RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II 2009
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II 2009
18.09.2009
Versiune tipar

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II 2009

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2009 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1179,6 lei, fiind în descreştere cu 2,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o descreştere de 2,0%1).

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 43,0% din veniturile totale disponibile, contribuţia acestora fiind în creştere faţă de trimestrul II 2008 cu 2,3 puncte procentuale.

Veniturile din prestaţiile sociale au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 17,5% (cu 3,4 puncte procentuale mai mult faţă de trimestrul II 2008), veniturile din activitatea individuală agricolă - cu 11,8% (+0,9 p.p.), iar cele din activitatea individuală non-agricolă - cu 6,7% (-1,8 p. p.). O sursă importantă în formarea veniturilor gospodăriilor rămîn a fi transferurile băneşti din afara ţării (remitenţele), contribuţia acestora fiind de 16,6% sau cu 4,7 puncte procentuale mai puţin faţă de trimestrul II 2008.

Venit_Chelt_Q1_2009_01.png

În funcţie de mediul de reşedinţă, se constată diferenţe în nivelul veniturilor gospodăriilor, dar şi în structura acestora. Veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 472 lei sau cu 48,1% mai mari decît ale populaţiei din mediul rural. În mediul urban, principala sursă de formare a veniturilor este activititatea salariată, care a asigurat veniturile populaţiei în proporţie de 55,5% (54,5% în trimestrul II 2008), prestaţiile sociale reprezintă 15,3% (13,1% în trimestrul II 2008).

În mediul rural, cea mai importantă sursă de venit la fel este activitatea salariată (29,3%), dar contribuţia acesteia este mai mică de 1,9 ori decît în mediul urban. Veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă au asigurat 23,0% din totalul veniturilor disponibile. Cea mai mare parte a veniturilor din activitatea agricolă este reprezentată de contravaloarea produselor din resurse proprii (79,3%), veniturile băneşti de la comercializarea producţiei agricole proprii au constituit respectiv 20,7% din veniturile obţinute din practicarea acestei activităţi. Astfel, putem constata, că populaţia din mediul rural rămîne a fi mai vulnerabilă din punct de vedere al veniturilor disponibile, dat fiind că acestea depind de condiţiile climaterice, cît şi de alţi factori care determină rezultatele actvităţii agricole. Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare şi de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 19,6%. În ansamblu, activitatea agricolă şi transferurile din afara ţării reprezintă 42,6% din veniturile disponibile ale populaţiei rurale.

În cazul populaţiei din mediul rural o pondere mai mare revine şi prestaţiilor sociale, care au constituit în trimestrul II a.c. 20,0% din total venituri disponibile, faţă de 15,1% în trimestrul II 2008.

În structura veniturilor disponibile predominante sînt veniturile băneşti, cărora în trimestrul II 2009 le revine 88,3%, iar celor în natură – 11,7%. În termeni absoluţi, valoarea veniturilor băneşti a însumat 1041,7 lei lunar în medie pe o persoană şi a veniturilor în natura - 137,9 lei. Comparativ cu trimestrul II 2008 ponderea veniturilor băneşti a crescut cu 0,3 puncte procentuale.

Venit_Chelt_Q1_2009_02.png

Circa 96% din veniturile populaţiei din mediul urban sînt asigurate de veniturile băneşti, iar în cazul mediului rural contribuţia acestor venituri în total venituri disponibile a fost de 79,6%.

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul II 2009 au constituit în medie pe o persoană lunar 1230,5 lei, fiind în descreştere faţă de aceiaşi perioadă a anului precedent cu 0,4% (vezi anexa, tabelul 4). În termeni reali însă, cheltuielile totale de consum s-au majorat cu 0,5%.

Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar - 42,8% (cu 0,9 puncte procentuale mai mult faţă de trimestrul II 2008). Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 16,7% din cheltuielile totale de consum (+ 1,2 p.p), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte - 11,7% (- 1,2 p.p). Celelalte cheltuieli au revenit pentru sănătate (5,5% faţă de 5,2% în trimestrul II 2008), comunicaţii (4,9%), transport (4,2% faţă de 5,1%), dotarea locuinţei (3,7% faţă de 4,0%), învăţămînt (0,3%), etc.

Venit_Chelt_Q1_2009_03.png

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia a alocat în medie 39,9% din cheltuielile lunare de consum (40,2% în trimestrul II 2008), iar în rural – 45,9% (43,6%). Populaţia urbană cheltuie mai mult pentru servicii de comunicaţii (5,5% faţă de 4,3% în mediul rural), servicii de recreere şi cultură (2,8% faţă de 0,5%) şi pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (3,9% faţă de 1,4%). În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban în total au constituit 1484,2 lei pe o persoană lunar, respectiv cu 440,1 lei sau de 1,4 ori mai mult faţă de mediul rural. Această diferenţă se datorează preponderent faptului, că cheltuielile populaţiei urbane pentru diferite servicii sînt de 2,2 ori mai mari decît în cazul populaţiei rurale.

În structura cheltuielilor totale de consum, predomină cheltuielile băneşti - 88,8%, celor în natură le revine respectiv 11,2%.

Venit_Chelt_Q1_2009_04.png

În gospodăriile urbane cheltuielile în natură (3,6%) reprezintă în cele mai dese cazuri consumul produselor alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor social, etc.). În gospodăriile rurale, datorită producţiei agricole proprii, ponderea cheltuielilor în natură (19,1%) în total cheltuieli de consum a fost cu 15,5 puncte procentuale mai mare decît în cazul celor urbane.

1) Indicele preţurilor de consum în aprilie–iunie 2009 faţă de aprilie–iunie 2008 a constituit 99,1%.

>> Anexe accesaţi aici.

Persoana de contact:

Ala Negruţa
Şef al Direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
Tel. 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
35956 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran