșorarea efectivului de animale în gospodăriile de toate categoriile, cu excepția efectivului de vaci și bovine în întreprinderile agricole, care a crescut, respectiv, cu 16,5% și cu 12,3% (ved. Tabelul 2).

Tabelul 2. Efectivul de animale pe principalele specii 

La 1 aprilie 2021

Ponderea
(în % faţă de total)

mii capete

în % faţă
de 1 aprilie 2020

Bovine – total

108,5

90,1

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole2

17,6

112,3

16,3

 

gospodăriile populaţiei

90,9

86,7

83,7

 

 din ele vaci – total

72,2

89,0

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole2

5,7

116,5

7,9

 

gospodăriile populaţiei

66,5

87,2

92,1

 

Porcine – total

376,1

94,5

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole2

230,2

98,5

61,2

 

gospodăriile populaţiei

145,9

88,8

38,8

 

Ovine şi caprine – total

644,5

93,2

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole2

24,2

96,4

3,8

 

gospodăriile populaţiei

620,3

93,0

96,2

 

Păsări (întreprinderile agricole2)

4995,2

92,1

x

 

Datele tabelului în format .xlsx

 

Note:

1 Informația este prezentată fară datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale.

Metodologii statistice:

Informații relevante:

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 067 770 018


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER