RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 25.10.2021
Prima / Comunicate de presă / Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2020
Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2020
25.05.2021
Versiune tipar

Activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 20201

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2020.

Sisteme publice de alimentare cu apă2

Lungimea apeductelor și rețelelor publice de distribuție a apei s-a majorat3

În anul 2020 lungimea totală a apeductelor şi rețelelor publice de distribuţie a apei s-a extins cu circa 500 km de rețele noi construite sau cu 3,4% și a constituit 15,4 mii km. Comparativ cu anul 2016 lungimea totală a apeductelor şi rețelelor publice de distribuţie a apei s-a majorat cu 15,8%. De asemenea, au fost reconstruite 49,9 km de apeducte și rețele publice de distribuție a apei. Cea mai mare pondere a lungimii de apeducte și rețele publice nou construite a fost înregistrată în localitățile din regiunea Centru – 209,7 km (41,9%) și din regiunea Sud – 181,7 km (36,3%) (Anexă, Tabelul 1).

În anul 2020 au funcţionat 15,3 mii km de apeducte și reţele publice de distribuție a apei (99,4% din lungimea totală), restul (circa 150 km) revenind sistemelor publice de alimentare cu apă nefuncţionale.

Datele graficului în format .xlsx

Localitățile din Regiunea Nord dețin cel mai mic nivel de conectare la sistemul public de alimentare cu apă

În anul 2020 acces la sistemul public de alimentare cu apă au avut 53 municipii și orașe și 769 localități rurale, ceea ce reprezintă 53,6% din localităţile ţării. Circa 52% din satele Moldovei au avut acces la alimentare cu apă potabilă din sistemul public4.

Tabelul 1. Numărul localităților cu acces la sistemul public de alimentare cu apă și lungimea apeductelor și rețelelor de distribuție a apei, pe medii, 2016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

Numărul localităţilor cu acces la sisteme publice de alimentare cu apă

732

751

774

794

822

inclusiv:

 

 

 

 

 

localități urbane

53

53

53

53

53

localități rurale

679

698

721

741

769

Lungimea totală a apeductelor și reţelelor publice de distribuţie a apei potabile, km

13 315,0 

13 810,9

14 355,6

14 856,3

15 436,1

inclusiv:

 

 

 

 

 

localități urbane

4 662,7

4 676,9

4 672,5

4 744,5

4 822,4

localități rurale

8 652,3

9 134,0

9 683,1

10 111,8

10 613,7

Datele tabelului în format .xlsx

În profil regional, localitățile din mun. Chișinău (88,6%) și UTA Găgăuzia (81,3%) dețin cel mai mare nivel de conectare la sistemul public de alimentare cu apă, iar cel mai mic nivel îl are regiunea Nord (37,6%).

Datele graficului în format .xlsx

Sistemele publice de alimentare cu apă preponderent captează apa din surse de suprafață

În anul 2020 volumul de apă captată a constituit 134,6 mil. m.c., inclusiv apă captată din surse de suprafață - 85,1 mil. m.c. (63,2%), din surse subterane - 35,9 mil. m.c. (26,7%) și apă captată sau primită din alte surse - 13,6 mil. m.c. (10,1%).

Tabelul 2. Volumul de apă distribuită consumatorilor5, 2016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

Volumul de apă distribuită consumatorilor, mil. m.c.

84,0

86,1

89,1

91,7

94,0

inclusiv:

 

 

 

 

 

localități urbane

67,1

68,6

70,4

71,6

71,6

localități rurale

16,9

17,5

18,7

20,1

22,4

Din care, volumul de apă distribuită populaţiei, mil. m.c.

59,5

59,9

61,8

63,4

67,7

inclusiv:

localități urbane

44,2

44,0

44,9

45,2

47,2

localități rurale

15,3

15,9

16,9

18,2

20,5

Datele tabelului în format .xlsx

Totodată, volumul de apă distribuită consumatorilor în anul 2020 a fost de 94,0 mil m.c., cu 2,3 mil. m.c. mai mult faţă de anul 2019. Diferența de 40,6 mii m.c., dintre volumul de apă captată și volumul de apă distribuită consumatorilor, o reprezintă consumul propriu al întreprinderilor care au captat apă, dar și pierderile de apă în timpul transportării.

În medie, pe an la un locuitor revine 26,0 m.c. de apă distribuită. Din volumul total de apă distribuită, 67,7 mil. m.c. (sau 72,0%) a fost furnizată populaţiei, 3,8% – instituţiilor bugetare, iar 24,2% altor consumatori, precum agenţilor economici. Volumul de apă distribuită populaţiei comparativ cu anul precedent s-a majorat cu 6,8%.

Datele graficului în format .xlsx

Sisteme publice de canalizare2

Lungimea rețelelor publice de canalizare s-a majorat3

În anul 2020 lungimea totală a reţelelor publice de canalizare a constituit 2,9 mii km sau cu 38,9 km mai mult faţă de anul 2019. De facto, au funcţionat 98,8% din lungimea totală a rețelelor publice de canalizare. Nivelul de funcționalitate al rețelelor publice de canalizare este cel mai înalt în mun. Chișinău (100%), regiunea Nord (98,4%), Centru și Sud (câte 99,1%) , un nivel mai redus fiind înregistrat în UTA Găgăuzia (91,6%).

În anul 2020 au fost construite 31,7 km de rețele publice de canalizare, cu 1,4 km mai puțin față de anul precedent și au fost reconstruite 14,6 km, mai mult cu 7,1 km. Majoritatea rețelelor publice de canalizare noi, 23,5 km (sau 74,1% din totalul lungimii construite) au fost construite în regiunea Centru: în raioanele Călărași - 15,1 km, Dubăsari – 4,0 km, Hâncești – 3,1 km etc. (Anexă, Tabelul 2).

În anul 2020 activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populației și din unitățile economice și sociale s-a desfășurat în 52 municipii și orașe, dar și în 72 de sate.

Tabelul 3. Numărul localităților cu acces la sistemul public de canalizare și lungimea rețelelor publice de canalizare, pe medii, 2016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

Numărul localităţilor cu sisteme publice de canalizare

104

106

110

115

124

inclusiv:

 

 

 

 

 

localități urbane

52

52

52

52

52

localități rurale

52

54

58

63

72

Lungimea totală a reţelelor publice de canalizare, km

2 814,9 

2 827,7

2 894,1

2 931,4

2 970,3

inclusiv:

 

 

 

 

 

localități urbane

2 315,9

2 368,9

2 404,2

2 412,3

2 407,2

localități rurale

499,0

458,8

489,9

519,1

563,1

Datele tabelului în format .xlsx

Localitățile rurale au cel mai redus acces la serviciul public de canalizare

Cu serviciu public de canalizare au fost asigurate 8,1% din totalul localităților țării, 94,5% din municipii și oraşe şi 4,9% din localităţile rurale.

Cea mai mare pondere a localităţilor cu acces la sistemul public de canalizare s-a înregistrat în mun. Chișinău (71,4%), UTA Găgăuzia (21,9%) și regiunea Centru (8,2%), iar localităţile din regiunile Sud și Nord au cele mai mici rate de acces (5,8% și, respectiv, 4,5%).

Datele graficului în format .xlsx

Astfel, se atestă o discrepanță considerabilă dintre sate şi orașe, localitățile rurale din raioanele Briceni, Drochia, Fălești, Glodeni, Ocnița, Soroca, Rezina, Șoldănești, Basarabeasca, Cantemir și Leova nu au avut deloc acces la canalizare centralizată.

Volumul apelor uzate evacuate și epurate este în descreștere

În anul 2020 volumul total al apelor uzate evacuate a constituit 66,9 mil. m.c., cu 3,5 mil. m.c. mai puțin comparativ cu anul 2019.

Tabelul 4. Volumul de apă uzată evacuată în sistemul public de canalizare și volumul de apă epurată, pe medii, 2016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

Volumul de apă uzată evacuată, mil. m.c

66,9

69,7

69,5

70,4

66,9

inclusiv:

 

 

 

 

 

localități urbane

65,4

68,0

67,4

68,1

64,4

localități rurale

1,5

1,7

2,1

2,3

2,5

Volumul de apă uzată epurată, mil.m.c.

64,3 

67,7

67,3

68,4

64,9

inclusiv:

 

 

 

 

 

localități urbane

64,0

67,4

66,9

67,8

64,2

localități rurale

0,3

0,3

0,4

0,6

0,7

Datele tabelului în format .xlsx

Circa 71% din total sisteme publice de canalizare erau dotate cu staţii de epurare. Nici o localitate din raioanele Glodeni și Rezina nu dispune de stație de epurare. Din cele 92 stații de epurare funcţionale erau 81 unităţi. Cea mai bună situație privind funcționalitatea stațiilor de epurare a fost în regiunile Nord (95,5%), Chișinău și Sud (câte 88,9%).
 
Prin staţiile de epurare a apei au trecut 64,9 mil. m. c. de apă uzată epurată (97,0%). Din volumul total de apă uzată epurată 96,1% a fost epurată mecanic, 95,5% biologic, iar 2,9% a fost evacuată fără tratament.

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender. Datele se referă la situația de la sfârșitul anului.
2 Datele pentru perioada 2016-2019 au fost revizuite, fiind îmbunătățită sfera de cuprindere a localităților rurale.
3 Majorarea anuală a lungimii totale a apeductelor și rețelelor publice de distribuție a apei, precum și a rețelelor publice de canalizare a avut loc în rezultatul construirii rețelelor noi în anul de gestiune, dar și a rectificării datelor în urma inventarierii efectuate de către primăriile și întreprinderile raportoare.
4 Organizarea administrativă a teritoriului RM include 1682 localități, din care 147 situate în partea stângă a Nistrului și 2 localități din mun.Bender. Datele au fost raportate la 1533 localități în total, fără a include localitățile din partea stîngă a Nistrului și mun. Bender. Din total 1533 localități, 11 sunt municipii, 44 orașe și 1478 sate (comune) și localități din componența satelor (comunelor).
5 Apa este distribuită diferitor categorii de consumatori, atât persoane fizice cât și juridice, care beneficiază de serviciul public de alimentare cu apă, în baza unui contract încheiat cu operatorul.

Precizări metodologice:

  • Datele sunt prezentate de către primării și întreprinderi care au în gestiune sisteme publice de alimentare cu apă şi de canalizare, ce livrează apă consumatorilor pentru necesităţi menajere şi care efectuează colectarea şi evacuarea apelor uzate.
  • Conform legii nr. 303/2013 cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare,sistem public de alimentare cu apă este definit ca: “ ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice prin care se realizează serviciul de alimentare cu apă. Sistemul public de alimentare cu apă cuprinde următoarele componente: captări, aducţiuni, staţii de tratare, staţii de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, reţele de transport al apei şi reţele de distribuţie a apei”.
   Sistem public de canalizare este definit ca:  “ansamblu de instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde, în special, următoarele componente: reţele publice de canalizare, staţii de pompare, staţii de epurare, colectoare de evacuare spre emisar”.

Informații relevante:

Eurostat

Direcția Statistică a ONU

Persoană de contact:
Nadejda Cojocari
șef al direcției statistica serviciilor sociale
Tel: 067 770 011

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44269 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran