Alți producători de statistici oficiale


Conform Hotărârei de Guvern nr. 51 din 02.02.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de stabilire a producătorilor de statistici oficiale au fost  stabilite criteriile, modalitățiile de identificare și atribuire a calității de alți producători de statistici oficiale care fac parte din Sistemul statistic național.
 
Alt producător de statistici oficiale este considerat, entitatea care îndeplinește următoarele criterii:
  1. are statut de instituție sau autoritate publică;
  2. este responsabilă de dezvoltarea și producerea de informație statistică, aceste responsabilități fiind specificate în cadrul normativ cu privire la organizarea și funcționarea acesteia, precum și cu privire la statistica oficială;
  3. are capacitatea de a colecta, a prelucra, a sistematiza, a centraliza, a analiza, a estima și a disemina informația statistică conform principiilor fundamentale ale statisticii oficiale.
Criteriile privind calitatea de alt producător de statistici oficiale reprezintă cerințe exhaustive, ce urmează a fi întrunite cumulativ și asigurate de către entitățile vizate. 

► Cadrul normativ

► Formularul cererii pentru obținerea calității de alt producător de statistici oficiale