RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 05.08.2021
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2015
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2015
06.09.2016
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 20151

Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul 2015 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 21 123,3 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în active materiale pe termen lung. Comparativ cu anul 2014 volumul s-a micșorat cu 9,4% (în preţuri comparabile).

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. În anul 2015 valoarea investițiilor (în prețuri comparabile) s-a diminuat față de anul 2014, la clădiri de locuit cu 0,2%, clădiri (exclusiv de locuit) și edificii – 24,8%, mijloace de transport – 10,8%. Valoarea investițiilor în utilaje, mașini și instalații de transmisie a crescut cu 0,6% față de anul 2014.

Tabelul 1. Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe în anul 2015

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

Informativ: 2014 în % faţă de total

2014

total

Investiţii în active materiale pe termen lung – total

21 123,3

90,6

100,0

100,0

din care:

 

 

 

 

clădiri de locuit

3 045,1

99,8

14,4

13,1

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

3 708,5

75,2

17,6

21,1

utilaje şi maşini, instalații de transmisie

8 022,5

100,6

38,0

33,4

mijloace de transport

2 019,8

89,2

9,6

9,4

alte

4 327,4

80,7

20,4

23,0

Cea mai mare pondere revin investițiilor în utilaje, mașini și instalații de transmisie care constituie 38,0% din total investiții sau cu 4,6 puncte procentuale mai mult decît în anul 2014.

Structura investițiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe

Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în anul 2015 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, constituind 13 071,8 mil. lei investiţii, cota-parte a cărora a constituit 61,9% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în creştere faţă de nivelul anului 2014 cu 4,8 puncte procentuale.

În anul 2015, asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare a constituit 12,6% din volumul total al investiţiilor realizate. Din contul acestor surse au fost utilizate 2 663,7 mil. lei, fiind în descreştere faţă de anul 2014 cu 27,9% (în preţuri comparabile).

Cota-parte a mijloacelor investitorilor străini s-a marit cu 1,1 puncte procentuale faţă de nivelul anului 2014, constituind 7,1% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Tabelul 2. Investiţii în active materiale pe surse de finanţare în anul 2015

Realizăr, mil. lei

în % faţă de:

Informat: 2014 în % faţă de total

2014

total

Investiţii în active materiale pe termen lung – total

21 123,3

90,6

100,0

100,0

din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

1 715,3

68,4

8,1

10,8

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

948,4

79,9

4,5

5,1

mijloacelor proprii ale întreprinderilor şi populaţiei

13 071,8

98,3

61,9

57,0

mijloacelor investitorilor străini

1 492,2

106,8

7,1

6,0

altor surse

3 895,6

79,1

18,4

21,1

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că cele mai mari investiţii sînt realizate de sectorul privat.

Agenţii economici ai sectorului nominalizat au valorificat 10 335,5 mil. lei investiţii, fiind în descreştere cu 8,0% faţă de anul 2014.

Cota-parte a entităţilor cu forma de proprietate publică a constituit 32,0% în volumul total al investiţiilor realizate. Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 18,4% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 3,0 puncte procentuale mai mult faţă de realizările anului 2014.

Tabelul 3. Investiţii în active materiale pe forme de proprietate în anul 2015

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

Informativ: 2014 în % faţă de total

2014

total

Investiţii în active materiale pe termen lung – total

21 123,3

90,6

100,0

100,0

din care, pe forme de proprietate:

publică

6 769,9

81,7

32,0

35,5

privată

10 335,5

92,0

48,9

48,2

mixtă (publică şi privată), fără participare străină

144,5

73,3

0,7

0,9

străină

1 789,3

108,3

8,5

7,1

a întreprinderilor mixte

2 084,1

107,3

9,9

8,3

Investiţii în active materiale pe regiuni de dezvoltare2. Volumul cel mai mare al investiţiilor în active materiale a fost realizat de către întreprinderile şi organizaţiile din municipiul Chişinău, care au valorificat 14 608,9 mil. lei sau 69,2% din volumul total al investiţiilor însuşite în total pe ţară. Comparativ cu anul 2014, acest volum s-a mărit cu 0,5% (în preţuri comparabile).

Tabelul 4. Investiţii în active materiale pe termen lung pe regiuni de dezvoltare în anul 2015

Realizări,mil. lei

în % faţă de:

Informativ: 2014 în % faţă de total

2014

total

Total

21 123,3

90,6

100,0

100,0

din care:

mun. Chişinău

14 608,9

100,5

69,2

62,3

Nord

2 459,1

74,3

11,6

14,2

Centru

2 437,1

70,5

11,5

14,8

Sud

1 176,1

71,4

5,6

7,1

UTA Găgăuzia

442,1

118,9

2,1

1,6

Investiţii în active materiale pe tipuri de activităţi economice. Volumul preponderent al investiţiilor în anul 2015 a fost îndreptat pentru dezvoltarea următoarelor sectoare economice: tranzacţii imobiliare – 15,1%, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul – 13,5%, industria prelucrătoare – 12,0%, construcţii – 8,5% din volumul total al investiţiilor utilizate.

Ponderea investiţiilor în tranzacţii imobiliare a crescut cu 1,6 puncte procentuale faţă de anul 2014, în comerţ cu ridicata şi cu amănuntul – cu 1,6 puncte procentuale și în industria prelucrătoare – cu 0,9 puncte procentuale. Totodată ponderea investiţiilor utilizate în construcții a scăzut cu 2,8 puncte procentuale faţă de nivelul anului 2014.

Tabelul 5. Investiţii în active materiale pe tipuri de activităţi economice în anul 2015

 

Realizări,mil. lei

În % faţă de:

Informativ: 2014 în % faţă de total

2014

total

Investiţii în active materiale
pe termen lung – total

21 123,3

90,6

100,0

100,0

din care:

 

 

 

 

agricultura, silvicultura şi pescuit

1 801,8

70,1

8,5

11,0

industria extractivă

64,2

72,7

0,3

0,4

industria prelucrătoare

2 530,4

98,0

12,0

11,1

producţia şi furnizarea de  energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

688,8

54,2

3,3

5,4

distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

799,3

82,4

3,8

4,2

construcţii

1 801,1

68,6

8,5

11,3

comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

2 856,9

103,2

13,5

11,9

transporturi şi depozitare

1 045,9

89,3

4,9

5,0

activităţi de cazare şi de alimentaţie publică

481,4

169,5

2,3

1,2

informaţii şi comunicaţii

1 766,6

117,4

8,3

6,4

activităţi financiare şi de asigurări

421,0

185,8

2,0

1,0

tranzacţii imobiliare

3 197,8

101,6

15,1

13,5

activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

145,7

88,7

0,7

0,7

activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii de suport

52,8

76,1

0,3

0,3

administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

693,3

77,5

3,3

3,8

învăţămînt

730,0

71,5

3,5

4,4

sănătate şi asistenţă socială

1 677,5

117,3

7,9

6,1

arta, activităţi de recreere şi de agrement

250,8

54,6

1,2

2,0

alte activităţi de servicii

117,9

169,4

0,6

0,3

Investiţii pentru protecţia mediului. În anul 2015 pentru protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale au fost însuşite 33,3 mil. lei investiţii, micșorîndu-se cu 63,9% faţă de anul 2014. Cota-parte a investiţiilor pentru protecţia mediului în volumul total al investiţiilor utilizate în total pe ţară a constituit 0,2% (în anul 2014 – 0,4%).

Tabelul 6. Investiţii pentru protecţia mediului în anul 2015

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

Informativ: 2014 în % faţă de total

2014

total

Investiţii în active materiale pentru protecţia mediului – total

33,3

36,1

100,0

100,0

din care, pentru:

protecţia şi folosirea raţională a resurselor de apă

22,6

37,0

67,8

66,1

protecţia şi folosirea raţională a pămînturilor

10,5

36,2

31,5

31,4

instalaţii pentru utilizarea şi prelucrarea deşeurilor de producţie

0,02

1,0

0,1

1,9

alte direcţii

0,2

37,0

0,6

0,6

Investiţiile pentru protecţia mediului au fost realizate preponderent de către agenţii economici cu forma de proprietate publică (94,7%), iar întreprinderile mixte au însușit 5,3% din volumul total al acestor investiții.

Punerea în funcţiune a obiectelor şi capacităţilor. Din contul construcţiilor noi, reconstrucţiilor şi extinderilor întreprinderilor în funcţiune, în anul 2015 au fost date în exploatare un şir de obiecte şi capacităţi.

Din obiectele gospodăriei comunale au fost date în exploatare apeducte cu lungimea de 414,7 km şi cu capacitate de tranzit de 2,1 mii m³ de apă în 24 ore, reţele de canalizare cu lungimea de 106,9 km şi cu capacitatea de evacuare de 0,2 mii m³ de apă în 24 ore, reţele termice cu capacitatea de 1,8 Gcal pe oră; au fost date în folosinţă reţele de gaze naturale cu lungimea de 145,8 km, drumuri cu îmbrăcăminte rigidă cu lungimea de 35,9 km. În anul 2015 au fost construite 39 întreprinderi  de comerţ cu suprafaţa comercială de 15,4 mii m², etc. Din obiecte de menire social-culturală, în anul 2015 au fost construite şi date în folosinţă: o instituţie preşcolară (cu capacitatea totală de 40 locuri) şi 4 policlinici (cu 80 vizite pe schimb).

Locuinţe date în exploatare. În anul 2015 au fost date în exploatare 7 587 locuințe (apartamente și case individuale) cu suprafața totală de 609,7 mii m2, sau cu 22,6% mai mult  comparativ cu anul 2014.

Tabelul 7. Date privind locuințele date în exploatare în anul 2015

Locuințe, unități

Suprafaţa totală

mii m2

în % față de 2014

Total

7 587

609,7

122,6

apartamente

6 055

384,1

141,3

case individuale

1 532

225,6

100,1

din total, în:

mediul urban

6 898

516,0

125,3

mediul rural

689

93,7

109,6

Distribuția după mediul de rezidență arată, că din volumul total al locuințelor în mediul urban au fost date în exploatare 6 898 locuințe cu suprafața totală de 516,0 mii m2 sau cu 25,3 % mai mult față de anul 2014.

Tabelul 8. Locuinţe date în exploatare în anul 2015 pe regiuni de dezvoltare

Locuințe, unități

Suprafaţa totală, mii m2

în % faţă de:

2014

total

Total

7 587

609,7

122,6

100,0

din care:

mun. Chişinău

6 170

469,6

128,9

77,0

Nord

348

39,2

85,5

6,4

Centru

746

70,3

125,4

11,5

Sud

225

20,7

117,7

3,4

UTA Găgăuzia

98

9,9

72,6

1,6

Distribuţia în profil regional arată, că cel mai mare volum al  locuinţelor date în exploatare, s-a înregistrat în municipiul Chişinău – 6 170 locuințe, cu suprafaţa totală de 469,6 mii m2 (77,0% din volumul total al locuinţelor date în exploatare în total pe ţară), fiind în creştere cu 28,9% faţă de anul precedent.

În anul 2015 numărul clădirilor de locuit (fără casele de locuit individuale) aflate în construcţie neterminată a constituit 348 unităţi (în anul 2014 – 375 unităţi) cu suprafaţa totală de 1 923,8 mii m2.

 

Note:

Date precizate, prezentate conform cercetării anuale a activităţii investiţionale a agenţilor economici din Republica Moldova,
cu excepţia teritoriului din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. Datele preliminare privind activitatea investiţională prezentate
în ianuarie 2016 au fost elaborate în baza datelor operative ale agenţilor economici cuprinşi în cercetarea statistică infraanuală.
Datele anuale finale se prezintă conform situaţiei raportate la 1 aprilie 2016.

Informaţia în aspect teritorial este elaborată conform amplasării sediului central al unităţii.

Persoana de contact:
Tatiana Taievorbă
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
37913 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran