RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.08.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2016
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2016
10.08.2016
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2016

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iunie 2016 indicele producţiei industriale a rămas la același nivel faţă de ianuarie-iunie 2015. În luna iunie 2016 faţă de iunie 2015 acest indice a marcat 97,9%.

Industria extractivă în ianuarie-iunie 2016 comparativ cu ianuarie-iunie 2015 a înregistrat o descreştere a volumului producției cu 20,8%.

Industria prelucrătoare în ianuarie-iunie 2016 comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2015 a înregistrat o creştere a volumului producţiei cu 2,1%, ceea ce a determinat majorarea indicelui general de producție pe țară cu 1,7%.

În ianuarie-iunie 2016 faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent industria alimentară în ansamblu a înregistrat o descreştere a volumului de producţie cu 2,1% (ceea ce a generat descreşterea indicelui general pe total industrie cu 0,5%). Volumul producţiei însă a crescut la activităţile: prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor – cu 78,4% (motivînd creşterea indicelui general cu 0,3%); distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice – cu 27,6% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – cu 8,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie – cu 3,4% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor lactate – cu 3,3% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea vinurilor din struguri – cu 2,9% (motivînd creșterea pe total industrie cu 0,1%).

În acelaşi timp s-au înregistrat reduceri ale volumului de producţie la următoarele activităţi ale industriei alimentare: producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate – cu 38,3% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 23,4% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,5%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 9,9% (motivînd descreşterea pe total industrie cu 0,3%).

În ianuarie-iunie 2016 faţă de aceeași perioadă a anului precedent s-au înregistrat creşteri şi la alte activităţi ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi pluta, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite – cu 42,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea produselor textile – cu 34,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 1,8%); fabricarea produselor de tutun – cu 32,5% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,1%); fabricarea de mobilă – cu 28,7% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 24,1% (motivînd creşterea pe total industrie cu 1,2%); tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor – cu 16,8% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – cu 14,0% (motivînd creşterea pe total industrie cu 0,3%) etc.

Totodată, în perioada de referinţă au avut loc reduceri ale volumului de producţie faţă de ianuarie-iunie 2015 la activităţile: fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice – cu 22,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea echipamentelor electrice – cu 17,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 1,5%); fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice – cu 13,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,4%); fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice – cu 5,5% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%).

În ianuarie-iunie 2016 faţă de ianuarie-iunie 2015 sectorul energetic a înregistrat micşorarea volumului producţiei cu 6,0% (motivînd descreşterea indicelui general de producţie cu 1,0%). Descreșterea nivelului producției în sectorul energetic a fost cauzată în mare parte de descreşterea producţiei la activitatea producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice cu 4,4% şi la activitatea furnizarea de abur şi aer condiţionat – cu 11,5%.

În profil pe regiuni de dezvoltare indicele producţiei industriale în ianuarie-iunie 2016 faţă de ianuarie-iunie 2015 a evoluat în felul următor: pentru municipiul Chişinău a constituit 96,3%, regiunea Nord – 96,6%, regiunea Centru – 102,4%, regiunea Sud – 110,4% şi UTA Găgăuzia – 123,3%.

Anexe:

  1. Indicii producției industriale pe principalele tipuri de activități în ianuarie-iunie 2016

Precizări metodologice:

  • Metodologia de calcul a Indicelui producţiei industriale 
  • Indicii Producţiei Industriale la nivel teritorial sunt calculaţi pe cercul de întreprinderi reprezentativ la nivel de fiecare unitate administrativ-teritorială şi regiune de dezvoltare după o metodologie bazată pe însumarea valorilor producţiei aferente teritoriului (regiunii de dezvoltare) respectiv, deflatate cu indicele preţurilor producţiei industriale.
  • Indicele este provizoriu, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

 Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37952 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran