RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 03.12.2021
Prima / Noutăţi / Statistica educației evaluată de experți Eurostat
Statistica educației evaluată de experți Eurostat
25.11.2021
Versiune tipar

Statistica educației evaluată de experți Eurostat

Producerea și diseminarea statisticii educației a fost evaluată de către un grup de experți ai Eurostat - oficiul de statistică al Uniunii Europene, din perspectiva gradului de conformitate a acesteia cu principiile Codului de bune practici al statisticilor europene (European Statistics Code of Practice - ESCoP).

Misiunea de evaluare sectorială a experților Gaetano Ferrieri și Irja Blomqvist, inițiată la solicitarea BNS, s-a desfășurat în perioada 22-25 noiembrie curent și prevedea întâlniri și discuții cu conducerea și  șefii subdiviziunilor BNS, dar și a altor părți interesate.

În procesul de evaluare și la realizarea raportului, evaluatorii s-au referit, în special, la nivelul de corespundere a statisticilor din sectorul educației, produse de BNS, cu Codul de bune practici al statisticilor europene care reprezintă instrumentul de autoreglementare, care se bazează pe un set de principii ce vizează mediul instituțional, procesele statistice și rezultatele statistice. Printre acestea pot fi enumerate:

 • mandatul pentru colectarea datelor și accesul la date (cadrul instituțional relevant privind statistica educației, accesul BNS la date administrative și alte surse de date);
 • imparțialitatea și obiectivitatea (metodologiile statistice și politicile de diseminare aferente, corectarea erorilor, disponibilitatea publică a surselor de date, metodelor și procedurilor statistice);
 • procedurile statistice (coerența conceptelor și definițiilor, testarea chestionarelor, proceduri de validare a datelor, revizuirea datelor, acorduri și cooperare cu alți furnizori naționali de date);
 • eficiența costurilor (măsuri interne și externe de monitorizare, optimizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, soluții standardizate promovate de BNS pentru îmbunătățirea eficienței);
 • relevanța (proceduri de interacțiune cu utilizatorii, realizarea de sondaje de opinie sau instrumente similare);
 • acuratețea și fiabilitatea (evaluarea și validarea, măsurarea erorilor, procesarea datelor, revizuiri);
 • coerența și comparabilitatea (comparabilitate în timp, comparabilitatea internațională, acorduri de cooperare între BNS și țările UE și Eurostat);
 • accesibilitatea și claritatea (utilizarea tehnologiilor moderne de informare și comunicare, acces la microdate, diseminarea metadatelor conform standardelor europene);
 • ș.a.

În cadrul misiunii de evaluare, reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, au participat la o discuție online cu experții Eurostat pe 25 noiembrie, cu prezentarea situației la zi privind implementarea Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME), date statistice generate, caracteristici de calitate a datelor (acoperire, completitudine, periodicitate, metadate, etc.), provocări curente, planuri și viziuni de viitor privind optimizarea proceselor statistice de colectare și producere a datelor privind educația.

În baza constatărilor făcute vor fi formulate recomandări concrete menite să îmbunătățească producția statisticii în domeniul educației și alinierea acesteia la Standardele Statistice Europene, iar ulterior expuse într-un raport de evaluare.

Informăm că, evaluarea sectorială se desfășoară în cadrul proiectului finanțat de Eurostat „Evaluări globale și evaluări sectoriale pentru țările din cadrul Politicii europene de vecinătate (European Neighbourhood Policy)” și implementat de compania Devstat – Statistical Consulting Services S.L.

Totodată, în contextul evaluării activității BNS de către experți internaționali, reamintim că în perioada 9-13 octombrie 2017 și 19-23 februarie 2018, Sistemul Statistic Național al Republicii Moldova a fost supus unei Evaluări Globale, realizată de Eurostat, în cadrul proiectului „Evaluarea sistemelor statistice și a zonelor statistice selectate ale țărilor candidate la extindere și Politica europeană de vecinătate”.

De asemenea, în anul 2011 a fost evaluat domeniul statistica populației, în cadrul proiectului comun Organizațiilor Națiunilor Unite „Consolidarea Sistemului Statistic Național”, iar în anul 2017 a fost evaluată statistica din domeniul industriei în cadrul proiectului Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) „Îmbunătățirea statistici industriei și dezvoltarea indicatorilor industriali de performanță pentru analiză politică în țările CSI”.

În anul curent, în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, în colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și cu suportul financiar al Suediei, a fost lansată activitatea de evaluare sectorială a statisticilor oficiale privind criminalitatea și justiția în Republica Moldova din perspectiva alinierii la standardele europene și ale Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime (UNODC), planificată pentru perioada octombrie 2021-ianuarie 2022.

evaluare_educatie_1.JPG

evaluare_educatie_4.JPG

evaluare_educatie_5.JPG

evaluare_educatie_2.JPG

evaluare_educatie_3.JPG

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
50999 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran