Căutarea datelor statistice

Spuneţi-mi vă rog dacă e posibil căutarea unei persoane pe site-ul D-voastră după nume sau prenume?

Aceasta informaţie o puteţi găsi pe pagina web a Agenţiei Servicii Publice hwww.asp.gov.md.

Am nevoie de informaţii referitoare la exportul sucului de fructe, inclusiv în ce țări s-a exportat și producerea sucului de tomate în tone în RM. Dacă se poate aceste informaţii pentru perioada 1992-2008?

Datele nu sunt disponibile pe pagina web la nivelul detaliat solicitat de Dvs. Această informaţie poate fi obţinută, adresând o solicitare online, prin e-mail la adresa moldstat@statistica.gov.md. Totodată, Vă informăm, că informaţia elaborată suplimentar Programului de Lucrări Statistice, celei disponibile pe site-ul web sau în publicaţii statistice, se prezintă contra cost.

V-aş ruga mult sa mă ajutaţi cu o statistică despre analiza mărfurilor alimentare în ultimii 3 ani, deoarece nu pot să găsesc pe site.

Informaţia solicitată este formulată prea la general. Pe pagina web puteţi găsi doar indicatori concreţi privind mărfurile alimentare şi nu analize ale acestui domeniu.

Indicatori statistici care caracterizează mărfurile alimentare pot fi găsite la rubrica Statistici pe domenii în următoarele domenii: Industrie, Comerţ exterior, Comerţ interior de bunuri şi servicii, Preţuri, Transporturi ş.a.

Am nevoie de informaţii referitoare la producerea sucului de fructe în tone în RM. Dacă se poate aceste informaţii pentru perioada 1992-2008?

Aceste date le puteți accesa în Banca de date StatBank / Statistica economică / Industrie / Statistica produselor / Productia principalelor produse industriale.

Unde pot găsi numărul populaţiei?

Datele privind numărul populaţiei sunt disponibile la următoarele rubrici:

  1. Banca de date StatBank / Populaţia și procesele demografice / Populația cu reședință obișnuită și indicatorii demografici revizuiți / Numărul populaţiei
  2. Produse și servicii / Publicaţii  Anuarul Statistic al Republicii Moldova, Breviarul statistic "Moldova în cifre", Anuarul statistic "Chişinău în cifre",  Statistica teritorială ș.a.
  3. Statistici pe domenii / Populaţia și procesele demografice
Unde pot găsi nivelul inflaţiei?

Formula de calcul a inflaţiei: Rata inflaţiei = Indicele preţurilor de consum minus 100

Date privind Indicele prețurilor de consum (IPC) puteţi găsi pe pagina web, rubrica Banca de date StatBank / Statistica economică / Prețuri / Indicele preţurilor de consum / serii lunare - alegeți tabelul în dependenţă de perioada faţă de care doriţi să calculaţi IPC (faţă de luna precedentă, faţă de decembrie anul precedent etc.).

De asemenea, pe pagina BNS este disponibil Calculatorul Indicelui Preţurilor de Consum care calculează IPC, inclusiv rata inflaţiei pentru oricare perioadă, începând cu anul 1994.

Dacă aveți nevoie de un certificat oficial cu referire rata inflației pentru anumite perioade completați Cerere-solicitare privind nivelul inflației în Republica Moldova de la rubrica Produse şi servicii / Solicitare de informații statistice  și transmiteți la adresa moldstat@statistica.gov.md

 

Unde pot găsi datele privind PIB?

Date privind PIB sunt disponibile la următoarele rubrici:

  • Statistici pe domenii / Conturi Naţionale
  • Banca de date StatBank / Statistica economică / Conturi Naționale / Principalii indicatori macroeconomici  / Produsul Intern Brut / Reconcilierea calculelor trimestriale ale PIB cu cele anuale
  • Produse şi servicii / Publicaţii / Conturi Naţionale
Am nevoie de date statistice referitor la şomajul din Republica Moldova.

Date detaliate privind şomajul în RM puteţi găsi pe pagina oficială la următoarele rubrici:

Care este diferența dintre Indicele mediu anual al Prețurilor de Consum și Indicele anual al Prețurilor de Consum?

Indicele mediu anual al Prețurilor de Consum reprezintă creşterea medie a preţurilor de consum într-un an față de anul precedent și se calculează ca raportul între indicele mediu al preţurilor din anul de referință şi cel al anului precedent. La rândul lor, indicii medii ai preţurilor din cei doi ani se determină ca medii aritmetice simple ale indicilor lunari din fiecare an, calculaţi faţă de aceeaşi bază. De asemenea, se utilizează și noțiunea de Rata medie anuală a inflației care reprezintă Indicele mediu anual al Prețurilor de Consum din care se scade 100. 

Indicele anual al Prețurilor de Consum reprezintă creşterea preţurilor de consum în luna decembrie a anului de referință comparativ cu luna decembrie a anului precedent (în ultimele 12 luni). Se calculează ca un raport exprimat procentual, între indicele preţurilor de consum din luna decembrie a anului de referință şi indicele din luna decembrie a anului precedent, calculat faţă de aceeaşi bază. De asemenea, se utilizează și noțiunea de Rata anuală a inflației care reprezintă Indicele anual al Prețurilor de Consum din care se scade 100. 

Spuneţi-mi Vă rog care este actualmente minimul de existenţă a unui copil în mediul rural cu vârsta cuprinsă intre 1-6 ani?

Această informaţie o puteţi găsi pe pagina web, rubrica Statistici pe domenii/ Nivelul de trai al populaţiei - Minimul de existenţă. Dacă aveți nevoie de un certificat oficial completați Cerere-solicitare a minimului de existență și transmiteți la adresa moldstat@statistica.gov.md


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER