RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2011
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 2011
12.04.2012
Versiune tipar

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în anul 20111

Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2011 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1444,7 lei, fiind în creştere cu 13,4% faţă de anul precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 5,4%2.

Veniturile populaţiei s-au majorat preponderent din contul plăţilor salariale, ponderea cărora a constituit 44,7% din venituri sau cu 2,1 puncte procentuale mai mult comparativ cu anul 2010 (vezi anexa, tabelul 1).

Prestaţiile sociale sînt a doua sursă de venit după importanţă şi care respectiv au contribuit la formarea veniturilor populaţiei în proporţie de 18,1%, fiind practic la nivelul anului precedent.

Veniturile din activităţile pe cont propriu la fel sunt o sursă de venit pentru populaţie. Astfel, veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă constituie 10,0% din total venituri disponibile (+0,2 p.p. faţă de 2010), iar cele din activitatea individuală non-agricolă - 6,8%, fiind la nivelul anului precedent.

Transferurile băneşti din afara ţării rămîn a fi în continuare o sursă importantă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 15,3% din total venituri, iar în termeni absoluţi, cuantumul acestor venituri a crescut cu 3% comparativ cu anul 2010.

Figura 1. Structura veniturilor disponibile în anul 2011

venituri_cheltuieli_2011_1.png

În funcţie de mediu de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 606,4 lei sau de 1,5 ori mai mari comparativ cu mediul rural. În mediul urban, principala sursă de formare a veniturilor este activititatea salariată, care a asigurat veniturile populaţiei în proporţie de 57,3% (55,2% în anul 2010) şi prestaţiile sociale – 15,2% (16,4% în anul 2010) (vezi anexa, tabelul 2).

În mediul rural, cea mai importantă sursă de venit la fel este activitatea salariată (30,6%), dar contribuţia acesteia este mai mică practic de 1,9 ori decît în mediul urban. Totodată, veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă au asigurat 19,6% din totalul veniturilor disponibile.

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 19,7% faţă de 11,3% în cazul populaţiei din mediul urban. În afară de aceasta, pentru populaţia rurală este caracteristică şi o pondere mai mare pentru prestaţiile sociale, contribuţia acestora fiind 21,3%, comparativ cu 15,2% în mediul urban (vezi anexa, tabelul 3).

În structura veniturilor disponibile ale populaţiei predominante sînt veniturile băneşti -88,6%, celor în natură le revine respectiv 11,4%. În termeni absoluţi, valoarea veniturilor băneşti a însumat 1279,8 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 164,9 lei (vezi anexa, tabelul 1). Veniturile băneşti reprezintă 96,2% în cazul veniturilor populaţiei urbane, iar în cazul celei din mediul rural contribuţia acestora este de 80,1% (vezi anexa, tabelul 2-3).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în anul 2011 au constituit în medie pe o persoană 1534,1 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 11,8% (vezi anexa, tabelul 4). În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) populaţia a cheltuit în medie cu 3,9% mai mult comparativ cu anul 2010.

Cea mai mare parte a cheltuielilor tradiţional rămîne a fi destinată necesarului de consum alimentar – 42,5%. Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 18,1% din cheltuielile totale de consum (+ 0,3 p.p), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,4% (- 0,4 p.p). Celelalte cheltuieli au fost direcţionate pentru sănătate (5,4% faţă de 6,4% în anul 2010), transport (5,2% faţă de 5,0%), comunicaţii (4,4% faţă de 4,6%), dotarea locuinţei (3,6% faţă de 3,9%), învăţămînt (1,1% faţă de 1,3%), etc.

Figura 2. Structura cheltuielilor de consum în anul 2011

venituri_cheltuieli_2011_2.png

În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban au constituit 1869,4 lei pe o persoană lunar, respectiv cu 584,2 lei sau de 1,5 ori mai mult faţă de mediul rural.

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia a alocat 39,9% din cheltuielile lunare de consum (37,8% în anul 2010), iar în rural – 45,3% (44,1%). Populaţia urbană cheltuie mai mult pentru întreţinerea locuinţei (18,8% faţă de 17,2% în mediul rural), servicii de comunicaţii (4,8% faţă de 4,0%), servicii de agrement (2,5% faţă de 0,8%) şi pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (3,1% faţă de 0,6%).

În structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei, predomină cheltuielile băneşti – 89,3%, celor în natură le revine respectiv 10,7% (vezi anexa tabelul 4-6). În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 3,7% şi de regulă reprezintă consumul produselor alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor social, etc.). În cazul gospodăriilor rurale cheltuielile în natură sunt mai semnificative (18,2%), dat fiind acoperirii necesarului de consum alimentar din contul produselor obţinute din activitatea agricolă pe cont propriu.

Evoluţia trimestrială a veniturilor populaţiei a înregistrat tendinţe ascendente continui, cele mai mici venituri fiind înregistrate în trimestrul I, iar cele mai mari în trimestrul IV. Totodată, cheltuielile populaţiei au înregistrat tendinţe diferite, astfel încît, cele mai mari cheltuieli au fost înregistrate în trimestrul III, iar cele mai mici în trimestrul I. Ponderea cheltuielilor pentru produse alimentare a variat de la 43,0% în trimestrul I şi II, pînă la 41,4% - trimestrul III (vezi anexa, tabelul 10).

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Indicele preţurilor de consum în anul 2011 faţă de anul 2010 a constituit 107,6% .

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şefa direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
38250 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran