RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 04.08.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2009
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2009
22.07.2009
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 20091

Biroul Naţional de Statistică relatează, ca în ianuarie-iunie 2009 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 10624,82 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-iunie 2008 a constituit 75,1% în preţuri comparabile3. În luna iunie curent faţă de iunie 2008 acest indice a marcat 76,8%.

Scăderea producţiei industriale a fost determinată de reducerea producţiei în întreprinderile din: industria extractivă cu 41,0%, industria prelucrătoare – cu 27,3%, sectorul energetic – cu 6,1%, ceea ce a cauzat micşorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,7%, 23,4% si 0,8%.

Micşorarea volumului producţiei industriale a fost cauzată în special de către întreprinderile cu următoarele activităţi principale de industrie: fabricarea de maşini şi echipamente – cu 51,6% (ponderea în total producţie industrială constituie 1,1%); fabricarea încălţămintei – cu 51,1 % (ponderea – 1,8%); producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 50,0% (ponderea – 0,7%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 46,6% (ponderea – 1,3%); fabricarea produselor din minerale nemetalifere – cu 45,2% (ponderea –  9,1%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 40,9% (ponderea – 2,3%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 36,7% (ponderea – 2,0%); fabricarea produselor textile – cu 35,6% (ponderea – 2,3%); fabricarea vinului – cu 33,6% (ponderea – 6,0%); fabricarea produselor finite din metal – cu 29,3% (ponderea –1,4%); producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 23,1% (ponderea – 3,0%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 22,0% (ponderea – 4,4%); fabricarea de articole de îmbrăcăminte – cu 19,0% (ponderea – 9,8%) etc.

În comparaţie cu luna mai curent declinul s-a aprofundat în următoarele activităţi: prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; fabricarea produselor lactate; fabricarea vinului; edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative; fabricarea altor produse din minerale nemetalifere; producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică.

Totodată, în luna iunie s-a redus declinul în activităţile: fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie; fabricarea băuturilor alcoolice distilate; fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare; fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn; fabricarea hîrtiei şi cartonului; producţia de articole din cauciuc şi din material plastic; fabricarea produselor finite din metal; producţia de mobilier ş.a.

Întreprinderile vizate explică reducerea volumului de producţie prin: dificultăţi privind piaţa de desfacere, în special reducerea volumului comenzilor companiilor de peste hotare, dar şi celor autohtone – consumatoare de producţie industrială; insuficienţa materiei prime; insuficienţa mijloacelor financiare etc.

În acelaşi timp, s-au înregistrat creşteri ale nivelului de producţie în următoarele activităţi industriale: producţia cărnii de pasăre (de 1,8 ori); fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (de 1,8 ori); fabricarea construcţiilor din oţel pentru construcţii (cu 27,9%); pregătirea fibrelor şi filarea în fire tip lînă cardată (de 1,5 ori); producţia de maşini şi aparate electrice (cu 24,5%); fabricarea crupelor (cu 19,8%); fabricarea articolelor tricotate şi croşetate (cu 14,3%); fabricarea produselor de tutun (cu 4,1%); colectarea, transportarea şi distribuţia energiei electrice (cu 1,6%) ş.a.

Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei

Indicii volumului producţiei în ian.-iun. 2009 faţă de ian.-iun. 2008 în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei de la începutul anului 2009, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a variaţiei (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ:
ian.-iun. 2008 faţă de ian.-iun. 2007, în preţuri comparabile3,%

Industria – total

10624,82

75,1

100,0

-24,9

104,6

Industria extractivă

129,3

59,0

1,4

-0,7

105,9

Industria prelucrătoare

6182,5

72,7

82,6

-23,4

104,1

Industria alimentară şi a băuturilor

3339,6

81,0

38,5

-6,8

111,8

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

453,4

78,0

4,4

-0,9

112,7

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

156,0

63,3

2,0

-0,9

102,4

fabricarea produselor lactate

540,0

95,0

5,8

-0,2

106,2

fabricarea produselor de morărit

34,7

82,2

0,6

-0,1

100,1

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

10,6

176,4

0,3

+0,1

81,2

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

386,0

95,1

4,1

-0,2

114,3

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

185,2

87,6

2,0

-0,2

116,2

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

7,5

99,7

0,1

-0,0

124,7

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

143,5

59,1

2,3

-1,2

143,7

fabricarea vinului

610,5

66,4

6,0

-2,3

159,0

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

106,7

88,0

1,3

-0,1

80,3

Fabricarea produselor de tutun

149,9

104,1

1,6

+0,0

74,7

Fabricarea produselor textile

182,5

64,4

2,3

-1,0

102,7

pregătirea fibrelor şi filarea in fire tip lînă cardată

1,6

150,0

0,1

+0,0

163,4

Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor

309,6

81,0

9,8

-1,7

87,8

Tăbăcirea şi prepararea pieilor

2,6

10,2

0,0

-0,2

191,7

Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

24,8

64,9

0,8

-0,3

98,0

Fabricarea încălţămintei

60,2

48,9

1,8

-1,4

107,4

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

18,2

64,7

0,2

-0,1

122,9

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

107,7

53,4

1,3

-0,9

86,3

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

107,8

81,1

1,3

-0,2

102,2

Industria chimică

163,9

89,2

1,7

-0,2

104,4

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

48,5

71,8

0,4

-0,1

107,6

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

276,7

76,9

3,0

-0,7

90,2

fabricarea altor articole din material plastic

48,2

148,3

0,4

+0,1

113,0

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

779,3

54,8

9,1

-5,6

106,4

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

282,4

73,6

2,9

-0,8

85,5

fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

45,3

68,0

0,6

-0,2

101,8

fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

109,2

51,1

1,3

-0,9

93,7

tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

5,0

26,4

0,1

-0,1

125,7

Industria metalurgică

47,7

86,4

0,5

-0,1

111,4

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

129,3

70,7

1,4

-0,4

92,9

Fabricarea de maşini şi echipamente

103,5

48,4

1,1

-0,9

94,2

fabricarea de maşini agricole

42,2

58,5

0,5

-0,2

79,9

fabricarea maşinilor-unelte

6,2

25,8

0,1

-0,1

126,5

fabricarea aparatelor de uz casnic

5,2

27,8

0,1

-0,1

103,5

Producţia de maşini şi aparate electrice

91,3

124,5

4,3

+0,6

103,9

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

71,6

50,0

0,7

-0,5

124,7

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

146,7

70,0

1,5

-0,5

118,3

producţia de mobilier

141,5

70,0

1,5

-0,5

121,0

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

1689,0

93,9

15,9

-0,8

108,0

Producţia şi distribuţia energiei electrice

1344,6

93,2

12,0

-0,7

105,0

colectarea, transportarea şi distribuţia energiei electrice

525,9

101,6

5,0

+0,1

103,9

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

344,1

96,0

3,9

-0,1

115,1

1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2) Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale.
3) În preţurile medii ale anului precedent.

Persoana de contact:

Valentina Comarniţchi
Şef al Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37952 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran