RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-martie 2009
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-martie 2009
30.04.2009
Versiune tipar

Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-martie 2009

Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2009 întreprinderile şi organizaţiile din contul tuturor surselor de finanţare au realizat investiţii în capital fix în valoare de 1166,3 mil. lei, înregistrînd o descreştere de 40,6 % (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-martie 2008.

Lucrările de construcţii-montaj în volumul total al investiţiilor în ianuarie-martie 2009 au constituit 596,4 mil. lei, sau 51,1%. Comparativ cu ianuarie-martie 2008 acest volum s-a micşorat cu 36,8% (în preţuri comparabile).

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale în ianuarie-martie 2009 se prezintă astfel:

ianuarie-martie 2009

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2008

total

Investiţii în capital fix-total

1166,3

59,4

100,0

din care:

lucrări de construcţii-montaj

596,4

63,2

51,1

din total – investiţii pentru construcţia locuinţelor

299,2

70,0

25,7

Volumul investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate în ianuarie-martie 2009 se prezintă după cum urmează:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2008

total

Investiţii în capital fix-total

1166,3

59,4

100,0

din care, pe forme de proprietate:

publică

284,8

67,8

24,4

privată

467,7

70,3

40,1

mixtă (publică şi privată)

18,4

74,3

1,6

străină

108,8

40,8

9,3

a întreprinderilor mixte

286,6

48,9

24,6

În structura investiţiilor în capital fix pe forme de proprietate, 24,4 % revin agenţilor economici cu forma de proprietate publică, cota preponderentă (75,6%) revenind agenţilor economici din sectorul nestatal al economiei naţionale, care au realizat circa 76% din volumul total al lucrărilor de construcţii-montaj şi 100% din totalul caselor de locuit date în folosinţă.

Structura investiţiilor în capital fix pe surse de finanţare în ianuarie-martie 2009 se caracterizează prin următoarele date:

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-martie 2008

total

Investiţii în capital fix - total

1166,3

59,4

100,0

din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

67,6

30,2

5,8

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

29,8

123,2

2,6

mijloacelor proprii

705,8

73,8

60,5

mijloacelor investitorilor străini

221,8

41,6

19,0

altor surse

141,4

62,5

12,1

În perioada de raport sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale rămîn a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (circa 61%) şi investiţiile străine (19%). Din contul mijloacelor bugetare au fost realizate 8,4% din volumul total al investiţiilor în capital fix.

Structura specifică a investiţiilor în capital fix în ianuarie-martie 2009 se prezintă astfel:

Realizări, mil. lei

În % faţă de total

Informativ:
ianuarie-martie 2008

Investiţii în capital fix – total

1166,3

100,0

100,0

din care:

clădiri de locuit

299,2

25,7

21,8

cladiri (exclusiv de locuit) şi edificii

267,5

22,9

28,4

utilaje şi maşini

466,7

40,0

37,5

mijloace de transport

48,1

4,1

6,7

altele

84,8

7,3

5,6

În structura specifică a investiţiilor în capital fix cota majoritară a fost orientată spre construcţia clădirilor şi edificiilor, care a constituit 48,6% (din care 25,7% – clădirilor de locuit) din volumul total al investiţiilor însuşite sau cu 1,6 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent (cota-parte a investiţiilor la construcţia clădirilor de locuit s-a majorat respectiv cu 3,9 puncte procentuale).

Totodată, cota-parte a investiţiilor utilizate la procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport a constituit 44,1% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în descreştere cu 0,1 puncte procentuale  în comparaţie cu perioada respectivă a anului  precedent.

Persoană de contact:

Elena Cemîrtan,
Şef al secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor,
Tel. 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
43061 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran