RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 17.01.2022
Prima / Funcţii vacante / Anunţ cu privire la angajarea personalului temporar pentru recensămînt (recenzori)
Anunţ cu privire la angajarea personalului temporar pentru recensămînt (recenzori)
07.04.2014 // Termenul limită de depunere a documentelor - pînă la 22 aprilie 2014, ora: 17:00.
Versiune tipar

ANUNŢ
cu privire la angajarea personalului temporar pentru recensămînt (recenzori)

În conformitate cu prevederile articolului 10 al Legii nr. 90 din 26.04.2012 cu privire  la Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor din Republica Moldova din anul 2014, Biroul Naţional de Statistică anunţă procedura de preselecţie privind angajarea în bază de contract de prestare a serviciilor, a personalului temporar de recensămînt pentru organizarea şi efectuarea recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014:

Recenzori (pe perioadă determinată 21 zile)

Recenzorul este persoana care va efectua recensămîntul propriu-zis în sectorul de recensămînt atribuit ( interviuri de recensămînt).

Sarcinile:

 1. Participarea la instruire. Studierea Manualului personalului de recensămînt, a chestionarelor și altor materiale instructive vizînd efectuarea RPL 2014.
 2. Efectuarea vizitei preliminare pe teren. Verificarea şi actualizarea listelor unităților de recenzare (LUR). Repartizarea avizelor şi a altor materiale publicitare în gospodăriile populației.
 3. Efectuarea recenzării pe teren în perioada 12-25 mai 2014 prin intervievarea tuturor gospodăriilor din sectorul repartizat, înscrierea răspunsurilor la întrebările din chestionare.
 4. Numerotarea chestionarelor în mapă, completarea centralizatorului pe sectorul de recensămînt, predarea în termenul şi modul stabilit a mapei cu documentaţia de recensămînt completată şi verificată, precum și a celei neutilizate sau deteriorate instructorului – controlor.

Cerinţe generale:

 • să deţină cetăţenia Republicii Moldova;
 • să cunoască limba română şi rusă scris, citit şi vorbit;
 • să nu aibă antecedente penale (în acest sens va completa o declaraţie pe propria răspundere);
 • să îndeplinească condiţiile de studii medii de specialitate sau superioare;
 • să aibă capacitate deplina de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei (fără probleme de dicţie, de văz, locomotorii);
 • să aibă o ţinută decentă şi un limbaj corespunzător;
 • să aibă un scris citeţ;
 • să aibă capacitate de a face calcule simple şi corecte la însumarea datelor;
 • să aibă capacitatea fizică de efort prelungit, pentru a vizita locuinţele pe o întindere geografică mare;
 • să poată fi disponibil între orele 8.00-20.00 pe toată durata de desfăşurare a recensămîntului, inclusiv în zilele de sîmbătă şi duminică;
 • în zonele cu populaţie de altă etnie este necesară cunoaşterea şi a limbii acelei etnii;
 • deţinerea unui telefon mobil este un avantaj, pentru o comunicare eficientă cu coordonatorii superiori.

Abilităţi:

 • abilităţile de comunicare;
 • capacitatea de analiză şi sinteză;
 • abilităţile impuse de postul solicitat;
 • comportamentul în situaţiile de criză.

Dosarul de participare va conţine:

 • Formularul de angajare, care se completează la OTS (în limba română sau rusă) conform Anexei 1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia certificatului/diplomei de absolvire a studiilor superioare sau medii de specialitate;
 • declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale, care se completează la OTS, în loc de cazier judiciar;
 • 2 poze 3x4 color;
 • copia CPAS;
 • copia poliţei de asigurare medicală;
 • certificat bancar privind deţinerea unui cont bancar.

Dosarele vor fi depuse la Organele teritoriale pentru statistică (OTS) conform vizei de domiciliu a candidaţilor de la data de 7 aprilie pînă la 22 aprilie 2014, ora: 17:00.

Candidaţii selectaţi vor fi anunţaţi despre rezultatele evaluării dosarelor de aplicare nu mai târziu de 24 aprilie 2014.

Condiţiile de muncă, drepturile şi obligaţiile, remunerarea muncii sunt stipulate în Contractul de prestare servicii.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44862 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran