Situațiile financiare

Spuneţi Vă rog dacă e obligatoriu de prezentat situațiile financiare online?

Situațiile financiare pot fi prezentate online prin intermediul Ghișeului unic de raportare (pentru posesorii semnăturii electronice) sau pe suport de hârtie la Centrele regionale pentru statistică. Totodată Biroul Național de Statistică încurajează prezentarea situațiilor financiare online

Spuneţi Vă rog dacă Birourile de avocaţi sunt obligate să prezinte situațiile financiare?

Persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, până la înregistrarea acestora în calitate de plătitori ai taxei pe valoare adăugată, persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și birourile înființate de acestea țin contabilitatea în partida simplă în baza contabilității de casă, fără întocmirea situațiilor financiare, conform indicațiilor metodice aprobate de către Ministerul Finanțelor.
Totodată entitatea care are obligația să țină contabilitatea în partidă simplă poate ține contabilitatea în partidă dublă și să prezente situațiile financiare.

Trebuie de prezentat situațiile financiare anuale pentru entitatea care are venit din vânzări mai mic de 3 mln. lei, dar este plătitoare de TVA?

Da, trebuie. Modul  de ţinere a contabilităţii şi de aplicarea a standardelor de contabilitate sunt stipulate in art. 5 al Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017.
Entitățile micro și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, după înregistrarea acestora ca plătitori ai taxei pe valoare adăugată, țin contabilitatea în partidă dublă și întocmesc situații financiare prescurtate conform SNC. Totodată entitatea care are obligația să întocmească situaţii financiare prescurtate poate întocmi situaţii financiare simplificate sau complete.

Unde pot să găsesc formularul situațiile financiare anual?

Formularul situațiile financiare anual îl găsiţi la rubrica Pentru respondenți / Situații financiare. Aici puteți găsi pentru entități economice formularele: situațiile financiare prescurtatesituațiile financiare simplificate şi situațiile financiare complete. Tot aici puteți găsi formularele situațiilor financiare ale organizației necomerciale sau situațiilor financiare ale reprezentanței entității nerezidente

Spuneţi-mi vă rog anul acesta care este data limita de prezentare a situațiilor financiare anuale la Biroul Național de Statistică?

În conformitate cu alin. (3), art.33 al Legii contabilității și raportării financiare 287/2017, termenul de prezentare a situațiilor financiare individuale, raportului conducerii și raportului auditorului constituie:

  1. pentru entitățile de interes public - 120 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 aprilie 2022);
  2. pentru restul entităților - 150 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 mai 2022).
Aş vrea să ştiu cine trebuie să prezinte situațiile financiare prescurtate, cine simplificate şi cine complete?

În conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 și Standardul Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare”: Entitățile, care conform criteriilor stabilite în alin.(1) din art.4 al Legii 287/2017 se atribuie la entități micro, sunt obligate să prezinte situații financiare și au opțiunea de a prezenta la alegere:

a) Situațiile financiare prescurtate (RSF prescurtat)
b) Situațiile financiare simplificate (se completează doar Bilanțul și Raportul de profit și pierdere din RSF1) sau
c) Situațiile financiare complete (RSF1).

Entitățile, care conform criteriilor stabilite în alin.(2) din art.4 al Legii 287/2017 se atribuie la entități mici au opțiunea de a prezenta la alegere:

a) Situațiile financiare simplificate (se completează doar Bilanțul și Raportul de profit și pierdere din RSF1) sau
b) Situațiile financiare complete (RSF1).

Entitățile, care conform criteriilor stabilite în alin.(3), (4) din art.4 al Legii 287/2017 se atribuie la entități mijlocii și mari sunt obligate să prezinte:

a) Situațiile financiare complete (RSF1), concomitent cu
b) Raportul conducerii și raportul auditorului.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER