Clasificări, nomenclatoare

Puteţi să-mi spuneţi dacă pe site-ul Dvs., se poate găsi nomenclatorul PRODMOLD?

Nomenclatorul de produse şi servicii industriale al Republicii Moldova (PRODMOLD) este disponibil în format electronic la rubrica Metadate și clasificatoare/ Clasificări şi nomenclatoare.

Unde pot găsi Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM)?

Clasificatorul este disponibil în format electronic la rubrica Metadate și clasificatoare/ Clasificări şi nomenclatoare.

Unde se poate de făcut cunoştinţă cu Clasificatorul ocupaţiilor?

Clasificatorul Ocupaţiilor a fost eleborat de Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale www.social.gov.md. Clasificatorul nu este disponibil în format electronic. Îl puteţi consulta la Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi inclusiv la Biblioteca Biroului Naţional de Statistică - accesul este gratuit


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER