RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 28.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-martie 2014
Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-martie 2014
16.06.2014
Versiune tipar

Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-martie 2014*

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2014 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 21469 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali (preţurile medii ale anului 2013) - cu 3,6% faţă de ianuarie-martie 2013 (vezi anexa nr.1).

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de bunuri s-a majorat cu 7,1% în raport cu perioada similară a anului trecut, influenţând pozitiv (+1,3%) evoluţia produsului intern brut. Valoarea adăugată brută produsă în agricultură, economia vânatului, silvicultură, pescuit, piscicultură şi industrie a depăşit realizările perioadei respective a anului precedent respectiv cu 7,2% şi 7,1%, contribuind pozitiv (+0,3% şi +1,0% respectiv) la creşterea produsului intern brut.

Contribuţia sectorului de bunuri la formarea produsului intern brut a constituit, în perioada de referinţă, 19,9%.

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de servicii s-a majorat comparativ cu perioada analogică a anului precedent cu 3,6%, contribuind la sporirea produsului intern brut cu 2,3%. Construcţiile au înregistrat cea mai mare creştere a volumului de activitate (+8,5%), urmate de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (+5,4%), transporturi şi comunicaţii (+4,9%) şi alte activităţi de servicii (+2,3%). Din „alte activităţi de servicii” majorări considerabile s-au produs pentru alte activităţi de servicii colective, sociale, personale şi servicii acordate gospodăriilor particulare de către personalul angajat (+7,5%), activităţi financiare (+7,0%), hoteluri şi restaurante (+4,7%), tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate întreprinderilor (+3,0%). Creşteri uşoare ale volumului de activitate s-au înregistrat în sănătate şi asistenţă socială (+0,7%) şi în administraţia publică (+0,1%). Reducere a valorii adăugate brute s-a înregistrat în învăţământ (-2,8%) (vezi anexa nr.2).

Contribuţia sectorului de servicii la formarea produsului intern brut a constituit, în perioada de referinţă, 65,9%.

Volumul impozitelor pe produse colectat la Bugetul Public Naţional s-a majorat cu 0,5% în raport cu perioada similară a anului anterior, contribuind la formarea produsului intern brut cu 16,9%.

Consumul final a fost în creştere cu 0,4% în raport cu perioada respectivă a anului precedent, influenţând pozitiv (+0,5%) sporul produsului intern brut. Creşterea a fost condiţionată de majorarea cu 0,6% a consumului final al gospodăriilor populaţiei. Formarea brută de capital fix a depăşit cu 8,6% realizările perioadei respective a anului precedent, contribuind în perioada de referinţă cu 23,2% la formarea produsului intern brut. Exportul de bunuri şi servicii s-a majorat cu 3,4% faţă de perioada respectivă a anului precedent, atunci când importul de bunuri şi servicii s-a diminuat cu 0,5%.

Anexe:

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale şi sinteze macroeconomice
Tel. 0 22 73 75 57 / 40 30 90

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47725 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran