RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 29.09.2022
Prima / Comunicate de presă / Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2018
Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2018
27.07.2018
Versiune tipar

Producţia globală agricolă în ianuarie-iunie 2018

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-iunie 2018, conform estimărilor preliminare, a constituit în preţuri curente 5028 mil. lei, înregistrînd 107,2% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2017. Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creșterea  producţiei vegetale  cu 54,6%, care a fost generată de ritmurile mai înalte de recoltare a culturilor agricole în anul curent. Producţia animalieră a crescut cu 0,7%.

Fitotehnie. Pentru roada anului 2018 gospodăriile de toate categoriile au semănat 1539,1 mii ha sau cu 10,9 mii ha (cu 0,7%) mai mult faţă de anul 2017.

Tabelul 1. Suprafețele însămînțate cu culturi agricole și structura lor, în gospodăriile de toate categoriile

 

2018

Structura, %

mii ha

în % faţă de 2017

2017

2018

Suprafaţa însămînţată – total

1539,1

100,7

100,0

100,0

din care:

 

 

 

 

Cereale şi leguminoase pentru boabe – total

971,7

103,9

61,2

63,1

din acestea:

 

 

 

 

grîu de toamnă şi primăvară

372,0

111,5

21,8

24,2

orz de toamnă şi primăvară

65,2

80,8

5,3

4,2

porumb pentru boabe

489,9

102,0

31,4

31,8

leguminoase pentru boabe

41,0

119,2

2,3

2,7

Culturi tehnice – total

460,6

96,8

31,1

29,9

din acestea:

 

 

 

 

sfeclă de zahăr

20,2

85,7

1,5

1,3

floarea-soarelui

362,2

94,4

25,1

23,5

tutun

0,4

68,7

0,0

0,0

soia

28,1

82,8

2,2

1,8

rapiţă de toamnă

42,8

155,8

1,8

2,8

Cartofi, legume şi bostănoase – total

53,4

93,5

3,8

3,5

din acestea:

 

 

 

 

cartofi

18,9

96,3

1,3

1,2

legume de cîmp

28,4

98,0

1,9

1,8

bostănoase

5,3

71,5

0,5

0,3

Culturi pentru nutreţ – total

53,4

88,7

3,9

3,5

din acestea:

 

 

 

 

porumb pentru siloz şi masă verde

4,3

97,6

0,3

0,3

ierburi perene

44,4

87,8

3,3

2,9

În întreprinderile agricole continuă să fie concentrată cea mai mare parte a suprafeţelor însămînţate cu rapiţă de toamnă (93% din suprafaţa totală a semănăturilor culturii date), sfeclă de zahăr (87,7%), tutun (74,8%), grîu (71,2%), floarea soarelui (68,2%), orz și soia (cu cîte 65,1%). În gospodăriile ţărăneşti (de fermier)1 sunt concentrate 55,6% din semănăturile cu culturi pentru nutreţ, iar în gospodăriile populaţiei – 84,7% din suprafeţele sădite cu cartofi și 79,6% – din suprafeţele plantate cu legume de cîmp.

Structura suprafeţelor însămînţate cu culturi agricole după deținătorii terenurilor indică, că cea mai mare pondere o au întreprinderile agricole, cărora le revin 803,1 mii ha sau 52,2% din toată suprafaţa însămînţată a ţării, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)1 le revin 452,4 mii ha sau 29,4%, iar gospodăriilor populaţiei – 283,6 mii ha sau 18,4%.

Figura 1.Structura suprafețelor însămînțate cu culturi agricole, pe categorii de gospodării, în 2017-2018

Zootehnie. Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Tabelul 2. Producţia animalieră pe principalele tipuri

 

Ianuarie-iunie 2018

total

în % faţă de ianuarie-iunie 20172

ponderea (în % faţă de total)

 

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

86,1

105,9

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole3

42,3

115,9

49,1

gospodăriile populaţiei

43,8

98,1

50,9

Lapte – total, mii tone

203,5

90,8

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole3

11,8

88,2

5,8

gospodăriile populaţiei

191,7

91,0

94,2

Ouă - total, mil. buc.

335,1

96,3

100,0

din care:

 

 

 

întreprinderile agricole3

157,6

96,5

47,0

gospodăriile populaţiei

177,5

96,2

53,0

În ianuarie-iunie 2018 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor (în masă vie) cu 5,9%, care a fost influenţată de sporirea producţiei în întreprinderile agricole cu 15,9%. Totodată, creşterea vitelor şi păsărilor în gospodăriile populației s-a micşorat cu 1,9%. 

Producţia de lapte în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 9,2% drept urmare a micşorării producţiei de lapte în întreprinderile agricole cu 11,8% şi în gospodăriile populației cu 9%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat cu 3,7% în rezultatul micşorării producţiei de ouă atît în întreprinderile agricole (cu 3,5%), cît şi în gospodăriile populației (cu 3,8%).

La 1 iulie 2018 faţă de data respectivă a anului trecut atît în întreprinderile agricole, cît şi în gospodăriile populaţiei a fost înregistrată micşorarea efectivelor de animale de toate speciile, cu excepţia efectivului de porcine în întreprinderile agricole, care a crescut cu 28,8 %.

Tabelul 3. Efectivul de animale pe principalele specii 

La 1 iulie 2018

Ponderea (în % faţă de total)

mii capete

în % faţă de 1 iulie 2017

Bovine – total

162,6

88,7

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole3

17,2

89,6

10,6

 

gospodăriile populaţiei

145,4

88,5

89,4

 

 din ele vaci – total

110,2

89,7

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole3

5,3

94,8

4,8

 

gospodăriile populaţiei

104,9

89,4

95,2

 

Porcine – total

431,5

103,7

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole3

203,7

128,8

47,2

 

gospodăriile populaţiei

227,8

88,3

52,8

 

Ovine şi caprine – total

864,8

94,4

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole3

29,2

96,2

3,4

 

gospodăriile populaţiei

835,6

94,4

96,6

 

Păsări (întreprinderile agricole3)

5108,1

100,5

x

 

În semestrul I 2018 în întreprinderile agricole s-a îmbunătăţit păstrarea animalelor. Aşadar, nivelul mortalităţii bovinelor a constituit 0,8% (în semestrul I 2017 – 1,3%), porcinelor – 9,5% (13,0%).

 

Note:

1 Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) înregistrate şi persoanele, care au primit sectoare de teren, atribuite în contul cotelor de teren echivalent, dar nu şi-au înregistrat gospodăria în modul stabilit.
2 Reieșind din volumul producției în expresie naturală.
3 Întreprinderile agricole şi  gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care au la bilanţ animale (ferme).

 

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
45107 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran