A fost editată publicaţia "Conturi Naţionale, 2015"

Biroul Naţional de Statistică comunică despre editarea publicaţiei statistice"Conturi Naţionale, 2015", ediţia 2016.

Publicaţia include conturile naţionale nefinanciare pentru anul 2015 (însoţite de definiţii şi precizări metodologice), elaborate în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naţionale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, versiunea 1993. Culegerea este structurată în 9 capitole ce se referă la: indicatorii macroeconomici; conturile consolidate; conturile pe sectoare instituţionale şi activităţi economice; produsul intern brut pe forme de proprietate, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii; conturile economice integrate; seria dinamică PIB pe resurse, pentru anii 2010-2015, elaborați în conformitate cu CAEM Rev.2; produsul intern brut regional (PIBR), calcule experimentale 2013-2014.

Mai multe detalii găsiţi la rubrica: Produse şi servicii / Publicaţii /Conturi Naţionale


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER