RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2013
Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2013
25.10.2013
Versiune tipar

Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2013

Biroul Naţional de Statistică informează că, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-septembrie 2013, conform estimărilor, a crescut cu 30,2% faţă de perioada respectivă a anului 2012. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea considerabilă a producţiei vegetale cu 52,3%, producţia animalieră  rămînînd la nivelul anului precedent.

Conform datelor preliminare, recolta globală a grîului (în greutate după finisare) în gospodăriile de toate categoriile a constituit peste 995 mii tone, sau de 2 ori mai mult faţă de anul 2012, a orzului - circa 212 mii tone (de 1,8 ori mai mult). Mersul recoltării în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari)* indică creşterea recoltei medii pe principalele culturi agricole (îndeosebi a porumbului).

Roada medie la hectar a culturilor agricole în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari¹, în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2013, se prezintă prin următoarele date:

Chintale

2013 în % faţă de 2012

Cereale şi leguminoase boabe (cu excepţia porumbului) - total

27,4

167,1

           din care:

     grîu de toamnă şi primăvară

29,0

171,6

     orz de toamnă şi primăvară

22,2

153,1

Porumb pentru boabe

34,1

de 3,3 ori

Floarea soarelui

20,8

190,8

Cartofi

152,6

126,7

Legume de cîmp

63,8

117,5

Fructe – total

64,5

151,1

           din care:

     sămînţoase

80,9

150,4

     sîmburoase

47,9

171,7

Struguri

64,6

161,1

Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-septembrie 2013

total

în % faţă de ianuarie-septembrie 20121

ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

128,9

99,1

100

din care:

întreprinderile agricole2

43,3

127,8

33,6

gospodăriile populaţiei

85,6

88,6

66,4

Lapte– total, mii tone

392,8

101,3

100

din care:

întreprinderile agricole2

11,7

92,9

3,0

gospodăriile populaţiei

381,1

101,5

97,0

Ouă  - total, mil. buc.

462,1

102,0

100

din care:

întreprinderile agricole2

188,7

111,3

40,8

gospodăriile populaţiei

273,4

96,3

59,2

În ianuarie-septembrie 2013 a fost înregistrată  micşorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în masă vie) în gospodăriile de toate categoriile cu 0,9%, care a fost influenţată în special de scăderea producţiei în gospodăriile populaţiei cu 11,4%, în rezultatul micşorării efectivului mediu de animale şi păsări: bovinelor – cu 6%, porcinelor – cu 17%,  păsărilor – cu 6%, ovinelor şi caprinelor – cu 0,8%.

Sporirea producţiei de ouă în gospodăriile de toate categoriile cu 2% a fost determinată de creşterea considerabilă a producţiei de ouă în întreprinderile agricole cu 11,3%, drept urmare al majorării şeptelului de găini-ouătoare cu 11% şi al productivităţii acestora cu 0,6%.

Producţia de lapte în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 1,3% în   rezultatul majorării producţiei în gospodăriile populaţiei – cu 1,5%.

Note:

Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile ale anului precedent.
Inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care au la balanţă animale.
Cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste.

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
43027 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran