Înregistrarea întreprinderii, coduri statistice

De unde pot obţine codurile statistice?
Pentru unităţile legale comerciale/economice codurile statistice se atribuie la înregistrarea acestora de către Agenția Servicii Publice  www.asp.gov.md. În caz dacă ați pierdut acest cod, Vă adresați la Biroul Național de Statistică la nr. de telefon 067 770 800.
Ce acte trebuie să prezint pentru ca să mă înregistrez la biroul de statistică?

 

În prezent înregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, constituiţi pe teritoriul Republicii Moldova (cu excepţia celor care potrivit legislaţiei se înregistrează la alte autorităţi ale statului) se efectuează Agenția Servicii Publice, de unde ulterior în termenul stabilit primeşte actele de confirmare a înregistrării. Până la înregistrare şi după înregistrare solicitantul este scutit de a se prezenta la alte autorităţi (inclusiv la Biroul Naţional de Statistică).

Suntem o întreprindere nou creată. Cum să ştim ce formulare trebuie completate şi prezentate la statistică, precum și termenul?

Întrebarea dată nu are un răspuns unic pentru toţi agenţii economici, deoarece prezentarea formularelor statistice şi financiare depinde de mulţi factori, cum ar fi: genul de activitate, numărul de salariaţi, cifra de afaceri, includerea în eşantion etc. 

Pe pagina principală a site-ului oficial al BNS new.statistica.md puteți găsi aplicația Ce formulare trebuie să prezint? Introduceți  IDNO sau codul CUIIO al entității și veți obține Lista formularelor care urmează a fi prezentate în anul curent.

De asemenea Organul teritorial pentru statistică anunţă întreprinderea ce formulare trebuie să prezinte şi termenul acestora.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER