RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2017
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2017
27.07.2017
Versiune tipar

Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2017

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-iunie 2017, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 4566 mil. lei, constituind 95,0% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2016. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea accentuată a producţiei vegetale - cu 28,4%, producţia animalieră marcînd o descreştere nesemnificativă - cu 0,4%. Diminuarea producției vegetale a fost influenţată de întîrzierea campaniei de recoltare a culturilor agricole, ca impact a condiţiilor climaterice extrem de nefavorabile în primăvara anului curent.

Fitotehnie. Conform datelor preliminare, pentru roada anului 2017 gospodăriile de toate categoriile au semănat 1528,2 mii ha sau cu 8,7 mii ha (cu 0,6%) mai mult faţă de anul 2016.

Suprafeţele însămînţate şi structura lor se prezintă prin următoarele date:

 

2017

Structura, %

mii ha

în % faţă de 2016

2016

2017

Suprafaţa însămînţată – total

1 528,2

100,7

100

100

din care:

 

 

 

 

Cereale şi leguminoase pentru boabe – total

935,1

98,2

62,7

61,2

din acestea:

 

 

 

 

grîu de toamnă şi primăvară

333,7

89,9

24,4

21,8

orz de toamnă şi primăvară

80,7

97,8

5,4

5,3

porumb pentru boabe

480,3

102,2

31,0

31,4

leguminoase pentru boabe

34,4

147,0

1,5

2,3

Culturi tehnice – total

475,8

106,7

29,4

31,1

din acestea:

 

 

 

 

sfeclă de zahăr

23,6

110,8

1,4

1,5

floarea-soarelui

383,5

106,3

23,8

25,1

tutun

0,5

60,5

0,1

0,0

soia

33,9

85,0

2,6

2,2

rapiţă de toamnă

27,5

162,7

1,1

1,8

Cartofi, legume şi bostănoase – total

57,1

97,1

3,9

3,8

din acestea:

 

 

 

 

cartofi

19,7

96,1

1,4

1,3

legume de cîmp

28,9

101,0

1,9

1,9

bostănoase

7,6

98,8

0,5

0,5

Culturi pentru nutreţ – total

60,2

98,4

4,0

3,9

din acestea:

 

 

 

 

porumb pentru siloz şi masă verde

4,4

91,7

0,3

0,3

ierburi perene

50,6

98,4

3,4

3,3

Situaţia în profil pe categorii de gospodării indică, că în întreprinderile agricole continuă să fie concentrată cea mai mare parte a suprafeţelor însămînţate cu rapiţă de toamnă (93% din suprafaţa totală a semănăturilor culturii date), sfeclă de zahăr (91%), tutun (85%), soia (73%), grîu (70%), floarea soarelui (69%), orz (63%). În gospodăriile ţărăneşti (de fermier) sunt concentrate 64% din semănăturile cu culturi bostănoase și 54% – cu culturi pentru nutreţ, iar în gospodăriile populaţiei – 82% din suprafeţele sădite cu cartofi și 77% – din suprafeţele plantate cu legume de cîmp.

Structura suprafeţelor însămînţate cu culturi agricole după deținătorii terenurilor indică, că cea mai mare pondere o au întreprinderile agricole cărora le revin 792 mii ha sau 51,8% din toată suprafaţa însămînţată a ţării, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) le revin 460 mii ha sau 30,1%, iar gospodăriilor populaţiei – 277 mii ha sau 18,1%.

Zootehnie. Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

 

Ianuarie-iunie 2017

total

în % faţă de ianuarie-iunie 2016

ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

81,1

99,2

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

36,5

101,9

45,0

gospodăriile populaţiei

44,6

97,1

55,0

Lapte – total, mii tone

223,9

96,1

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

13,2

101,1

5,9

gospodăriile populaţiei

210,7

95,8

94,1

Ouă - total, mil. buc.

348,4

106,6

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

163,9

107,9

47,0

gospodăriile populaţiei

184,5

105,4

53,0

În ianuarie-iunie 2017, în comparaţie cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei de ouă cu 6,6% în rezultatul creşterii producţiei de ouă în întreprinderile agricole cu 7,9% şi în gospodăriile populaţiei cu 5,4%.

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) s-a micşorat cu 0,8%, iar producţia de lapte - cu 3,9 în rezultatul scăderii producţiei în gospodăriile populaţiei, corespunzător cu 2,9% şi cu 4,2%.

Situaţia în profil pe categorii de gospodării indică, că în gospodăriile populaţiei s-a produs cea mai mare parte a producţiei animaliere: a laptelui – 94,1% din volumul total, a producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – 55,0% şi a ouălor – 53,0%.

Efectivul de animale pe principalele specii se prezintă astfel: 

La 1 iulie 2017

Ponderea (în % faţă de total)

mii capete

în % faţă de 1 iulie 2016

Bovine – total

183,4

94,6

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

19,2

98,3

10,5

gospodăriile populaţiei

164,2

94,2

89,5

 din ele vaci – total

122,9

95,0

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

5,6

94,9

4,6

gospodăriile populaţiei

117,3

95,0

95,4

Porcine – total

416,1

86,6

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

158,1

76,3

38,0

gospodăriile populaţiei

258,0

94,3

62,0

Ovine şi caprine – total

915,8

99,0

100

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole2

30,3

90,4

3,3

gospodăriile populaţiei

885,5

99,3

96,7

Păsări (întreprinderile agricole)2

5 083,5

98,1

x

La 1 iulie 2017 faţă de data respectivă a anului trecut în întreprinderile agricole şi gospodăriile populaţiei a fost marcată micşorarea efectivelor de animale de toate speciile.

Situaţia în întreprinderile agricole în profil teritorial

În întreprinderile agricole în ianuarie-iunie 2017 faţă de ianuarie-iunie 2016 producţia (creşterea) vitelor si păsărilor (în masă vie) s-a majorat cu 1,9%, din care în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia – cu 25%, Nord – cu 2% şi Centru – cu 0,5%, iar în regiunile de dezvoltare municipiul Chişinău şi Sud producţia (creşterea) vitelor si păsărilor (în masă vie) s-a micşorat, corespunzător, cu 36% şi cu 3%.

Volumul de vînzare a vitelor şi păsărilor pentru sacrificare în întreprinderile agricole a crescut în următoarele regiuni de dezvoltare ale ţării: Sud – cu 13%, Centru – cu 12% şi Nord – cu 7%. Totodată, volumul de vînzare a vitelor și păsărilor a scăzut în regiunile de dezvoltare: municipiul Chişinău – cu 31% şi UTA Găgăuzia – cu 7%.

Volumul producţiei de lapte de vacă în întreprinderile agricole s-a majorat cu 1,1%. Mărirea producţiei de lapte de vacă s-a înregistrat în întreprinderile agricole din următoarele regiuni de dezvoltare: municipiul Chişinău – cu 67 %, Centru – cu 16%, UTA Găgăuzia – cu 8% şi Nord - cu 2%. Totodată, volumul producţiei de lapte de vacă s-a micşorat cu 32% în regiunea de dezvoltare Sud.

Volumul producţiei de ouă de găină în întreprinderile agricole a crescut cu 7,9%. Majorarea producţiei de ouă s-a înregistrat în întreprinderile agricole din toate regiunile de dezvoltare ale ţării, cu excepţia regiunii de dezvoltare Nord, unde s-a înregistrat o scădere cu 3%.

Note:

1 Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) înregistrate şi persoanele, care au primit sectoare de teren, atribuite în contul cotelor de teren echivalent, dar nu şi-au înregistrat gospodăria în modul stabilit
 
2 Întreprinderile agricole şi  gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la bilanţ animale (ferme)

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
34932 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran