RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 21.01.2020
Prima / Structura
Centrul regional pentru statistică municipiul Chişinău
Versiune tipar
 

Denumirea direcţiei/Secţiei

Nr. biroului 

Telefon/Fax

Funcţia deţinută

Conducerea

214

0-22-78-82-97

 Şef al Direcţiei Generale

 

212

0-22-78-82-99

 Anticamera

 

210

0-22-78-82-98

 Şef adjunct direcţie generală

 
Pentru agenţii economici cu participarea capitalului străin, mixt
 

Sector/Denumirea direcţiei

Nr. biroului

Telefon/Fax

Funcţia deţinută

SECTORUL BOTANICA ŞI CENTRU

  

  

 

Direcţia generalizare date statistice cercetări economice

208-A

0-22-78-82-85

 Şef direcţie

 

211

0-22-73-17-68

 Şef adjunct, şef secţie,

 

213

0-22-73-15-74

 Specialiştii

Secţia statistica cercetări agricole

215

0-22-78-82-81

 Şef secţie

 

 

0-22-73-35-96

 Specialiştii

SECTORUL BUIUCANI 

 

  

 

Direcţia statistica serviciilor de piaţă

217-A

0-22-78-82-79

 Şef direcţie

 

203

0-22-73-31-83

 Şef adjunct, şef secţie

 

205

0-22-73-31-69

 Specialiştii

SECTORUL CIOCANA

 

 

 

Direcţia statistica pieţii muncii

201

0-22-78-82-94

 Şef direcţie

 

214

0-22-73-32-72

Şef adjunct, şef secţie Specialiştii

SECTORUL RÂŞCANI

 

  

 

Direcţia industriei, investiţiilor, construcţiei şi energeticii

220

0-22-78-82-75

 Şef direcţie

 

228

0-22-73-35-89

 Şef adjunct,şef secţie

  

224

0-22-73-33-77

 Specialiştii

 
Pentru SRL, ÎI, ÎS, AO, SA
 

Denumirea direcţiei/Sectorul

Nr. biroului

Telefon de serviciu

Funcţia deţinută

Direcţia  rapoarte statistice şi financiare sectorul Botanica 

 

 

 

  

318

0-22-73-95-93

 Şef direcţie

 

314

0-22-73-32-76

 Şef secţie, specialiştii 

 

316

0-22-72-37-65

 Specialiştii

 

320

0-22-72-95-07

 Şef adjunct, şef secţie,

 Specialiştii 

Direcţia  rapoarte statistice şi financiare sectorul Buiucani

 

 

 

 

303

0-22-72-85-25

 Şef direcţie

 

301

0-22-73-18-57

 Specialiştii

 

311

0-22-73-32-02

 Şef adjunct, şef secţie

 Specialiştii 

 

307

0-22-73-99-86

 Şef secţie 

Direcţia  rapoarte statistice şi financiare sectorul Centru

 

 

 

 

304

0-22-73-95-90

 Şef direcţie,

 Şef secţie

 

305

0-22-72-79-43

 Şef adjunct,şef secţie,

 Specialiştii 

 

305

0-22-73-31-64

 Specialiştii

 

306

0-22-73-35-50

 Specialiştii

 

309

0-22-72-76-87

 Specialiştii 

Direcţia  rapoarte statistice şii financiare sectorul Ciocana

 

 

 

 

312

0-22-73-34-39

 Şef direcţie

 

308

0-22-73-37-79

 Şef adjunct, şef secţie

 

317

0-22-73-95-49

 Şef secţie

 

 317 

0-22-73-17-76

 Specialiştii

Direcţia  rapoarte statistice şi financiare sectorul Râşcani

 

 

 

 

310

0-22-73-95-41

 Şef direcţie

 

313

0-22-72-79-38

 Specialiştii

 

315

0-22-73-35-20

 Şef adjunct,şef secţie

 

330

0-22-72-79-34

 Specialiştii

 

330

0-22-73-31-18

 Specialiştii

Direcţia  cercetări gospodării

 

 

 

 

 

 

 

 

210

0-22-73-15-34

 Şef adjunct,şef secţie

 

215

0-22-73-15-11

 Şef secţie

 Specialiştii

 
Centrul regional pentru statistică mun. Chişinău
 
În activitatea sa Centrul regional pentru statistică mun. Chişinău se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la statistica oficială, Hotărârile Guvernului, regulamentul Biroului Naţional de Statistică (în continuare - Birou), ordinele şi indicaţiile Biroului, alte acte legislative, precum şi de prevederile prezentului Regulament. Direcţia se subordonează nemijlocit Biroului, coordonându-şi activitatea sa cu organele administraţiei şi poartă răspundere în faţa Biroului pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.
 
Sarcina principală a Centrului este culegerea, prelucrarea şi analiza informaţiei statistice din teritoriu, asigurarea organelor publice centrale şi locale cu informaţie statistică veridică, acordarea ajutorului metodologic agenţilor economici în acumularea şi prelucrarea informaţiei statistice, efectuarea controlului asupra calităţii şi respectării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor şi anchetelor statistice.
 
Funcţiile de bază ale Centrului
 
 • colectează, prelucrează, sistematizează, generalizează, analizează şi transmite informaţia statistică, datele situațiilor financiare Biroului, creează banca de informaţii în modul stabilit de către Birou;
 • asigură obiectivitatea, autenticitatea, prezentarea în termenii oportuni, integritatea şi stabilitatea informaţiei statistice, păstrarea secretelor de stat şi comerciale, confidenţialitatea informaţiei individuale ale persoanelor fizice şi juridice;
 • efectuează diseminarea informaţiei statistice în volumul, modul şi termenele stabilite în programul de lucrări statistice, asigurând accesul egal şi simultan la informaţie;
 • asigură cu informaţii statistice autorităţile administraţiei publice locale, satisface, în bază de contract, cu respectarea prevederii Legii cu privire la statistica oficială, cerinţele altor beneficiari, informează populaţia despre situaţia socială şi economică în municipiul Chişinău;
 • asigură cu instrumentarul statistic necesar respondenţii care participă la cercetări statistice, atribuie rezervele de coduri pentru înregistrarea de către primării a gospodăriilor ţărăneşti, controlează implementarea şi ţinerea la zi a registrelor gospodăriilor populaţiei, etc;
 • organizează şi efectuează lucrări statistice speciale: recensăminte, investigaţii şi cercetări statistice în baza ordinelor Biroului;
 • asigură implementarea tehnologiilor moderne de acumulare şi prelucrare a informaţiei statistice în baza sistemului informaţional modern;
 • actualizează lista întreprinderilor şi organizaţiilor care prezintă rapoarte statistice şi situații financiare;
 • acordă la solicitarea persoanelor fizice şi juridice informaţii existente în banca de informaţii şi registre statistice care se referă doar la aceste persoane;
 • execută în bază de contract cercetări statistice pentru organele administraţiei publice locale, întreprinderi, organizaţii şi alte persoane juridice şi fizice în modul stabilit şi coordonat cu Biroul Naţional de Statistică;
 • oferă ajutor instructiv agenţilor economici din teritoriu în probleme de statistică şi evidenţă;
 • asigură elaborarea şi editarea publicaţiilor statistice (anuare, buletine statistice şi informative) care caracterizează situaţia social-economică din teritoriu.
Crearea, reorganizarea sau lichidarea Centrului se efectuează în ordinea stabilită pentru organele administraţiei publice şi în temeiul ordinului Directorului general al Biroului.
 
Centrul regional pentru statistică mun. Chișinău 
MD-2028, mun.Chişinău, şos. Hâncești, 53 a
Tel: 0 22 78 82 99, fax: 0 22 24 50 11

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36540 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2020 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran