RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Producţia globală agricolă în anul 2013
Producţia globală agricolă în anul 2013
27.01.2014
Versiune tipar

Producţia globală agricolă în anul 2013

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2013, conform estimărilor preliminare, a marcat 138,3% faţă de anul 2012. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creşterea accentuată a producţiei vegetale - cu 61,8%, producţia animalieră a crescut  cu 0,7%.

Indicii volumului producţiei agricole în a. 2007-2013  (în % faţă de anul precedent)

      Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile se prezintă astfel:

 

Producţia, mii tone

Producţia agricolă în a. 2013 în % faţă de 20121,2

Gradul de influenţă a producţiei asupra creşterii (+), descreşterii (-) producţiei agricole globale în 2013 faţă de 20121, %

2011

2012

20131

Total producţia agricolă

x

x

x

138.3

38.3

Producţia vegetală

x

x

x

161,8

38,0

din care pe  principalele tipuri:

cereale şi leguminoase boabe –   total3

2498

1206

2660

de 2,2 ori

22,0

              din care: grîu3

795

495

1007

de 2,0 ori

6,6

                        porumb pentru boabe

1468

572

1401

de 2,5 ori

13,3

floarea soarelui3

427

296

499

166,6

7,0

sfeclă de zahăr3

589

587

936

159,5

1,1

tutun

5,4

2,9

2,2

76,4

-0,1

soia

79

48

65

134,4

0,5

cartofi

351

182

239

131,5

0,8

legume – total

362

231

292

128,8

1,6

fructe, nuci şi pomuşoare – total

378

380

416

111,5

   0,8

struguri

595

506

612

121,0

2,2

Producţia animală

x

x

100,7

0,3

    din care pe principalele tipuri:

vite şi păsări (în masă vie)

161

164

166

100,9

0,2

lapte

560

525

527

101,4

0,1

ouă (mil. buc.)

705

622

617

99,2

0,0

1 Conform estimărilor preliminare
2 Reieşind  din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile
3 În masă după finisare

Analiza impactului diferitor tipuri de producţie asupra ritmului volumului fizic al producţiei agricole în anul 2013 faţă de anul 2012 indică, că influenţa pozitivă mai semnificativă a avut-o creşterea  producţiei de cereale şi leguminoase boabe de 2,2 ori, floarea soarelui – cu 66,6%, sfeclă de zahăr – cu 59,5%, cartofi – cu 31,5%, legume – cu 28,8%, struguri – cu 21,0%, care a generat majorarea producţiei globale agricole, corespunzător, cu 22,0%, cu 7,0%, cu 1,1%, cu 0,8%, cu 1,6% şi cu 2,2%.

În anul 2013 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 72% (în anul 2012 – 62%), din care de cereale şi leguminoase boabe – 29,0% (18,0%), culturi tehnice – 17,6% (14,5%), cartofi, legume şi bostănoase – 8,0% (8,7%), fructe, nuci şi pomuşoare – 5,4% (6,7%), struguri – 9,1% (10,4%). Producţiei animale i-a revenit 28% (în anul 2012 – 38%), din care de vite şi păsări – 15,7% (21,5%), lapte – 8,1% (11,1%), ouă – 3,0% (4,2%). Creşterea  producţiei vegetale (şi respectiv a  ponderii acesteia în total producţia agricolă) în anul 2013 faţă de anul precedent a fost generată de creşterea roadei medii la toate culturile agricole. Astfel, producţia medie la un hectar de porumb a crescut de 2,5 ori, de soia – de 1,9 ori, floarea soarelui şi sfeclă de zahăr – de cîte 1,8 ori, de grîu – de 1,7 ori, de orz – de 1,6 ori, de cartofi – de 1,3 ori.

Creşterea producţiei animaliere cu 0,7% a avut loc datorită majorării volumului producţiei de vite şi păsări cu 32,6% în întreprinderile agricole şi producţiei de lapte cu 1,5% în gospodăriile populaţiei şi cele ţărăneşti (de fermier).

Situaţia în profil pe categorii de gospodării indică majorarea ponderii producţiei în întreprinderile agricole în volumul total al producţiei globale agricole. Aşadar, în anul 2013 ponderea producţiei întreprinderilor agricole a constituit 44% (în anul 2012 – 35%, în 2011 – 32%).

În anul 2013 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de sfeclă de zahăr – 94%, rapiţă – 92%, soia – 84%, floarea soarelui – 83%, tutun – 76% şi cereale şi leguminoase pentru boabe (exclusiv porumb) - 72%. Totodată, 85% din volumul total de cartofi şi legume, 73% de struguri,  66% de porumb pentru boabe,  97% de lapte, 65 %  de carne, 60%  de ouă au fost produse de gospodăriile populaţiei şi cele ţărăneşti (de fermier).

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45851 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran