RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 25.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2011
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2011
24.11.2011
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova
în ianuarie-septembrie 20111

Biroul Naţional de Statistică comunică că, în ianuarie-septembrie 2011 întreprinderile şi organizaţiile au  realizat investiţii în valoare de 7965,2 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu ianuarie-septembrie 2010, acest volum s-a majorat cu 11,3% (în preţuri comparabile).

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale în ianuarie-septembrie 2011 pe elemente de structură  tehnologică şi în raport cu perioada respectivă a anului 2010 se prezintă astfel:

ianuarie-septembrie  a.2011

Informativ: ianuarie-septembrie 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

7965,2

111,3

100,0

100,0

           din care:

lucrări de construcţii-montaj

3532,3

103,1

44,3

46,8

utilaje şi maşini, mijloace de transport

3938,1

119,4

49,4

47,4

alte lucrări şi cheltuieli capitale

494,7

118,2

6,2

5,8

Structura  investiţiilor în active materiale pe termen lung pe forme de proprietate în ianuarie-septembrie 2011 se prezintă după cum urmează:

ianuarie-septembrie 2011

Informativ: ianuarie-septembrie 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

7965,2

111,3

100,0

100,0

     din care:

publică

2233,3

92,3

28,0

33,8

privată

3546,1

144,5

44,5

34,3

mixtă (publică şi privată)

181,6

116,0

2,3

2,2

străină

860,0

119,5

10,8

10,1

a întreprinderilor mixte

1144,2

81,2

14,4

19,7

În structura investiţiilor în active materiale pe forme de proprietate 28% deţin entităţile cu forma de proprietate publică, cota preponderentă  (72%) revenind agenţilor economici din sectorul nestatal al economiei   naţionale, care au realizat 69,2% din volumul total al lucrărilor de construcţii-montaj  şi  100% din totalul caselor de locuit date în folosinţă.

Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe surse de finanţare în ianuarie-septembrie 2011 se caracterizează prin următoarele date:

ianuarie-septembrie 2011

Informativ: ianuarie-septembrie 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

7965,2

111,3

100,0

100,0

din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

207,5

64,3

2,6

4,5

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

382,2

156,8

4,8

3,4

mijloacelor proprii ale agenţilor economici şi populaţiei 

5375,4

117,3

67,4

61,3

surselor din străinătate

589,9

80,4

7,4

13,0

altor surse

1410,2

110,6

17,7

17,8

În perioada de raport, sursele principale de finanţare ale activităţii investiţionale rămîn a fi mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei (67,4%, fiind în creştere faţă de perioada similară a anului precedent cu 6,1 puncte procentuale). Cota mijloacelor investitorilor străini s-a micşorat cu  5,6 puncte procentuale faţă de perioada respectivă a anului precedent şi a constituit 7,4% din volumul total al investiţiilor utilizate. Din contul mijloacelor bugetare au fost realizate 7,4% din volumul total al investiţiilor sau  cu 0,5 puncte procentuale mai puţin decît în perioada respectivă a anului precedent.

Structura investiţiilor în active materiale pe termen lung pe tipuri de mijloace fixe în ianuarie-septembrie 2011 se prezintă astfel:

 

ianuarie-septembrie 2011

Informativ: ianuarie-septembrie 2010 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-septembrie 2010

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

7965,2

111,3

100,0

100,0

din care:

clădiri de locuit

1041,7

79,7

13,1

18,3

clădiri(exclusiv de locuit) şi edificii

1553,8

112,8

19,5

19,3

utilaje, maşini şi mijloace de transport

3938,1

119,4

49,4

47,4

altele

1431,5

132,4

18,0

15,1

În structura investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe o parte importantă a fost orientată la procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport, care a constituit 49,4% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în creştere cu 2 puncte procentuale în comparaţie cu perioada respectivă a anului precedent.

Cota-parte a investiţiilor realizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 32,6 % din volumul total al investiţiilor însuşite (din care  13,1% – clădirilor de locuit şi 19,5% ­­– altor clădiri şi edificii) fiind în descreştere cu 5 puncte procentuale faţă de perioada respectivă a anului precedent. Această reducere a fost generată de micşorarea investiţilor în clădirile de locuit cu 20,3%.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şefa secţiei statistica construcţiilor şi investiţiilor
Tel. 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44377 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran