RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 26.11.2020
Prima / Comunicate de presă / Producţia globală agricolă în anul 2016
Producţia globală agricolă în anul 2016
27.01.2017
Versiune tipar

Producţia globală agricolă în anul 2016

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2016, conform estimărilor preliminare, a marcat 118,6% faţă de anul 2015. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creștera producţiei vegetale – cu 26,0 % și a producţiei animaliere – cu 3,1%.

Indicii volumului producţiei agricole în 2007 – 2016
(în % faţă de anul precedent)

Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile se prezintă astfel: 

 

Producţia, mii tone

Producţia agricolă în a. 2016 în % faţă de 20151,2

Gradul de influenţă a producţiei asupra creşterii (+), descreşterii (-) producţiei agricole globale în 2016 faţă de 20151, %

2014

2015

20161

Total producţia agricolă

x

x

x

118,6

18,6

Producţia vegetală

x

x

x

126,0

17,6

din care pe  principalele tipuri:

 

 

 

 

 

cereale şi leguminoase boabe – total3

2 922

2 206

2 978

134,6

8,1

din care:   grîu3

1 102

922

1 290

139,8

3,5

porumb pentru boabe

1 556

1 077

1 379

128,8

3,4

floarea soarelui3

547

485

673

138,9

4,5

sfeclă de zahăr3

1 356

538

590

109,8

0,1

tutun

1,4

1,2

0,9

71,3

0,0

soia

109

48

39

81,4

-0,2

rapiță

68

16

43

de 2,7 ori

0,7

cartofi

268

158

214

135,0

1,0

legume – total

327

246

293

112,1

0,8

fructe, nuci şi pomuşoare – total

497

485

590

119,2

1,5

struguri

594

599

615

102,8

0,2

Producţia animalieră

x

x

x

103,1

1,0

din care pe principalele tipuri:

 

 

 

 

 

vite şi păsări (în masă vie)

176

186

196

104,8

0,9

lapte

525

520

513

99,2

-0,1

ouă (mil. buc.)

645

625

667

107,0

0,2

1 Conform estimărilor preliminare
2 Reieşind  din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile 
3 În masă după finisare

Analiza impactului diferitor tipuri de producţie asupra ritmului volumului fizic al producţiei agricole în anul 2016 faţă de anul 2015 indică, că o influenţă pozitivă mai semnificativă a avut creşterea producţiei de cereale şi leguminoase boabe (cu 34,6%), floarea soarelui (cu 38,9%), fructe, nuci şi pomuşoare  (cu 19,2%), cartofi (cu 35,0%), vite şi păsări (în masă vie) (cu 4,8%), legume (cu 12,1%), rapiță (de 2,7 ori), care a generat majorarea producţiei globale agricole, corespunzător, cu 8,1%, cu 4,5%, cu 1,5%, cu 1,0%, cu 0,9%, cu 0,8%, cu 0,7%.

În anul 2016 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 72% (în anul 2015 – 68%), din care de cereale şi leguminoase boabe – 26,4% (23,3%), culturi tehnice – 17,4% (15,1%), cartofi – 3,3% (2,9%), legume – 6,3% (6,7%), fructe, nuci și pomușoare – 8,0% (8,0%), struguri – 7,0% (8,1%). Producţiei animale i-a revenit 28% (în anul 2015 – 32%), din care de vite şi păsări – 16,0% (18,2%), lapte – 7,9% (9,4%), ouă – 2,9% (3,2%). Creşterea producţiei vegetale (şi respectiv a ponderii acesteia în total producţia agricolă) în anul 2016 faţă de anul precedent a fost generată de creșterea roadei medii la majoritatea principalelor culturi agricole. Astfel, producţia medie la un hectar de soia a crescut cu 64,4%, de cartofi – cu 45,6%, de porumb – cu 35,5%, de grîu – cu 30,3%, de rapiță – cu 28,3%, de floarea soarelui - cu 27,2%, de sfeclă de zahăr –  cu 23,6%, de legume de cîmp – cu 14,5%.

Creşterea producţiei animaliere în gospodăriile de toate categoriile cu 3,1% a avut loc datorită majorării volumului producţiei de ouă cu 7,0% și producției de vite şi păsări în masă vie cu 4,8%. Producţia de lapte s-a diminuat cu 0,8% în rezultatul micșorării efectivului mediu de vaci în întreprinderile agricole cu 10,1% și în gospodăriile populației - cu 1,9%.

Situaţia în profil pe categorii de gospodării indică, că 42% din volumul producţiei globale agricole revin întreprinderilor agricole, 19% – gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), 39% – gospodăriilor populaţiei. Ponderea înaltă a gospodăriilor populaţiei în producţia agricolă este determinată în special de cota importantă a producţiei animaliere în aceste gospodării (circa 71% din total producţia sectorului zootehnic pe ţară).

În anul 2016 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de sfeclă de zahăr – 98%, rapiţă – 100%, tutun – 89%, soia – 85%, floarea soarelui – 85%, cereale şi leguminoase pentru boabe (exclusiv porumb) - 80%. Totodată, 86% din volumul total de cartofi, 82% de legume, 73% de struguri, 67% de porumb pentru boabe, 96% de lapte, 59% de carne, 57% de ouă au fost produse de gospodăriile populaţiei şi cele ţărăneşti (de fermier).

                                     

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
53726 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran