RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2012
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2012
27.05.2013
Versiune tipar

Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2012

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2012.

Sisteme de alimentare cu apă. În anul 2012 pe teritoriul ţării au fost amplasate 742 sisteme de alimentare cu apă1, din care 571 unităţi – cu proprietate publică, 168 – private, 3 – proprietate mixtă. Din total apeducte, pe parcursul anului 2012 au funcţionat 677 sisteme (91,2%) sau cu 34 apeducte mai mult comparativ cu anul precedent şi cu 163 mai mult comparativ cu anul 2008.

Figura 1. Sisteme de alimentare cu apă, 2008-2012

Numărul sistemelor de alimentare cu apă a crescut ca urmare a punerii în funcţiune pe parcursul anului a 44 sisteme de alimentare cu apă, preponderent în următoarele raioane: Rîşcani – 11, Căuşeni – 8, Cahul şi Teleneşti, respectiv cîte  – 3, Cantemir, Călăraşi, Criuleni, Hînceşti, Ciadîr-Lunga, cîte 2 sisteme. Totodată, 19 sisteme de alimentare cu apă nu au fost funcţionale: raionul Şoldăneşti, Taraclia respectiv cîte 6 sisteme, Floreşti – 3, Nisporeni – 2, Basarabeasca, Dubăsari, Floreşti, Hînceşti, Orhei, Comrat - cîte 1 sistem de alimentare cu apă.

Astfel, cu servicii centralizate de alimentare cu apă au fost asigurate 38,7% din localităţile ţării, 76,7% din oraşe şi 36,2% din localităţile rurale. Anual numărul localităţilor dotate cu sisteme de alimentare cu apă este în creştere, în anul 2012 numărul acestora fiind de 378 localităţi faţă de 338 în anul 2008.

Lungimea totală a reţelelor şi apeductelor de distribuţie a apei potabile a constituit în anul 2012 9,3 mii km sau cu 409,5 km mai mult faţă de anul 2011. Dat fiind că nu toate sistemele de alimentare cu apă sunt funcţionale, de facto pe parcursul anului au funcţionat 9,1 mii km de reţele (97,9%). Volumul de apă captată a constituit 122,5 mil. m.c., inclusiv 74,6% din surse de suprafaţă, 18,8% din surse subterane şi 6,6% din alte surse.

Figura 2. Volumul de apă captată după surse, 2012

Populaţia deservită de sistemul public de alimentare cu apă. Înanul 2012, populaţia deservită de sistemul public de alimentare cu apă a fost de circa 1,5 milioane persoane, ce reprezintă 42,1% din populaţia ţării (68,9% populaţia urbană şi 22,7% rurală). Cea mai mare pondere a populaţiei deservite de sistemul public de alimentare cu apă se înregistrează în UTA Găgăuzia - 66,6% şi mun. Chişinău – 66,4%, urmată de regiunea Sud – 48,8%, Nord – 30,5% şi Centru -27,4%.

Distribuţia apei. În anul 2012 volumul de apă distribuită de către întreprinderile specializate de alimentare cu apă a fost de 74,9 mil. m.c sau cu 1,4 mil. m.c. mai mult decît în anul 2011. În medie pe an la un locuitor revine 14,6 m.c. apă furnizată.

Tabelul 1. Reţeaua şi volumul de apă potabilă distribuită, 2009-2012

2009

2010

2011

2012

Numărul localităţilor dotate cu sisteme de alimentare cu apă potabilă

338

351

366

378

Sisteme de alimentare cu apă, unităţi

644

690

723

742

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, km

8036,2

8509,9

8914,7

9324,2

Apă potabilă distribuită consumatorilor, mil. m.c.

78,1

75,0

73,5

74,9

inclusiv populaţiei, mil. m.c.

53,6

51,3

51,2

52,1

În profil teritorial cel mai mare volum de apă furnizată la un locuitor se înregistrează în mun. Chişinău – 43,7 m.c., UTA Găgăuzia – 8,5 m.c., după care urmează regiunea de Sud – 7,6 m.c. (vezi anexa, tab.2).

Din volumul total de apă distribuită, 52,1 milioane m.c sau 69,5% este distribuită populaţiei, 5,6% - instituţiilor bugetare, iar 24,9% altor consumatori, precum agenţii economici. Volumul de apă realizat populaţiei comparativ cu anul precedent s-a majorat în total pe ţară cu 1,8%. În regiunea de Sud volumul de apă livrat populaţiei s-a majorat cu 13,9% faţă de anul precedent, în regiunea de Centru cu 11,3%, UTA Găgăuzia – 7,8%, iar la Nord cu 1,8%.

Figura 3. Volumul de apă distribuită pe categorii de consumatori, 2012

Pe parcursul anului 2012, 86,4% din volumul de apă total realizat a fost prin dispozitive de măsurare. Cel mai mare volum de apă realizat prin dispozitive de măsurare a fost înregistrat în regiunea Nord – 93,3%, iar cel mai mic în regiunea Centru – 81,2%. În anul 2012 au fost înregistrate 37,2 mii cazuri de avarii accidentale în reţeaua de distribuţie a apei sau cu 8,7 mii cazuri mai mult comparativ cu anul 2011, fapt ce a determinat pierderi semnificative de apă.

Sisteme de canalizare centralizate. În anul 2012 din total apeducte, 158 au fost dotate cu sisteme de canalizare, din care au funcţionat 110 sisteme sau cu 3 unităţi mai mult comparativ cu anul 2011. Pe parcursul anului 2012 au fost puse în funcţiune 3 sisteme de canalizare, cu 4 sisteme mai puţin comparativ cu anul 2012, iar 12 sisteme au fost scoase din funcţiune. Din total sisteme de canalizare, 124 sunt dotate cu staţii de epurare.  

Figura 3. Sisteme de canalizare, 2008-2012

Populaţia deservită de sistemul public de canalizare. Numărul populaţiei cu acces la servicii de canalizare a constituit 761 mii persoane, ce prezintă 21,4% din total populaţie, inclusiv 50,1% în localităţile urbane şi numai 1,0% din localităţile rurale. Cea mai mare pondere a populaţiei cu acces îmbunătăţit la servicii de canalizare este înregistrată în regiunea Nord – 23,4%, urmată de regiunile Centru -10,2% , Sud – 6,7% şi UTA Găgăuzia – 2,2%.

Lungimea totală a reţelei de canalizare a constituit în anul 2012 2,6 mii km, din care de facto au funcţionat 2,4 mii km (92,3%). Capacitatea zilnică de curăţare a apelor uzate pe parcursul anului 2012 a fost de 0,7 mil. m.c. de apă.

Tabelul 2. Reţeaua sistemelor de canalizare, 2009-2012

2009

2010

2011

2012

Numărul localităţilor cu sisteme de canalizare

135

134

135

130

Sisteme de canalizare, unităţi

172

169

167

158

inclusiv dotate cu staţii de epurare

128

126

132

124

Lungimea totală a reţelei de canalizare, km

2548,5

2586,5

2592,1

2602,1

 Cantitatea totală a apelor uzate colectate a fost de 66,5 mil. m.c., din care 56,6% reprezintă apele uzate recepţionate de la populaţie.

Figura 4. Distribuţia volumului de ape uzate recepţionate de la abonaţi, în 2012

Prin staţiile de epurare a apei au trecut 64,4 mil. m.c. apă uzată (96,8%). Din volumul total de apă uzată, apele epurate biologic au alcătuit 64,2 mil. m.c. (99,7%), din care 60,8 mil. m.c. (94,6%) au fost purificate conform normativelor stabilite. Pe parcursul anului la reţelele de canalizare au fost înregistrate 26,4 mii de avarii, cu 3,8 mii mai mult comparativ cu anul 2011.

Notă:

1 Conform informaţiei furnizate de către unităţile, întreprinderile care dispun de sisteme de alimentare cu apă aflate în gestiune şi care livrează apă menageră şi industrială.  

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37457 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran