RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.07.2021
Prima / Comunicate de presă / Investiţii în active imobilizate în anul 2018
Investiţii în active imobilizate în anul 2018
30.07.2019
Versiune tipar

Investiţii în active imobilizate în anul 20181

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2018, au fost realizate investiţii în active imobilizate în valoare de 27464,7 mil. lei (preţuri curente), în creştere cu 12,9% (preţuri comparabile) faţă de anul 2017.

Investiţii în active imobilizate. În anul 2018, investițiile în imobilizările necorporale au însumat 640,3 mil. lei. Comparativ cu anul 2017 acest indicator a crescut cu 16,3%. Valoarea investițiilor în imobilizările corporale a constituit 26824,4 mil. lei, în creștere cu 12,8% față de anul precedent.

Tabelul 1. Structura investiţiilor în active imobilizate în anul 2018

 

Realizări,
mil. lei

În % faţă de:

anul 2017

total

Investiţii în active imobilizate – total

27 464,7

112,9

100,0

Imobilizări necorporale

640,3

116,3

2,3

Imobilizări corporale

26 824,4

112,8

97,7

din care:

 

 

 

clădiri rezidențiale

3 615,2

97,4

13,2

clădiri nerezidențiale

5 430,7

105,0

19,8

construcții inginerești

4 977,4

130,0

18,1

mașini, utilaje, instalații de transmisie

8 284,0

109,7

30,2

mijloace de transport

2 799,2

126,9

10,2

alte imobilizări corporale

1 717,9

129,4

6,2

Pe tipuri de imobilizări corporale, în anul 2018 se înregistrează creştere a volumului investițiilor la construcţiile inginereşti cu 30,0%, la mijloacele de transport – cu 26,9%, la maşini, utilaje, instalaţii de transmisie – cu 9,7%, la clădirile nerezidenţiale – cu 5,0%. Volumul investiţiilor la clădirile rezidențiale a scăzut cu 2,6% faţă de anul 2017.

Analiza structurii investiționale pe tipuri de imobilizări, evidențiază că din volumul total al investițiilor realizate în anul 2018, cea mai mare pondere revine investițiilor în mașini, utilaje, instalații de transmisie, care a constituit 30,2%.

Investiţii în active imobilizate pe surse de finanţare. Activitatea investiţională în anul 2018 a fost realizată preponderent din contul mjloacelor proprii ale investitorului. Din contul acestor surse au fost însuşite 16792,7 mil. lei sau cu 5,7% mai mult, comparativ cu anul precedent.

Tabelul 2. Investiții în active imobilizate pe surse de finanţare în anul 2018

 

Realizări,
mil. lei

În % faţă de:

anul 2017

total

Investiţii în active imobilizate - total

27 464,7

112,9

100,0

din care, finanţate din contul:

 

 

 

bugetului de stat

2 883,5

191,1

10,5

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

1 510,4

113,7

5,5

mijloacelor proprii

16 792,7

105,7

61,1

surselor din străinătate

1 439,0

93,4

5,3

altor surse

4 839,1

119,5

17,6

Din contul surselor bugetare (bugetului de stat şi bugetului unităţilor administrativ-teritoriale), în anul 2018 au fost realizate investiții în valoare de 4393,9 mil. lei, sau cu 54,8% mai mult față de anul 2017.

Investiţii în active imobilizate pe forme de proprietate. Structura investiţională pe forme de proprietate evidențiază că 47,1% din valoarea totală a investițiilor realizate în anul 2018, au fost valorificate de către agenţii economici cu forma de proprietate privată. Valoare totală a investițiilor efectuate de către acești agenți economici a constituit 12930,1 mil. lei, în creștere cu 7,4% față de anul 2017.

Tabelul 3. Investiţii în active imobilizate pe forme de proprietate în anul 2018

 

Realizări,
mil. lei

În % faţă de:

anul 2017

total

Investiţii în active imobilizate – total

27 464,7

112,9

100,0

din care, pe forme de proprietate:

 

 

 

publică

8 834,4

120,6

32,2

privată

12 930,1

107,4

47,1

mixtă (publică şi privată), fără participare străină

85,3

83,8

0,3

străină

2 807,2

112,3

10,2

a întreprinderilor mixte

2 807,7

119,4

10,2

Entităţile cu forma de proprietate publică au realizat investiţii în valoare de 8834,4 mil. lei, în creştere cu 20,6% faţă de nivelul înregistrat în anul 2017. Valoarea investițiilor efectuate de întreprinderile mixte şi cele cu proprietate străină au însumat 5614,9 mil. lei. Comparativ cu anul 2017 acest volum s-a mărit cu 15,8%.

Investiţii în active imobilizate pe regiuni2. Distribuţia investiţiilor pe regiuni de dezvoltare arată că cel mai mare volum de investiții a fost realizat de către entităţile înregistrate în municipiul Chişinău, care în anul 2018 au valorificat 17263,4 mil. lei, ceea ce reprezintă 62,9% din volumul total al investițiilor sau cu 14,6% mai mult față de anul precedent.

Tabelul 4. Investiţii în active imobilizate pe regiuni în anul 2018

 

Realizări,
mil. lei

în % faţă de:

anul 2017

total

Total

27 464,7

112,9

100,0

din care:

 

 

 

mun. Chişinău

17 263,4

114,6

62,9

Nord

3 657,6

109,3

13,3

Centru

3 859,5

105,4

14,1

Sud

1 875,4

116,3

6,8

UTA Găgăuzia

808,8

128,2

2,9

De asemenea, în anul 2018 a crescut volumul investiţiilor în active imobilizate, efectuate de către entităţile înregistrate în UTA Găgăuzia – cu 28,2%, în regiunea Sud – cu 16,3%, în regiunea Nord – cu 9,3% şi în regiunea Centru – cu 5,4%.

Investiţii în active imobilizate pe tipuri de activităţi economice. În anul 2018 cea mai intensă activitate investiţională s-a reflectat la entităţile cu genul de activitate: administrare publică şi apărare, care au realizat 19,6% din total investiţii, construcții – 13,6%, industria prelucrătoare – 13,0%, comerț cu ridicata și cu amănuntul – 11,4%, agricultură – 10,0%.

Tabelul 5. Investiţii în active imobilizate pe activităţi economice în anul 2018

 

Realizări,
mil. lei

În % faţă de:

anul 2017

total

Investiţii în active imobilizate - total

27 464,7

112,9

100,0

din care:

 

 

 

agricultură, silvicultură şi pescuit

2 737,0

114,7

10,0

industria extractivă

122,5

de 2,1 ori

0,4

industria prelucrătoare

3 576,8

110,2

13,0

producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

1 470,6

119,7

5,4

distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

130,7

24,1

0,5

construcţii

3 731,4

100,9

13,6

comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

3 137,0

114,7

11,4

transport şi depozitare

1 512,4

108,8

5,5

activităţi de cazare şi de alimentaţie publică

225,9

130,2

0,8

informaţii şi comunicaţii

1 792,5

121,8

6,5

activităţi financiare şi asigurări

645,3

126,4

2,4

tranzacţii imobiliare

1 164,5

106,0

4,2

activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

285,4

111,4

1,0

activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

180,1

47,0

0,7

administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

5 391,2

140,2

19,6

învățământ

506,0

81,4

1,8

sănătate şi asistenţă socială

710,0

150,6

2,6

artă, activităţi de recreere şi de agrement

95,8

81,9

0,4

alte activităţi de servicii

49,6

56,6

0,2

Punerea în funcţiune a obiectelor şi capacităţilor. În anul 2018 au fost construite și date în exploatare: apeducte cu lungimea de 207,0 km, reţele de canalizare cu lungimea de 58,5 km, reţele termice cu lungimea de 28,6 km, reţele de gaze naturale cu lungimea de 123,0 km, drumuri cu îmbrăcăminte rigidă cu lungimea de 108,8 km.

Din obiecte de menire social-culturală, în anul 2018 au fost date în folosinţă: două instituţii preşcolare (cu capacitatea totală de 200 locuri), o policlinică (cu 20 vizite pe schimb) și un spital (cu capacitatea de 46 paturi).

Note:

1 Date precizate, prezentate conform cercetării anuale a activităţii investiţionale, de către toate entităţile indiferent de genul de activitate, forma de proprietate şi forma organizatorico-juridică înregistrate în Republica Moldova, cu excepţia teritoriului din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender
Informaţia în profil teritorial este elaborată conform amplasării sediului central al entităţii raportoare.

 

Persoana de contact:

Tatiana Taievorbă
şef al direcției statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
34932 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran