RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.12.2021
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-decembrie 2012
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-decembrie 2012
26.02.2013
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-decembrie 20121

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2012 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 16456,5 mil. lei (în preţuri curente).    

Investiţii în active materiale pe elemente de structură tehnologică. În ianuarie-decembrie 2012 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 8482,4 mil. lei, fiind în descreştere cu 1,3% comparativ cu anul precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 7248,6 mil. lei (reprezentînd 44,0% din total), fiind în descreştere cu 1,1% faţă de nivelul anului 2011.   

În ianuarie-decembrie 2012 se constată creşterea ponderii la lucrările de construcţii-montaj cu 3,6 puncte procentuale, cota-parte a investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport şi în alte cheltuieli a scăzut  respectiv cu 1,3 puncte procentuale şi 2,3 puncte procentuale faţă de anul 2011.

Structura investiţiilor pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel:

Ianuarie-decembrie 2012

Informativ: ianuarie-decembrie 2011 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

16456,5

95,9

100,0

100,0

           din care:

   lucrări de construcţii-montaj

8482,4

98,7

51,5

47,9

   utilaje şi maşini, mijloace de transport

7248,6

98,9

44,0

45,3

   alte cheltuieli

725,5

61,9

4,5

6,8

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că intensificarea activităţii investiţionale s-a produs, în fond, din contul sectorului privat al economiei naţionale.

Agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului nominalizat au valorificat 6604,1 mil. lei investiţii, sau respectiv 40,1% din total investiţii realizate. Comparativ cu  anul 2011 acest volum a scăzut cu 16,7% (în preţuri comparabile).

Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 37,1% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 6110,9 mil. lei, fiind în creştere cu 22,3% faţă de nivelul înregistrat în anul 2011.

Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 21,2% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 1,9 puncte procentuale mai puţin faţă de realizările anului 2011.      

Structura investiţiilor pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează:

Ianuarie-decembrie 2012

Informativ: ianuarie-decembrie 2011 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

16456,5

95,9

100,0

100,0

    din care, pe forme de proprietate:

   publică

6110,9

122,3

37,1

29,1

   privată

6604,1

83,3

40,1

46,2

   mixtă (publică şi privată)

251,0

92,7

1,5

1,6

   străină

1224,3

76,7

7,4

9,3

   a întreprinderilor mixte

2266,2

95,9

13,8

13,8

Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-decembrie 2012 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 9645,8 mil. lei investiţii,  reprezentînd 58,6% din total, totodată volumul lor a scăzut cu 8,7% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în anul 2011.

În ianuarie-decembrie 2012, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 1920,6 mil. lei, sau 11,6% din total investiţii, şi în creştere faţă de perioada similară a anului 2011 cu 25,8% (în preţuri comparabile).

Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a micşorat cu 1,5 puncte procentuale faţă de realizările din anul 2011, constituind 7,4% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Structura investiţiilor pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-decembrie 2012

Informativ: ianuarie-decembrie 2011 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

16456,5

95,9

100,0

100,0

     din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

1271,4

166,4

7,7

4,5

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

649,2

85,0

3,9

4,5

mijloacelor proprii ale agenţilor  economici şi populaţiei                        

9645,8

91,3

58,6

61,6

surselor din străinătate

1210,1

79,7

7,4

8,9

altor surse

3680,1

103,9

22,4

20,5

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 44,0% (comparativ cu 45,3% în anul 2011).

Ponderea investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 31,7% din total investiţii realizate (din care 11,6%­ ­­– clădirilor de locuit şi 20,1% – altor clădiri şi edificii), sau cu 3,0 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent.

Structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:

Ianuarie-decembrie 2012

Informativ: ianuarie-decembrie 2011 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-decembrie 2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

16456,5

95,9

100,0

100,0

                din care:

clădiri de locuit

1910,4

82,8

11,6

13,5

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

3304,3

90,9

20,1

21,2

utilaje, maşini şi mijloace de  transport

7248,6

98,9

44,0

45,3

alte

3993,2

116,0

24,3

20,0

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

 Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
55425 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran