Proiectele Programului de lucrări statistice 2023 și a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2023-2030, examinate în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Statistică

Membrii Consiliului Național de Statistică (CNS) s-au întrunit la data de 2 decembrie curent într-o ședință ordinară pentru a examina mai multe subiecte ce vizează activitatea statistică desfășurată în cadrul Sistemului Statistic Național, care include  Biroul Național de Statistică (BNS), Banca Natională a Moldovei și  alți producători de statistici oficiale.

În cadrul ședinței, unul din subiectele discutate a fost proiectul Programului de Lucrări Statistice (PLS) pentru anul 2023 care reprezintă instrumentul de bază de care se ghidează BNS în comun cu alți producători de date în executarea de lucrări și furnizarea, în termenele și volumele stabilite în Program, a informațiilor statistice și datelor administrative conform domeniului de competență, necesare pentru producerea statisticilor oficiale.

De menționat că, la solicitarea utilizatorilor, PLS 2023 cuprinde lucrări noi, inclusiv: i) Ancheta de conjunctură, care este destinată evaluării dinamicii indicatorilor economici pe termen scurt și mediu din domeniul industriei prelucrătoare, construcțiilor, comerțului și prestării serviciilor; ii) elaborarea datelor privind vânzările de mărfuri și servicii,  în baza declarațiilor TVA cu periodicitate lunară.

Totodată, în virtutea disponibilității de noi surse de date administrative care permit substituirea cercetărilor statistice și micșorării presiunii informaționale asupra mediului de afaceri, din PLS pentru anul viitor vor fi excluse cercetarea statistică lunară i) SERV TS „Cifra de afaceri în comerț și servicii” și cercetările statistice anuale ii) „Protecția aerului atmosferic” și iii) „Salubrizarea teritoriilor”. 

Un alt document de importanță majoră, care prevede dezvoltarea statisticii oficiale pe termen lung, examinat de membrii CNS a fost proiectul Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național pentru perioada 2023–2030, ce susține consolidarea și recunoașterea rolului statisticii oficiale în societate și care acoperă întregul Sistem Statistic Național. Strategia stabilește obiectivele și direcțiile principale de dezvoltare a statisticii oficiale pe o perioadă de 8 ani, care vor spori capacitățile sistemului de a face față la solicitările în creștere de date statistice atât  la nivel național, cât și internațional.

Documentul constituie cadrul strategic de bază pe termen lung pentru alinierea în continuare a statisticii naționale la standardele UE în domeniul statistic, contribuind la realizarea obiectivului de furnizare în timp util a datelor statistice fiabile și coerente, comparabile la nivel internațional, cu respectarea principiilor fundamentale ale statisticilor oficiale și în corespundere cu Codul de bune practici al statisticilor europene.

Notăm că, Consiliul Național pentru Statistică reprezintă un organ consultativ în domeniul statisticii, creat prin Hotărârea Guvernului nr. 244 din 21.03.2018, în conformitate cu Legea cu privire la statistica oficială nr.93/2017, fiind format din 11 membri dintre care trei reprezentanți ai autorității centrale în domeniul statisticii, un reprezentant al mediului academic, un reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei, patru reprezentanți ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale care produc statistici oficiale, un reprezentant al patronatelor și un reprezentant al societății civile din domeniul statisticii.

Materiale aferente


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER