RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 27.10.2021
Prima /
Comerţ interior de bunuri şi servicii
Versiune tipar
 

*PRECIZĂRI METODOLOGICE

1. Sursa datelor o constituie capitolul CA (Cifra de afaceri) din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în comerţ şi servicii (SERV TS), realizată în conformitate cu Regulamentul Consiliului European nr. 1165/1998, Regulamentul Consiliului şi Parlamentului European nr.1158/2005 şi Regulamentul Comisiei Europene nr. 1503/2006 cu privire la statisticile pe termen scurt.

2. Cercetarea statistică este de tip selectiv. Tipul de sondaj utilizat şi procedeul de extragere a eşantionului este cel al sondajului stratificat cu selecţie aleatoare simplă fără revenire în cadrul fiecărui strat, în care variabilele de stratificare sunt reprezentate de  activitatea economică şi clasa de mărime a întreprinderii în funcţie de numărul de salariaţi. Datorită necesităţilor privind comparabilitatea rezultatelor pe grupe de activităţi omogene de la o perioadă la alta, categoria agenţilor economici cu potenţial economic ridicat (20 și mai multe) se cercetează exhaustiv.

3. Concepte şi definiţii

Cifra de afaceri (exclusiv TVA) reprezintă suma veniturilor obţinute din vînzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor, provenite atît din activitatea principală, cît şi din activităţile secundare, exercitate de întreprindere în perioada de referinţă. 

Comerțul cu ridicata şi cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora (diviziunea 45, CAEM-2) include: vânzarea  cu ridicata  şi  cu amănuntul autovehiculelor şi motocicletelor; vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a  vehiculelor noi  şi second hand,  repararea  şi întreţinerea vehiculelor;  vânzarea  cu ridicata  şi  cu amănuntul a  pieselor  şi accesoriilor pentru autovehicule şi motociclete. Sunt incluse, de asemenea, activităţi ale agenţilor comisionari implicaţi în vânzarea cu ridicata sau cu amănuntul a vehiculelor, vânzarea cu ridicata a autoturismelor la licitaţie sau prin internet. Această diviziune include, de asemenea, activităţile de spălare și lustruire a vehiculelor etc.

Această diviziune nu include vânzarea cu amănuntul a carburanţilor şi a produselor de răcire sau lubrifiere sau activităţi de închiriere a autovehiculelor sau motocicletelor.

Comerțul cu ridicata (diviziunea 46, CAEM-2) cuprinde activităţile de revânzare a bunurilor noi şi a celor folosite (vânzarea fără transformare), către comercianţii cu amănuntul, utilizatori industriali, comerciali sau profesionali, ori către alţi vânzători cu ridicata ce activează ca agenţi sau brokeri în cumpărarea mărfii pentru ei, sau pentru vânzarea mărfii către alte persoane sau firme. La comerţul cu ridicata se atribuie şi activităţile de intermediere în comerţul cu ridicata (activităţile comisionarilor, intermediarilor de mărfuri, precum şi toate intermedierile care se realizează în numele sau în contul altora), indiferent dacă vânzarea se face pe piaţa internă sau pentru export. 

Această diviziune nu include comerţul cu autovehicule şi motociclete.
 
Comerţul cu amănuntul (diviziunea 47, CAEM-2) include revânzarea (vânzarea fără transformare) de mărfuri noi şi second hand, în principal către marele public, pentru consum sau utilizare personală sau casnică, prin supermagazine, magazine, centre comerciale, pavilioane, chioşcuri, gherete, tarabe, automate de vânzări, prin corespondenţa, prin Internet,  cooperative de consum şi farmacii etc. Această diviziune include, de asemenea, vânzarea cu amănuntul a carburanţilor şi a produselor lubrifiante şi de răcire. În comerţul cu amănuntul nu se cuprind: vânzarea de vehicule cu motor, motociclete şi piese ale acestora, vânzările de produse agroalimentare de către persoane fizice pe piaţa ţărănească, comerţul cu cereale, seminţe, minereuri, ţiţei brut, produse chimice pentru industrie, fier şi oţel, maşini şi echipamente industriale,vânzarea de alimente şi băuturi pentru consumul în localuri şi vânzarea preparatelor alimentare la pachet, închirierea de bunuri personale şi gospodăreşti pentru publicul larg.

Serviciile de piață prestate populaţiei sunt acele activităţi care fac obiectul vânzării şi cumpărării pe piaţă, având ca principal beneficiar populaţia, indiferent de denumirea preţurilor practicate (tarif, taxă, preţ de vânzare). În ancheta lunară la serviciile de piaţă prestate în principal populaţiei se atribuie următoarele activităţi: de cazare şi alimentaţie publică,  veterinare, ale agenţiilor turistice şi ale turoperatorilor, alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică, învățământ, sănătate şi asistenţă socială, de  recreare, de agrement, reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc, alte servicii pentru persoane fizice.

Serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor cuprind acele servicii care pot să constituie obiectul vânzării şi cumpărării pe piaţă, precum și servicii de transport şi depozitare, informaţii şi telecomunicaţii, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii administrative şi  activităţi de servicii suport, indiferent de denumirea preţurilor practicate (tarife, preţuri de vânzare) şi modalităţile de încasare.

În cifra de afaceri (venitul din vânzări) nu se includ:

 • TVA și alte impozite deductibile similare legate de cifra de afaceri (venitul din vânzări);
 • venitul din vânzarea altor active curente (rulajul creditor al contului 612 “Alte venituri din activitatea operațională”);
 • venitul din vânzarea activelor pe termen lung și activități investiționale (rulajul creditor al contului 621 „Venituri din activitatea de investiții”);
 • alte venituri din activitatea financiară, venituri excepționale (622 „Venituri din activitatea financiară”, 623 „Venituri excepționale”);
 • valoarea ambalajelor restituite după livrare.
4.  Algoritmul de calcul

Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul şi serviciile de piaţă prestate populaţiei sînt indici de tip Laspeyres şi sînt calculaţi în condiţii metodologice şi de preţuri comparabile. Pentru exprimarea valorilor din perioada curentă în preţurile perioadei de referinţă se  utilizează indici de preţuri deflatori.

5. Datele sînt provizorii şi pot fi revizuite pe baza rectificărilor ce se efectuează retroactiv de către agenţii economici din eşantion.

6. Informaţia se prezintă  fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46168 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran