RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.10.2021
Prima / Formulare statistice 2019
Transport
Versiune tipar
 

Transporturi

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

 Nr. 1-auto "Prestaţii de transport rutier"
 
disponibil si pe raportare.gov.md
 lunar -  pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de referințăAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către:
 • persoanele juridice şi fizice, cu genul principal de activitate transporturi rutiere de mărfuri şi transporturi terestre de călători contra plată;
 • persoanele juridice şi fizice, cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată şi au înscrise în inventar sau închiriază 10 şi mai multe autovehicule de marfă;
 • persoanele juridice şi fizice, care efectuează transporturi terestre de călători contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă generală.
 Nr. 65-auto "Transportul cu mijloacele de transport rutier" 
disponibil și pe raportare.gov.md
 trimestrial - pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică , trimestrial de către:
 • persoanele juridice şi fizice, cu genul principal de activitate transporturi rutiere de mărfuri şi transporturi terestre de călători contra plată;
 • persoanele juridice şi fizice, cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată şi au înscrise în inventar sau închi- riază 10 şi   mai multe autovehicule de   marfă;
 • persoanele juridice şi fizice, care efectuează transporturi terestre de călători contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă generală.

 Nr. 1-tr.(auto) "Transportul rutier şi lungimea drumurilor private"

disponibil și pe e-Raportare

 anual, pînă la data de 01 martie 2019

Se completează on-line sau se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către:

 • persoanele juridice și fizice, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată, au în inventar autovehicule sau le înсhiriază, precum şi care au drumuri în proprietate sau administrare;
 • persoanele juridice și fizice, care efectuează transporturi terestre de călători contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă generală.

 Nr. 1-trol. "Prestaţiile şi utilizarea transportului electric"

 anual, pînă la data de 25 februarie 2019

Se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile care efectuează exploatarea și deservirea transportului electric urban

 Nr. 65-trol. "Prestaţii cu troleibuze"

 trimestrial, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport

Se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile care efectuează exploatarea și deservirea transportului electric urban

 Nr. 1-nav.int. "Transportul de mărfuri şi pasageri cu nave fluviale" lunar, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportSe prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către persoanele juridice care au în dotare nave fluviale proprii sau închiriate.

 Nr. 6-nav.int. "Mijloacele de transport naval intern"

 anual, pînă la data de 01 februarie 2019

Se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către persoanele juridice, саrе au în dotare nave fluviale proprii

 Nr. 1-cf "Transportul de mărfuri și pasageri pe calea ferată, indicii de utilizare a mijloacelor de transport feroviar" lunar, pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raportSe prezintă pe suport de hîrtie şi în format electronic în adresa Biroului Naţional de Statistică de către Î.S. „Calea Ferată din Moldova.

 Nr. 2-cf "Transportul feroviar de folosință generală și lungimea liniilor de cale ferată"

 anual - pînă la data de 17 aprilie

Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova"

 Nr. 65-cf "Prestații de transport feroviar de folosință generală"

 trimestrial - pînă la a 50-a zi după perioada de raport

Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova".

 Nr. 1-ас "Trafic aerian" lunar:
 • raportul statistic primar - pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport
 • raportul statistic centralizat -  pînă la data de 15 a lunii următoare perioadei de raport
Raportul statistic se prezintă pe suport de hîrtie și înformat electronic în adresa:
 •  Autorităţii Aeronautice Civile de către persoane juridice - operatorii aerieni angajați în exploatarea aeronavelor

Autoritatea Aeronautică Civilă  prezintă în adresa Biroului Naţional de Statistică.

 Nr. 3-ac "Parcul aeronavelor civile"

 anual:

 • raportul statistic primar - pînă la data de 18 ianuarie
 • raportul statistic centralizator - pînă la data de 01 februarie

Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa:

 • Autorității Aeronautice Civile de către persoane juridice- operatorii aerieni, angajate în exploatarea aeronavelor;
 • Biroului Național de Statistică - de către Autoritatea Aeronautică Civilă.

 Nr. 6-ас "Trafic prin aeroport"

 trimestrial:

 • raportul statistic primar - pînă la data de 10 a lunii următoare perioadei de raport
 • raportul statistic centralizat - pînă la data de 15 a lunii următoare perioadei de raport

Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa:

 • Autorității Aeronautice Civile de către operatorii de aeroporturi;
 • Biroului Național de Statistică - de către Autoritatea Aeronautică Civilă

Transport de gaze prin conducte

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

 Nr. 1-conducte "Conducte magistrale de gaze"

 trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de raport

Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către S.A. "Moldovagaz" 

Drumurile publice

Denumirea formularului

Periodicitatea, termenul de prezentare

În adresa cui şi de către cine se prezintă

 Nr. 3-drum "Drumurile publice"

 anual, pînă la data de 5 martie 2019

Se prezintă pe suport de hîrtie și în format electronic în adresa Biroului Național de Statistică de către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".  

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
39017 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2021 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran