RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.09.2021
Prima / Comunicate de presă / Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2009
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2009
17.07.2009
Versiune tipar

Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2009

Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-iunie 2009 a crescut cu 2,6% faţă de perioada respectivă a anului 2008. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 5,1%, producţia vegetală marcînd o descreştere cu 11,1% faţă de ianuarie-iunie 2008.

Începutul recoltării culturilor agricole în anul curent în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari) se caracterizează prin micşorarea considerabilă a roadei medii a cerealelor – cu 28%, din care a grîului – cu 38%, orzului – cu 28%, culturilor leguminoase pentru boabe – cu 35%. Totodată, se înregistrează o majorare de 2 ori a roadei medii a fructelor sîmburoase.

Un rol semnificativ asupra ritmului volumului fizic al producţiei agricole în semestrul I 2009 faţă de perioada corespunzătoare a  anului 2008 l-a avut creşterea producţiei animaliere, căreia i-a revenit circa 87% din total producţia agricolă (în semestrul I 2008 – circa 85%).

Producţia animală pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie - iunie 2009

total

în % faţă de ianuarie – iunie 2008

ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

48,1

105,2

100

din care:

întreprinderile agricole

13,9

125.8

28,9

gospodăriile populaţiei

34,2

98,6

71,1

Lapte– total, mii tone

246,0

104,5

100

din care:

întreprinderile agricole

8,2

98,8

3,3

gospodăriile populaţiei

237,8

104,7

96,7

Ouă - total, mil. buc.

299,9

107,1

100

din care:

întreprinderile agricole

129,2

119,0

43,1

gospodăriile populaţiei

170,7

99,6

56,9

Creşterea producţiei animaliere continuă să fie determinată preponderent de majorarea producţiei în întreprinderile agricole, unde în ianuarie – iunie a.c. faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost înregistrată o mărire esenţială a producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor - cu 26%, din care a păsărilor – cu 28%, porcinelor – cu 24%, bovinelor – cu 11%, ovinelor şi caprinelor – cu 7%. Această majorare a producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor a fost generată atît de creşterea efectivului de animale şi păsări (a porcinelor – cu 28%, păsărilor – cu 40%), cît şi a sporului zilnic în greutate a vitelor (a bovinelor – cu 18%, porcinelor – cu 9%).

Creşterea producţiei de lapte în gospodăriile de toate categoriile cu 4,5% a fost determinată de mărirea productivităţii  vacilor, ovinelor şi caprinelor.

Drept urmare a creşterii efectivului de păsări în întreprinderile agricole, producţia de ouă s-a mărit cu 19%, fapt care a generat o creştere cu 7% a producţiei de ouă în gospodăriile de toate categoriile.

Notă: Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:

Elena Orlov
Şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
Tel: 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
34234 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran