RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.01.2022
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2010
22.03.2010
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 20101

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-februarie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 3813,42 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-februarie 2009 a constituit 104,1% în preţuri comparabile3. În luna februarie curent în raport cu februarie 2009 acest indice a marcat 103,4%.

Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-februarie 2009, a fost determinată de majorarea producţiei în industria prelucrătoare – cu 1,8% şi sectorul energetic – cu 11,4%, ceea ce a motivat majorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 1,3% si 3,2%.

Majorarea volumului producţiei industriale în ansamblu în perioada vizată a fost determinată de creşterea acestuia în special la întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: fabricarea produselor de tutun – de 2,4 ori (ponderea în total producţie industrială constituie 2,9%); fabricarea vinului – cu 30,2% (ponderea – 5,7%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 27,5% (ponderea – 2,1%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 20,3% (ponderea – 1,8%); fabricarea produselor de morărit – cu 20,1 % (ponderea – 0,4 %); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 16,1% (ponderea – 1,4%); producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 12,0% (ponderea – 22,2%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice – cu 10,6% (ponderea – 0,6%); aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 9,8% (ponderea – 7,7%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 8,3 % (ponderea – 10,0%); fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie – cu 5,2% (ponderea – 0,8%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 1,4 % (ponderea – 4,3%) etc.

În acelaşi timp, în ianuarie-februarie 2010 s-au înregistrat diminuări ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: industria extractivă (cu 63,6%); industria metalurgică (cu 43,4%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn (cu 43,0%); fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare (cu 25,8%); edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative (cu 25,6%); producţia de articole din cauciuc şi din material plastic (cu 24,7%); producţia altor produse din minerale nemetalifere (fabricarea sticlei, elementelor din beton, ipsos şi ciment etc.) (cu 22,9%); fabricarea de maşini şi echipamente (cu 17,6%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor (cu 15,7%); fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage (cu 12,6%); fabricarea încălţămintei (cu 10,7%); fabricarea produselor textile (cu 9,4%); fabricarea lacurilor şi vopselelor (cu 7,5%); producţia de mobilier şi fabricarea produselor lactate (cu cîte 5,5%); fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete (cu 4,9%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne (cu 4,5 %) etc.

Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară în ianuarie-februarie 2010

Valoarea producţiei industriale,
în preţuri curente,
mil. lei

Indicii volumului producţiei în ian.-feb. 2010 faţă de ian.-feb. 2009
în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei,
în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ:
ian.-feb. 2009 faţă de ian.-feb. 2008,
în preţuri comparabile3,%

Industria – total

3813,42

104,1

100,0

+4,1

73,7

Industria extractivă

6,9

36,4

0,2

-0,4

34,5

Industria prelucrătoare

1930,6

101,8

69,9

+1,3

69,8

Industria alimentară şi a băuturilor

1034,7

102,3

31,3

+0,7

78,1

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

157,8

95,5

4,9

-0,2

80,9

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

33,8

84,3

1,1

-0,2

70,3

fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale

157,0

101,4

4,3

+0,1

91,1

fabricarea produselor lactate

149,3

94,5

4,2

-0,3

102,6

fabricarea produselor de morărit

15,2

120,1

0,4

+0,1

93,1

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

4,2

99,0

0,2

-0,0

100,0

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

120,1

95,1

3,7

-0,2

96,5

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

56,5

120,3

1,8

+0,3

75,7

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

2,3

87,4

0,1

-0,0

139,9

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

53,2

127,5

2,1

+0,5

42,0

fabricarea vinului

189,8

130,2

5,7

+1,4

63,4

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

17,2

74,2

0,5

-0,2

72,8

Fabricarea produselor de tutun

72,3

238,7

2,9

+1,7

67,2

Fabricarea produselor textile

72,4

90,6

2,1

-0,2

71,9

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor

111,7

108,3

10,0

+0,8

78,0

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

35,8

92,8

2,9

-0,2

53,9

fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

9,5

105,2

0,8

+0,0

58,2

fabricarea încălţămintei

26,4

89,3

2,0

-0,3

55,5

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

4,3

57,0

0,2

-0,1

60,7

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

39,8

116,1

1,4

+0,2

45,9

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

32,7

74,4

1,1

-0,4

91,3

Industria chimică

45,0

126,1

1,3

+0,3

71,0

fabricarea lacurilor şi vopselelor

12,4

92,5

0,4

-0,0

77,4

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

23,4

110,6

0,6

+0,1

66,5

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

60,4

75,3

1,7

-0,6

89,8

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

124,7

77,1

3,5

-1,1

44,0

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

98,2

92,6

2,7

-0,2

78,2

fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

1,1

347,7

0,0

+0,0

1,7

fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

14,7

58,0

0,4

-0,3

38,1

Industria metalurgică

5,7

56,6

0,2

-0,1

64,0

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

28,1

71,7

0,8

-0,3

51,1

Fabricarea de maşini şi echipamente

32,9

82,4

0,9

-0,2

44,3

fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice

9,2

59,7

0,2

-0,2

64,0

fabricarea de maşini agricole

11,2

122,3

0,3

+0,1

39,7

fabricarea aparatelor de uz casnic

1,4

138,6

0,0

+0,0

22,1

Producţia de maşini şi aparate electrice

24,9

80,1

4,2

-1,1

144,6

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

13,8

42,6

0,4

-0,6

66,3

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

54,4

98,8

1,8

-0,0

75,8

producţia de mobilier

46,8

94,5

1,5

-0,1

75,6

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

1017,5

111,4

29,9

+3,2

89,6

Producţia şi distribuţia energiei electrice

690,7

112,0

22,2

+2,5

89,3

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

326,8

109,8

7,7

+0,7

90,1

1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale.
3) În preţurile medii ale anului precedent.

Persoana de contact:

Valentina Comarniţchi
Şef al Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44953 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran