RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 07.10.2022
Prima / Comunicate de presă / Numărul populației cu reședința obișnuită în Republica Moldova pe sexe şi grupe de vârstă la 1 ianuarie 2020
Numărul populației cu reședința obișnuită în Republica Moldova pe sexe şi grupe de vârstă la 1 ianuarie 2020
03.07.2020
Versiune tipar

Numărul populației cu reședința obișnuită în Republica Moldova pe sexe şi grupe de vârstă la 1 ianuarie 20201

Biroul Național de Statistică (BNS) prezintă estimările provizorii ale numărului populației cu reședință obișnuită2 (populație rezidentă) în Republica Moldova la 1 ianuarie 2020, reprezentând numărul persoanelor, care au locuit preponderent (cel puțin 9 luni cumulativ) în ultimele 12 luni ale anului de referință pe teritoriul Republicii Moldova indiferent de absențele temporare (în scopul recreării, vacanţei, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc).

Estimările finale ale numărului populației cu reședința obișnuită la 01.01.2019, calculate în baza datelor migrației nete pentru anul 2018, constituie 2686,1 mii persoane. Datele cu privire la numărul populației la 1 ianuarie 2020 sunt provizorii deoarece sunt estimate în baza ratelor migrației nete (sporul migratoriu3) din anul 2018, care au fost adăugate la numărul populației la începutul anului 2019 și la sporul natural (diferența dintre nașteri și decese4). Datele finale pentru migrația netă din anul 2019, care vor permite calculele finale ale populației cu reședința obișnuită la începutul anului 2020, vor putea fi estimate în anul 2021 doar după ce vor fi disponibile datele despre traversările frontierei de stat a persoanelor fizice pentru anul 2020 (migrația netă pentru 2019 fiind calculată în baza datelor despre traversările frontierei de stat pentru 3 ani - 2018, 2019 și 2020).

Astfel, BNS informează că numărul provizoriu al populației cu reședința obișnuită în Republica Moldova la 1 ianuarie 2020 a constituit 2640,45 mii persoane, în scădere cu 45,7 mii persoane sau cu 1,7% față de aceeași perioadă a anului 2019 şi cu 228,7 mii persoane (sau cu 8,0%) în ultimii 7 ani (01.01.2014-01.01.2020), ceea ce confirmă o tendință clară de micșorare a populației de la ultimul recensământ al populației şi locuințelor (anul 2014) şi până în prezent (Figura 1).

Populația feminină, la fel ca și în anii precedenți, este dominantă. Conform estimărilor, la începutul anului 2020, populaţia feminină a constituit 1371,2 mii persoane sau 51,9% din populația țării (comparativ cu 52,2% la 1 ianuarie 2019). Totodată, populaţia masculină a reprezentat 1269,2 mii persoane sau 48,1% din populația țării (47,8% la 1 ianuarie 2019) (Figura 2).

Ca și în anii precedenți, scăderea numărului populației în anul 2019 a fost influențată în mare parte de migrația netă, care rămâne în continuare negativă (-41,3 mii persoane - estimări provizorii). Deși sporul natural în anul 2019 (-4,4 mii persoane) practic s-a dublat față de anul precedent (-2,5), rămânând în continuare negativ, influența acestui indicator la descreșterea populației este nesemnificativă (Figura 3).

În structura pe grupe de vârstă a populației cu reședință obișnuită la 01.01.2020 cea mai mare pondere de 8,2% au avut-o persoanele din grupa de vârstă de 30-34 ani, fiind într-o ușoară scădere comparativ cu anul precedent (8,3% la începutul anului 2019), apoi fiind urmată de grupa de vârstă 35-39 ani cu o pondere de 7,4%. Însă, din toate grupele de vârstă tinere şi mature, grupa de vârstă 15-19 ani a înregistrat ponderea cea mai mică (5,2%) ca şi în anul precedent (Figura 4).

Numărul estimat al populației cu reședința obișnuită în Republica Moldova la începutul anului 2020 relevă în continuare tendința de îmbătrânire a populației, prin creșterea proporțiilor de adulți şi vârstnici, în timp ce proporțiile de copii şi adolescenți fiind în continuă scădere.

Astfel, pe categorii majore de vârstă, contingentul persoanelor în vârstă aptă de muncă constituia o proporție destul de înaltă în totalul populației. La 01.01.2020 grupa de vârstă 15-646 ani avea un efectiv de 1769,4 mii persoane, sau o pondere de 67,0% din populația totală, fiind într-o ușoară scădere cu 0,6 puncte procentuale faţă de același moment de referință în anul 2019, când a înregistrat o pondere de 67,6%. Tot în scădere, cu 2,5% față de anul precedent, este ponderea populației sub vârsta aptă de muncă (0-14 ani) aceasta constituind 18,5% din total populație (sau 489,4 mii persoane). Totodată, populația peste vârsta aptă de muncă (65 ani și peste) a înregistrat un număr de 381,6 mii persoane fiind în creștere cu 3,3% față de începutul anului 2019.

Coeficientul îmbătrânirii populației este de 21,8 persoane în vârstă de 60 ani și peste la 100 locuitori comparativ cu 20,8 în anul 2019. 

Revizuirea numărului populației la nivel național și estimarea migrației interne și internaționale este realizată în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea capacității instituționale a Biroului Național de Statistică”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, cofinanțat și implementat de Fondul ONU pentru Populație în Moldova.

 

Note:

1 Datele cu privire la numărul populației cu reședința obișnuită în Republica Moldova pe sexe şi grupe de vârstă la 1 ianuarie 2020 sunt provizorii. 
2 Reședință obișnuită este definită ca locul în care persoana a locuit preponderent în ultimele 12 luni indiferent de absențele temporare (în scopul recreării, vacanței, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.), conform Recomandărilor ONU privind statistica migrației internaționale, 1998, și Regulamentul (UE) nr. 1260/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind statisticile demografice europene. 
3 La determinarea migrației nete (diferența dintre numărul de imigranți și cel al emigranților) s-au utilizat următoarele definiții: Imigrant se consideră persoana care a intrat în Republica Moldova și a locuit în țară cel puțin 9 luni cumulativ în următoarele 12 luni după ce a locuit în străinătate cel puțin 9 luni în precedentele 12 luni; Emigrant este persoana care a ieșit din țară, a locuit în străinătate cel puțin 9 luni cumulativ în următoarele 12 luni, trăind în RM cel puțin 9 luni în precedentele 12 luni. 
4 Nașterile și decesele au fost recalculate în baza datei evenimentului, și nu în baza datei de înregistrare a actului de stare civil[, și cu luarea în calcul a datelor privind actele de naștere transcrise.
5 Informația este prezentată fără datele privind populația localităților din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
6 15-64 ani este considerată vârstă de muncă în țările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat.
   

Informații relevante:

Persoană de contact:

Bargan Natalia
şef al direcției statistica populației și migrației
tel. 067 770 026
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
50263 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran