Telefoane de contact Oficiul central al BNS

Cuprins:

Denumire direcției / secției

Nume, prenume

Telefon

E-mail

Director general

Oleg Cara 

067 770 055

moldstat@statistica.gov.md

Director general adjunctMocanu Iurie067 770 055

iurie.mocanu@statistica.gov.md

Director general adjunct

Spătaru Aurelia

067 770 055

aurelia.spataru@statistica.gov.md

Director general adjunctBîrsa Diana067 770 002diana.birsa@statistica.gov.md  

Anticamera  

Clipa Carolina

067 770 055

anticamera@statistica.gov.md

Direcţia coordonare statistică, cooperare internaţională și integrare europeană

Mocanu Igor

067 770 015

igor.mocanu@statistica.gov.md

Secția coordonare statistică

Condurari Feodora067 770 726feodora.condurari@statistica.gov.md

Secția audit intern şi managementul calităţii

Marginean Aliona067 770 804

aliona.marginean@statistica.gov.md

Direcția generală statistica macroeconomică

 

 

 

Direcția conturi naționale

Cemîrtan Irina

067 770 689

irina.cemirtan@statistica.gov.md

Direcția statistica prețurilor de consum

Todică Elizaveta

067 770 834

elizaveta.todica@statistica.gov.md

Direcția statistica comerțului exterior

Eni Mariana

067 770 016

mariana.eni@statistica.gov.md

Direcția generală statistica întreprinderilor

Bulgac Svetlana

067 770 007

svetlana.bulgac@statistica.gov.md

Direcţia statistica industriei și energeticii

Ermurachi Galina

067 770 045

galina.ermurachi@statistica.gov.md

Direcția statistica investiţiilor şi construcţiilor

Ozarchevici Nina

067 341 169nina.ozarchevici@statistica.gov.md

Direcția statistica structurală

Mocanu Oxana

067 770 085

oxana.mocanu@statistica.gov.md

Direcția statistica comerțului interior

Timofti Iulia067 770 062

iulia.timofti@statistica.gov.md

Direcția statistica transporturilor, turismului și TIC

Muntean Laura

067 770 820

laura.muntean@statistica.gov.md

Direcția registre și clasificatoare

Gluşcova Natalia

067 770 825

natalia.gluscova@statistica.gov.md

Direcţia statistica agriculturii şi mediului

Lungu Ludmila

067 770 682

ludmila.lungu@statistica.gov.md

Secţia statistica agriculturii

Garabajiu Aurora

067 770 805

aurora.garabajiu@statistica.gov.md

Secţia cercetări selective în agricultură

Butmalai Elvina

067 770 627

elvina.butmalai@statistica.gov.md 

Serviciul statistica mediului

Orlova Elena

067 770 018

elena.orlov@statistica.gov.md

Direcţia generală colectarea datelor entități economice

Crăciun Andrei

067 770 020

andrei.craciun@statistica.gov.md

Direcția situații financiare

Senic Ludmila

067 770 683

ludmila.senic@statistica.gov.md

Direcția colectarea și validarea datelor

Molceanova Ludmila

067 770 818

ludmila.molceanova@statistica.gov.md

Direcția colectarea datelor prețuri

Zincenco Mariana

067 602 673

mariana.zincenco@statistica.gov.md

Direcția generală statistica socială și demografie

   

Direcţia statistica nivelului de trai

Emelianova Ina

067 770 670

ina.emelianova@statistica.gov.md

Direcția statistica ocupării

Alerguș-Soloviov Mariana

067 770 786 

mariana.alergus@statistica.gov.md

Direcţia statistica salariilor

Kleinknecht Natalia

067 770 008

natalia.kleinknecht@statistica.gov.md

Direcția statistica populației și migrației

Galer Elena

067 770 097

elena.galer@statistica.gov.md

Direcția statistica serviciilor sociale

Stoianov Liubovi

067 770 094

liuba.stoianov@statistica.gov.md

Secţia statistica educaţiei, ştiinţei şi culturii

Mazur Jana

067 458 451

jana.mazur@statistica.gov.md

Direcţia recensăminte

Lozovanu Dorin

067 770 003

dorin.lozovanu@statistica.gov.md 

Direcţia diseminare și comunicare

Racu Lilia

067 770 013

lilia.racu@statistica.gov.md

Direcţia metode statistice

Galer Lilian

067 770 012

lilian.galer@statistica.gov.md

Secția cercetări prin sondaj

Ostapenco Galina

067 770 797

galina.ostapenco@statistica.gov.md

Serviciul surse de date administrative

Calincu Dmitrii

067 770 089

dmitrii.calincu@statistica.gov.md

Serviciul sisteme informaționale geografice

Țîțu Pavel

067 770 084

pavel.titu@statistica.gov.md

Secția colectarea datelor în gospodării

Borş Larisa

067 770 024

larisa.bors@statistica.gov.md

Direcţia management financiar

Poperecinaia Silvia

067770077

silvia.poperecinaia@statistica.gov.md

Secţia finanţe și evidență contabilă

Dănuță Oxana

067 770 001

oxana.danuta@statistica.gov.md

Secţia administrare și achiziții

Crăciun Larisa

067 770 090

larisa.craciun@statistica.gov.md

Direcția juridică și resurse umane

Cîrlig Natalia067 770 817natalia.cirlig@statistica.gov.md

Serviciul managementul documentelor

 

067 770 055

 

Direcţia generală tehnologii informaţionale

Mîrzac Ion

067 770 014

ion.mirzac@statistica.gov.md

Direcția proiectare aplicații informatice

Bujor Vasile

067 770 021

vasile.bujor@statistica.gov.md

Direcția administrare a sistemului informațional

Ţîcu Andrei 

067 770 019

andrei.ticu@statistica.gov.md 

Secția instruire în statistica oficială

   

Direcția deservire poligrafică

Cociug Victor

067 770 823

victor.cociug@statistica.gov.md

Centrul regional pentru statistică mun. Chișinău

Șaragov Natalia

067 770 010

natalia.saragov@statistica.gov.md

Centrul regional pentru statistică Nord

Traistă Vasile

067 770 005

vasile.traista@statistica.gov.md

Centrul regional pentru statistică Centru

Sârghi Victoria

067 770 009

victoria.sarghi@statistica.gov.md        

Centrul regional pentru statistică Sud

Condrașova Natalia

067 770 006

natalia.condrasova@statistica.gov.md