RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.05.2022
Prima / Comunicate de presă / Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2021
Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 2021
11.10.2021
Versiune tipar

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 20211

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna septembrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2020 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 6,68%, inclusiv la produse alimentare cu 8,31%, mărfuri nealimentare cu 8,62% și servicii prestate populaţiei cu 1,52% (Tabelul 1).

Preţurile medii de consum în luna septembrie 2021 faţă de luna august 2021 au crescut cu 1,68% (informativ: în luna septembrie 2020 faţă de august 2020 acestea au înregistrat o scădere de 0,26%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 2,68%, la mărfurile nealimentare cu 1,54% și la serviciile prestate populației cu 0,46%.

În luna septembrie 2021 faţă de luna august 2021 au crescut preţurile la următoarele produse alimentare: legume – cu 19,6% (în special: castraveți – cu 55,4%, tomate – cu 45,3%, varză – cu 26,9%, ciuperci proaspete – cu 16,5%, ardei grași, vinete, dovlecei proaspeți – cu 8,7%, usturoi – cu 3,1%), ouă de găină – cu 4,0%, crupe – cu 2,5%, maioneză, muştar, oţet și alte condimente – cu 2,3%, unt – cu 2,0%, lapte şi produse lactate – cu 1,7% (în special: lapte semidegresat proaspăt și lapte integral – cu 2,5% și, respectiv, 1,5%, brânză de vaci – cu 2,2%, smântână şi frişcă – cu 1,9%), pâine din făină de grâu – cu 1,6%, carne, preparate şi conserve din carne – cu 1,5% (în special: carne de porc – cu 3,9%, carne de pasăre – cu 1,6%, carne de vită – cu 1,5%, semifabricate şi produse finite din carne – cu 1,1%), miere naturală de albine – cu 1,3%.

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţ la: legume rădăcinoase – cu 11,0%, ceapă uscată – cu 6,7%, fructe proaspete – cu 3,7% (în special: struguri – cu 13,2%, pepeni verzi și galbeni – cu 10,8%, citrice – cu 4,3%, fructe exotice – cu 2,5%), ulei vegetal – cu 1,9%.

Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, în luna septembrie 2021 față de august 2021 au fost înregistrate creșteri semnificative de preț la: covoare şi alte materiale de acoperire a podelelor – cu 8,5%, gaz lichefiat, ambalat în butelii – cu 8,3%, cărbune de pământ – cu 6,1%, mobilă și echipamente de uz casnic – cu 3,9%, benzină – cu 3,1%, lemne pentru foc – cu 2,7%, motorină – cu 2,4%, articole de îmbrăcăminte și aparate de uz casnic de capacitate mare, electrice și neelectrice – cu câte 1,5%, materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 1,1%.

Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna septembrie 2021 faţă de luna august 2021 au fost înregistrate creșteri de preț la serviciile stomatologice – cu 8,8%, serviciile de cazare oferite de căminele studențești – cu 8,6%, serviciile transportului aerian de pasageri – cu 2,5%, serviciile de alimentație publică – cu 1,0%.

Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna septembrie 2021

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)2

Septembrie 2021, în % faţă de:

Informativ:
Septembrie 2020, în % faţă de:

August
2021

Decembrie
 2020

Septembrie
2020

August
2020

Decembrie
 2019

Septembrie
2019

Total

10 000

1,68

6,04

6,68

-0,26

-0,21

2,32

  Produse alimentare

3 634,29

2,68

7,06

8,31

-0,61

0,49

5,91

Pâine

194

1,64

4,67

5,58

0,19

2,66

3,71

Legume3

377

19,63

4,79

15,44

-4,85

-12,17

11,24

Fructe4

274

-3,69

5,64

-2,98

-4,87

14,09

27,78

Carne, preparate şi conserve din carne

752

1,53

9,34

8,45

0,41

-0,29

0,99

Lapte şi produse lactate

463

1,73

4,65

6,65

0,74

2,37

6,78

Zahăr

51

-0,01

3,89

4,26

0,32

4,16

3,96

Ouă

53

3,95

1,05

35,52

1,01

-16,29

4,46

Ulei vegetal

49

-1,95

25,84

41,00

2,64

6,03

6,28

  Mărfuri nealimentare

3 784,65

1,54

7,62

8,62

-0,04

-1,41

-0,39

Confecții

447

1,72

5,83

6,69

-0,01

-0,76

1,20

Încălțăminte

245

2,00

5,20

6,39

-0,12

-0,86

0,55

Medicamente

336

0,48

3,35

3,79

0,25

0,63

0,25

Combustibili și
carburanți5

577

3,44

20,75

23,11

-0,85

-10,21

-11,02

Materiale de construcţie

135

1,06

19,56

19,49

0,00

0,86

1,43

  Servicii

2 581,06

0,46

2,29

1,52

-0,03

0,45

0,68

Servicii comunal-locative

860

0,01

-2,35

-4,68

-0,66

-2,75

-2,71

Apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energie electrică

328

0,00

-7,85

-7,85

-1,74

-8,18

-8,18

Gaze naturale prin reţea

185

0,00

0,00

-12,09

0,00

0,00

0,00

Încălzire centralizată

97

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,15

-0,15

Transportul de pasageri

275

0,52

1,43

1,43

0,72

10,00

9,53

Alimentaţia publică

320

1,03

4,05

4,42

0,27

1,49

3,49

Datele tabelului în format Excel

Datele privind Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP6, sunt prezentate în Tabelul 27.

Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum în septembrie 2021, pe diviziuni de mărfuri și servicii conform clasificatorului COICOP

Diviziunea

Denumirea

Septembrie 2021, în % faţă de:

August
2021

Decembrie 2020

Septembrie
2020

 

Total IPC

101,68

106,04

106,68

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

102,77

107,23

108,51

02

Băuturi alcoolice, tutun și droguri

100,47

104,78

105,32

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

101,64

105,28

106,15

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

100,91

102,69

101,32

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

101,83

106,04

105,86

06

Sănătate

101,34

104,26

104,86

07

Transport

101,15

109,78

112,09

08

Telecomunicație8

100,13

100,63

100,69

09

Recreere și cultură

100,99

107,32

108,38

10

Educație

100,17

101,96

101,96

11

Restaurante și hoteluri

101,07

103,85

104,22

12

Diverse produse și servicii

100,53

110,65

110,86

Datele tabelului în format Excel

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali9 ai prețurilor de consum în septembrie 2021

Denumirea indicatorilor

Septembrie 2021, în % faţă de:

 August
2021

Decembrie
2020

Septembrie
2020

Total IPC

101,68

106,04

106,68

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,00

104,98

105,74

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

101,11

105,42

105,68

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,90

106,96

108,06

Total IPC,,exclusiv combustibili

101,57

105,19

105,73

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

102,68

107,06

108,31

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

100,57

101,54

100,55

Indicele preţurilor la combustibili

103,44

120,75

123,11

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

102,15

106,77

107,33

Datele tabelului în format Excel

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-septembrie 2021 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-septembrie 2021, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

100,46

100,43

100,61

100,45

100,37

100,22

99,91

99,94

100,11

100,62

Februarie

100,38

100,37

100,53

100,20

100,35

100,62

100,32

100,56

100,16

101,00

Martie

100,96

100,92

100,92

101,02

100,99

101,49

101,29

101,34

100,97

101,90

Aprilie

101,48

101,49

101,48

101,59

101,44

102,83

102,67

102,66

102,19

103,26

Mai

100,48

100,58

100,54

100,80

100,27

103,09

103,02

103,08

102,86

103,24

Iunie

100,05

100,16

100,39

99,88

99,83

103,16

103,29

103,49

102,65

103,05

Iulie

100,08

100,45

100,02

99,60

100,07

103,49

104,12

103,92

102,61

103,13

August

100,33

100,42

100,09

100,02

100,53

104,64

105,41

104,84

103,33

104,52

Septembrie

101,68

101,62

101,69

102,17

101,54

106,68

107,65

106,62

106,08

106,30

Datele tabelului în format Excel

Expunerea grafică a IPC lunari înregistrați în perioada septembrie 2020 – septembrie 2021, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.

Datele graficului în format Excel

 

Anexă:

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, coeficienţii de ponderare se modifică anual, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC) în anul t-2, ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (ved. metadatele de referinţă). Astfel, începând cu luna ianuarie 2021, calculele IPC sunt realizate cu utilizarea coeficienților de ponderare pentru anul 2019. Din anul 2019, cheltuielile de consum în cadrul CBGC sunt clasificate conform Clasificatorului cheltuielilor gospodăriilor casnice (CC-GC) armonizat cu Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP) aprobată de către Comisia de statistică a ONU în 1999, precum și cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
3 Poziția „legume” (în Tabelul1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
4 Poziția „fructe” (în Tabelul1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
5 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul1) include gaze lichefiate, combustibili lichizi (petrol lampant), combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți, etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
6 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP).
7 Informație mai detaliată privind indicii prețurilor de consum, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A1)  la comunicatul de presă.
8 Diviziunea Telecomunicație (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
9 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică  nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

  

Persoană de contact:
Todică Elizaveta
şef interimar al direcţiei statistica preţurilor de consum
tel: 067 770 834

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
69537 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran