Cercetările în gospodării

Care este scopul cercetării?

Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC): Scopul acestei cercetări constă în determinarea  nivelului de trai al populației prin prisma veniturilor, cheltuielilor, consumului, condițiilor de trai etc. Informația colectată în cadrul acestei cercetări permite identificarea categoriilor de gospodării/persoane defavorizate și analiza impactului diferitor programe și politici asupra situației socio-economice a populației.

Ancheta Forţei de Muncă (AFM): Scopul acestei cercetări constă în studierea fenomenelor care au loc pe piața muncii din țară. Se colectează informații demo-socio-economice esențiale despre vârsta, sexul, nivelul de instruire, activitatea economică, ocupația, modalitatea de angajare, durata orelor de lucru etc. a persoanelor ocupate. La fel, se adresează un șir de întrebări persoanelor în căutarea unui loc de muncă și persoanelor în afara forței de muncă.

Rezultatele cercetării se utilizează la elaborarea politicilor de dezvoltare economică, ocupaționale și sociale.

Ce instituție efectuează cercetarea?

Cercetarea este efectuată de către Bi­roul Național de Statistică. BNS este o autoritate administrativă în subordinea Guvernului,  care se ocupă cu dezvoltarea și producerea statisticilor oficiale din țară. BNS produce  diferi­te date statistice de ordin economic și social. În aceste scopuri realizează diferite cercetări statistice atât în întreprinderi, cât și în gospodăriile populației, cum ar fi sănătatea populației, nivelul de trai, forța de muncă etc.

De ce această cercetare este atât de importantă?

CBGC: Este unica cercetare care colectează date despre nivelul de trai al populației. Doar informațiile furnizate de populație pot descrie real condițiile de trai. Cercetarea este necesară pen­tru a stabili gradul de sărăcie și a adapta măsurile de protecție socială a populației în funcție de acesta. Din aceste considerente este foarte important ca să fie studiate opiniile fiecărei persoane pentru a obține niște rezultate bune. În acest context părerile Dvs. sunt foarte valoroase pentru noi și noi avem nevoie de suportul Dvs.

AFM: Este unica cercetare care colectează date despre oferta forței de muncă din țară: nivelul de instruire al populației, activitățile și ocupațiile persoanelor ocupate în câmpul muncii etc. Doar informațiile furnizate de populație pot descrie real situația pe piața muncii din țară.

Cum vor fi utilizate rezultatele cercetării?

CBGC: Rezultatele cercetării vor fi utilizate pentru ajustarea politicilor guvernamentale și luarea măsurilor de reducere a sărăciei.

AFM: Rezultatele cercetării se utilizează la elaborarea politicilor de dezvoltare economică, ocupaționale și sociale.

De ce ați selectat anume gospodăria mea?

Gospodăria Dvs. a fost selectată la întâmplare, printr-o metodă științifică de selectare. Pentru ca rezultatele cercetării să fie considerate corecte, această metodă de alegere a gospodăriei trebuie respectată. Din aceste considerente Vă rugăm foarte mult să participați la această cercetare, rezultatele căreia vor aduce un beneficiu atât la nivel de țară, cât și la nivel de fiecare gospodărie în parte.

De ce anume eu?

Includerea tuturor gospodăriilor în cercetare ar necesita mult timp și cheltuieli financiare enorme. Din aceste considerente, în fiecare an, sunt selectate la întâmplare un anumit număr de gospodării ce reprezintă toată populația țării, astfel fiind selectată și gospodăria Dvs.

Cine va avea acces la date?

Informația obținută în urma prelucrării datelor furnizate de Dvs. este utilizată doar în scopuri statistice și se prezintă în formă generalizată pe țară. Legea cu privire la statistica oficialăgarantează acest fapt, iar cei care colectează datele de la gospodăria Dvs. sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor individuale.

Cum se desfășoară cercetarea?

CBGC: Pe parcursul lunii gospodăria Dvs. va fi telefonată de câteva ori/vizitată de trei ori de către operatorul de interviu, cu care în prealabil va fi stabilită data și ora aproximativă a fiecărui sunet/ a fiecărei vizite. Dvs. veți fi întrebat despre situația gospodăriei în general, precum și despre fiecare persoană în parte, privind nivelul de educație, starea de sănătate, condițiile de trai, informații despre bunurile Dvs. De asemenea, veți fi rugat să efectuați, pe parcursul lunii, înregistrări cu privire la veniturile și cheltuielile gospodăriei.

AFM: Conform schemei, o gospodărie participă la cercetarea AFM de 4 ori, în decurs de 16 luni. Metoda de înregistrare este interviul față în față, totodată, pe perioada pandemiei interviul va fi desfășurat la telefon, pentru a preveni răspândirea virusului. În timpul interviului, operatorul de interviu citește întrebările din chestionare și înregistrează răspunsurile membrilor gospodăriei.

Unde pot vedea rezultatele?

CBGC: Mai multă informație cu privire la rezultatele cercetării este disponibilă pe pagina oficială www.statistica.gov.md și poate fi accesată gratuit de către orice persoană la rubrica Banca de date ”Statbank”, domeniul Statistica socială - Nivelul de trai al populației.

AFM: Mai multă informație cu privire la rezultatele cercetării este disponibilă pe pagina oficială www.statistica.gov.md și poate fi accesată gratuit de către orice persoană la rubrica Banca de date ”Statbank”, domeniul Statistica socială – Forța de muncă.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER