Telefoane de contact Oficiul central al BNS

Cuprins:

Denumire direcției / secției

Nume, prenume

Telefon

E-mail

Director general

Cara Oleg

067 770 055

moldstat@statistica.gov.md

Director general adjunctMocanu Iurie067 770 055

iurie.mocanu@statistica.gov.md

Director general adjunct

Spătaru Aurelia

067 770 055

aurelia.spataru@statistica.gov.md

Director general adjunctBîrsa Diana

067 770 055

diana.birsa@statistica.gov.md  

Anticamera  

Clipa Carolina

067 770 055

anticamera@statistica.gov.md

Cabinetul directorului general 067 770 055moldstat@statistica.gov.md
Serviciul audit intern 067 770 055 
Serviciul protecția datelor cu caracter personal 067 770 055 

Direcţia integrare europeană și cooperare internaţională 

Coda Mihaela

061 060 011mihaela.coda@statistica.gov.md

Direcția coordonare statistică

Condurari Feodora067 770 726feodora.condurari@statistica.gov.md
Direcția instruire în statistica oficială 067 770 055 

Direcţia diseminare și comunicare

Racu Lilia

067 770 013

lilia.racu@statistica.gov.md

Secția diseminare

Daghi Inga067 770 748inga.daghi@statistica.gov.md 

Secția comunicare și relații cu utilizatorii

Racu Lilia

067 770 013

lilia.racu@statistica.gov.md

Direcția generală metode și inovații statistice

Galer Lilian

067 770 012

lilian.galer@statistica.gov.md

Direcția cercetări prin sondaj

Ostapenco Galina

067 770 797

galina.ostapenco@statistica.gov.md

Direcția surse de date alternative și instrumente inovatoare în statistică

Calincu Dmitrii067 770 089dmitrii.calincu@statistica.gov.md

Direcția sisteme informaționale geografice

Țîțu Pavel

067 770 084

pavel.titu@statistica.gov.md

Secția managementul calității

Galer Lilian

067 770 012

lilian.galer@statistica.gov.md

Direcția conturi naționale

Cemîrtan Irina

067 770 689

irina.cemirtan@statistica.gov.md

Secția conturi anuale și trimestriale

Cemîrtan Irina

067 770 689

irina.cemirtan@statistica.gov.md

Secția conturi regionale

Cemîrtan Irina

067 770 689

irina.cemirtan@statistica.gov.md

Secția conturi integrate

Cemîrtan Irina

067 770 689

irina.cemirtan@statistica.gov.md

Direcția statistica prețurilor de consum

Todică Elizaveta

067 770 834

elizaveta.todica@statistica.gov.md

Direcția statistica comerțului exterior

Ciobanu Galina

067 770 743

galina.ciobanu@statistica.gov.md

Direcția generală statistica întreprinderilor

Bulgac Svetlana

067 770 007

svetlana.bulgac@statistica.gov.md

Direcţia statistica industriei și energeticii

Ermurachi Galina

067 770 045

galina.ermurachi@statistica.gov.md

Direcția statistica investiţiilor şi construcţiilor

Ozarchevici Nina

069 850 359nina.ozarchevici@statistica.gov.md

Direcția statistica structurală

Mocanu Oxana

067 770 085

mocanu.oxana@statistica.gov.md

Direcția statistica turismului, tehnologiei informației și comunicațiilor

Muntean Laura

067 770 820

laura.muntean@statistica.gov.md

Direcția statistica transporturilor și serviciilor

Hîncu Diana069 910 070diana.hincu@statistica.gov.md

Direcția statistica populației și migrației

Galer Elena

067 770 097

elena.galer@statistica.gov.md

Direcţia statistica nivelului de trai

Emelianova Ina

067 770 670

ina.emelianova@statistica.gov.md

Direcția statistica forței de muncă

Alerguș-Soloviov Mariana

067 770 786 

mariana.alergus@statistica.gov.md

Direcţia statistica pieței muncii

Kleinknecht Natalia

067 770 008

natalia.kleinknecht@statistica.gov.md

Direcţia statistica educaţiei, ştiinţei şi culturii

Mazur Jana

067 458 451

jana.mazur@statistica.gov.md

Direcția statistica serviciilor sociale

Stoianov Liubovi

067 770 094

liuba.stoianov@statistica.gov.md

Direcţia recensăminte

Lozovanu Dorin

067 770 003

dorin.lozovanu@statistica.gov.md 

Direcția colectarea datelor în gospodării

Borş Larisa

067 770 024

larisa.bors@statistica.gov.md

Direcţia statistica agriculturii şi mediului

Lungu Ludmila

067 770 682

ludmila.lungu@statistica.gov.md

Secţia statistica producției vegetale și animaliere

Garabajiu Aurora

067 770 805

aurora.garabajiu@statistica.gov.md

Secţia cercetări selective în agricultură

Lungu Ludmila

067 770 682

ludmila.lungu@statistica.gov.md

Secția calcule economice în agricultură

Butmalai Elvina

067 770 627

elvina.butmalai@statistica.gov.md 

Serviciul statistica mediului

Orlova Elena

067 770 018

elena.orlov@statistica.gov.md

Direcția depozitarul public al situațiilor financiare și antreprenoriat

Crăciun Andrei

067 770 020

andrei.craciun@statistica.gov.md

Secția depozitar

Senic Ludmila

067 770 683

ludmila.senic@statistica.gov.md

Secția statistica antreprenoriatului

Meico Victoria067 770 628victoria.meico@statistica.gov.md

Direcţia generală tehnologii informaţionale

Mîrzac Ion

067 770 014

ion.mirzac@statistica.gov.md

Direcția dezvoltare sisteme informaționale

Onea Maria067 770 027maria.onea@statistica.gov.md

Direcția proiectare aplicații informatice

Bujor Vasile

067 770 021

vasile.bujor@statistica.gov.md

Direcția administrare a sistemului informațional

Ţîcu Andrei 

067 770 019

andrei.ticu@statistica.gov.md 

Serviciul suport respondenți

Mîrzac Ion

067 770 014

ion.mirzac@statistica.gov.md

Direcţia management financiar

Poperecinaia Silvia

067770077

silvia.poperecinaia@statistica.gov.md

Direcția planificare

Poperecinaia Silvia

067 770 077

silvia.poperecinaia@statistica.gov.md

Direcția evidență contabilă

Dănuță Oxana

067 770 001

oxana.danuta@statistica.gov.md

Direcţia administrare și achiziții

Crăciun Larisa

067 770 090

larisa.craciun@statistica.gov.md

Secția juridică

 067 770 055 
Direcția resurse umaneCîrlig Natalia067 770 817natalia.cirlig@statistica.gov.md

Serviciul managementul documentelor

 

067 770 055

moldstat@statistica.gov.md

Centrul regional pentru statistică mun. Chișinău

Șaragov Natalia

067 770 010

natalia.saragov@statistica.gov.md

Centrul regional pentru statistică Nord

Traistă Vasile

067 770 005

vasile.traista@statistica.gov.md

Centrul regional pentru statistică Centru

Sârghi Victoria

067 770 009

victoria.sarghi@statistica.gov.md        

Centrul regional pentru statistică Sud

Condrașova Natalia

067 770 006

natalia.condrasova@statistica.gov.md