20 octombrie 2016 - Ziua Statisticianului în Republica Moldova și Ziua Statisticii Europene

Spot video "Eurostat celebrează prima Zi a Statisticii Europene”

Spot video ”Ce este statistica? Cine produce statistica? Cine utilizează statistica?”, 
realizat cu suportul Proiectului UE "Îmbunătățirea statisticii regionale în Republica Moldova"

Spot video instituțional ”Statistica Moldovei”