RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.06.2020
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2010
24.11.2010
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 20101

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-octombrie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 21450,02 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-octombrie 2009 a constituit 107,6% în preţuri comparabile3. În luna octombrie curent în raport cu octombrie 2009 acest indice a marcat 116,8%.

Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-octombrie 2009, a fost determinată de majorarea producţiei în industria prelucrătoare cu 8,2% şi în sectorul energetic – cu 4,0%, ceea ce a motivat majorarea volumului total de producţie cu 7,0% şi, respectiv, cu 0,5%.

Creşteri substanţiale s-au înregistrat la întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 9,6% (deţinînd ponderea de 10,1% a motivat creşterea pe total industrie cu 1,0%); fabricarea produselor de tutun – cu 40,7% (deţinînd ponderea de 2,6% a motivat creşterea cu 0,8%); fabricarea vinului – cu 9,2% (deţinînd ponderea de 7,0% a motivat creşterea cu 0,6%); fabricarea produselor lactate – cu 9,0% (deţinînd ponderea de 5,3% a motivat creşterea cu 0,5%); fabricarea încălţămintei – cu 21,3% (deţinînd ponderea de 2,1% a motivat creşterea cu 0,4%); fabricarea de maşini şi echipamente – cu 31,3% (deţinînd ponderea de 1,5% a motivat creşterea cu 0,4%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 4,7% (deţinînd ponderea de 5,2% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 11,7% (deţinînd ponderea de 2,8% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea lacurilor şi vopselelor – cu 15,2% (deţinînd ponderea de 1,3% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie – cu 25,5% (deţinînd ponderea de 0,9% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice – cu 25,0% (deţinînd ponderea de 0,6% a motivat creşterea cu 0,1%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 4,0% (deţinînd ponderea de 3,1% a motivat creşterea cu 0,1%) etc.

Creşteri ale volumului de producţie s-au înregistrat şi la întreprinderile cu genul de activitate: fabricarea nutreţurilor gata pentru animale (cu 11,3%); edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative (cu 7,5%); industria metalurgică (cu 6,6%); producţia de mobilier (cu 1,5%) etc.

În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la întreprinderile cu următoarele activităţi: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 12,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,5%); producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 3,1% (cauzînd reducerea cu 0,3%); fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 20,4% (cauzînd reducerea cu 0,3%); fabricarea de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 8,6% (cauzînd reducerea cu 0,2%); producţia de maşini şi aparate electrice – cu 4,9% (cauzînd reducerea cu 0,2%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 22,5% (cauzînd reducerea cu 0,1%); fabricarea produselor de morărit – cu 15,8% (cauzînd reducerea cu 0,1%) etc.

Indicii volumului producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi a
întreprinderilor industriale cuprinse în cercetare statistică lunară în ianuarie-octombrie 2010

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei

Indicii volumului producţiei în ian.-oct. 2010 faţă de ian.-oct. 2009 în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influenţă a variaţiei  (+/-) valorii producţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ: ian.-oct. 2009 faţă de ian.-oct. 2008, în preţuri comparabile3,%

Industria – total

21450,02

107,6

100,0

+7,6

75,9

Industria extractivă

287,5

102,2

1,6

+0,0

67,8

Industria prelucrătoare

14151,5

108,2

86,0

+7,0

74,0

Industria alimentară şi a băuturilor

7616,1

109,3

39,7

+3,6

80,5

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

959,8

104,7

5,2

+0,3

78,6

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

626,4

104,0

3,1

+0,1

61,0

fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale

712,0

87,6

3,3

-0,5

96,7

fabricarea produselor lactate

1083,3

109,0

5,3

+0,5

91,1

fabricarea produselor de morărit

73,5

84,2

0,4

-0,1

85,3

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

25,9

111,3

0,1

+0,0

149,7

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

672,4

101,9

3,6

+0,1

92,9

fabricarea zahărului

505,6

461,3

2,4

+2,0

26,4

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

354,1

101,4

1,7

+0,0

91,4

fabricarea macaroanelor, tăieţeilor şi produselor făinoase analoage

14,9

94,2

0,1

-0,0

98,6

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

386,5

111,7

2,8

+0,3

77,1

fabricarea vinului

1276,8

109,2

7,0

+0,6

76,1

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

184,8

99,2

1,0

-0,0

90,7

Fabricarea produselor de tutun

468,7

140,7

2,6

+0,8

101,6

Fabricarea produselor textile

394,4

99,0

2,2

-0,0

67,0

Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor

606,8

109,6

10,1

+1,0

85,8

Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei

244,6

120,2

3,0

+0,5

50,7

fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

59,8

125,5

0,9

+0,2

65,1

fabricarea încălţămintei

184,8

121,3

2,1

+0,4

48,4

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

34,9

77,5

0,2

-0,1

60,0

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

232,1

99,7

1,5

-0,0

64,4

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

228,2

107,5

1,4

+0,1

77,2

Industria chimică

446,4

119,8

2,4

+0,4

90,5

fabricarea lacurilor şi vopselelor

233,9

115,2

1,3

+0,2

96,7

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

135,8

125,0

0,6

+0,1

70,4

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

485,9

91,4

2,5

-0,2

67,2

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

1518,3

96,9

8,0

-0,3

58,4

fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

463,7

92,7

2,4

-0,2

75,5

fabricarea cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

102,2

90,6

0,5

-0,1

80,7

fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment

288,7

101,1

1,6

+0,0

55,3

Industria metalurgică

136,7

106,6

0,7

+0,0

85,1

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

238,0

79,6

1,2

-0,3

66,8

Fabricarea de maşini şi echipamente

290,6

131,3

1,5

+0,4

54,6

fabricarea de pompe, compresoare şi sisteme hidraulice

92,5

202,2

0,5

+0,3

45,4

fabricarea de maşini agricole

67,2

99,1

0,3

-0,0

59,3

fabricarea aparatelor de uz casnic

19,9

139,2

0,1

+0,0

45,7

Producţia de maşini şi aparate electrice

161,3

95,1

4,2

-0,2

109,5

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

116,7

98,1

0,7

-0,0

42,7

Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

334,4

102,7

1,9

+0,1

78,4

producţia de mobilier

309,4

101,5

1,8

+0,0

78,5

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

2511,3

104,0

12,5

+0,5

95,2

Producţia şi distribuţia energiei electrice

1958,9

103,6

10,4

+0,4

94,5

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

552,5

106,3

2,1

+0,1

97,8

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual
3 În preţurile medii ale anului precedent

Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
74048 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran