Condiții de prestare a serviciilor


Informații de contact

Pentru mai multe informații legate de soluționarea solicitării Dvs., Vă rugăm să contactați Serviciul managementul documentelor, tel. 022 40 31 20.

Costul și durata prestării serviciului

Conform Legii cu privire la statistică, art. 12, lucrările statistice, executate de organul central de statistică și de subdiviziunile lui teritoriale, care nu sînt prevăzute în Programul de Lucrări Statistice, se efectuează pe bază de contract și se plătesc de beneficiari.

Conform legii privind accesul la informație, răspunsul la solicitare se pune la dispoziția solicitantului în decursul a 15 zile lucrătoare.

Dacă, conform art. 18 al Legii cu privire la statistica oficială, informația statistică solicitată este confidențială, solicitantului i se dă refuz.

Modalitatea de plată

Achitarea poate fi efectuată prin Serviciul guvernamental de plăți electronice MPay sau la orice serviciu bancar.

Date bancare:

Acte normative

Referințe utile